הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 5819-03-20

25 יולי 2021
לפני:
כב' הרשמת רעות שמר בגס

התובע:
אבירם בונומו

-
הנתבעים:
1. ל.מ.ד טלקום בע"מ
2. ל.מ.ד גרופ גולד בע"מ
3. דוד בניאשוילי
4. נואל גאורגי

החלטה
בהמשך להחלטתי מיום 24.2.21 ומשתמו ההליכים המקדמיים בתיק ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

  1. לאור הסעדים הנתבעים התיק ייקבע לדיון הוכחות בפני מותב.
  2. המזכירות תשלח החלטה על מועד הדיון.
  3. הצדדים יגישו תצהירי עדויות ראשיות מטעמם ומטעם עדיהם בכתב ויצרפו אליהם את כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם כנספחים ממוספרים.
  4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
  5. על התובע להגיש התצהירים עד ליום 25.9.21.
  6. על הנתבעים להגיש התצהירים תוך 60 ימים מיום קבלת תצהירי התובע.
  7. מטעמי יעילות ההליך, עד 14 ימים לפני מועד דיון ההוכחות יגישו הצדדים עותק נייר כרוך ומדוגלן של כל התצהירים על נספחיהם למזכירות בית הדין, ויציינו על גבי העותק: "אינו מיועד לסריקה, להעברה לגורם השיפוטי שבפניו יישמעו ההוכחות".
  8. ככל שלא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול בית הדין למחוק את התביעה בלי התראה נוספת.
  9. לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, יחשב ו הנתבע ים כמי שאין בדעת ם להגיש ראיות.

10. סירב עד מטעם התובע או הנתבעים לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן מהות העדות והרלוונטיות להליך.
11. בקשה להזמנת עד תוגש עד למועד שנקבע להגשת תצהירים של הצד המבקש להזמין את העד.
12. הזמן המוקצב לניהול ההליך הוא שלוש שעות וחצי ובכפוף לשיקול דעת המותב שישב בדין.
13. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה וזאת לשיקול דעת הגורם השיפוטי.

למען הסר ספק, מובהר כי החל ממועד זה לא תותר הגשת בקשות מקדמיות נוספות.

ניתנה היום, ט"ז אב תשפ"א, (25 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.