הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 60194-09-17

12 פברואר 2020

לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
נ.צ. – גב' שוש ברוך (עובדים)
נ.צ. – מר ברוך מאיר (מעסיקים)

התובע
JAMES DONATUS CHIGOZIE
דרכון 00903AS14 ניגריה
ע"י ב"כ עו"ד מאי אקרמן לוי

-

הנתבעים

  1. שאול בשרים בע"מ, ח.פ. 514873025
  2. שאול טרשי, ת"ז XXXXXX897

ע"י ב"כ עו"ד איריס גולן

פסק דין

בדיון שהתקיים לפנינו היום, הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984, ללא הנמקה.
הוסכם כי סכום הפשרה שייפסק לא יפחת מסך 30,000 ₪ ולא יעלה על סך 40,000 ₪.
כמו כן, הוסכם כי הסכום שייפסק יהיה בגין פיצויי פיטורים מוגדלים, הוצאות משפט, פיצוי חלף הפרשות לפנסיה. 25% מהסכום שייפסק יהיה בגין שכ"ט עו"ד התובע, בצירוף מע"מ כדין.

לאחר שעיינו בכתבי הטענות של הצדדים, בתצהירים ובנספחים שצורפו אליהם, שמענו את טענות הצדדים ושקלנו אותן, הננו קובעים כי הנתבעת 1 תשלם לתובע את התשלומים הבאים:

סך 15,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים מוגדלים.
סך 7,000 ₪ פיצוי חלף הפרשות לפנסיה.
סך 5,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

כמו כן, תשא הנתבעת 1 בשכ"ט עו"ד התובע בסך 9,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, אל מול חשבונית מס.
הסכום ישולם בתשלומים חודשיים של 1,200 ₪ בחודש. התשלום הראשון יהיה עד ליום 1.3.2020 ויתר התשלומים בכל 1 לחודש עוקב לאחר מכן.
התשלום הראשון יהיה בגין שכ"ט עו"ד התובע ולאחר מכן, יהיו התשלומים לסירוגין, חודש אחד לתובע, וחודש שלאחריו לב"כ התובע. זאת, עד להשלמת תשלום שכר הטרחה. כל התשלומים האחרונים יהיו לתובע מדי חודש.
כל התשלומים יהיו בהמחאות. התשלומים לתובע יהיו בהמחאות לפקודתו, ללא שרטוט (קרוס).
הנתבעים ימציאו את כל ההמחאות המעותדות מראש למשרד ב"כ התובע, עד ליום 1.3.2020.
הנתבע 2 ערב אישית לתשלומים בהתאם להסכם זה.

המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, י"ז שבט תש"פ, (12 פברואר 2020), בהעדר הצדדים.

גב' שוש ברוך, נציגת ציבור עובדים

חופית גרשון-יזרעאלי, שופטת- אב"ד

מר ברוך מאיר, נציג ציבור מעסיקים