הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 53478-02-21

11 יולי 2021

לפני:

כב' הרשמת ערמונית מעודד
התובעת
ליודמילה פוגורלוב
ע"י ב"כ: עו"ד שי שלום
-
הנתבע
יבגני מודריק

פסק דין

לפני בקשת התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה.
מעיון במסמכים שהוגשו לתיק בית הדין עולה כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה נמסרו לידי הנתבע בתאריך 3.3.21 . חרף האמור, הנתבע לא הגיש כתב הגנה על אף חלוף המועד או כל בקשה אחרת. בנוסף, הנתבע לא הגיב לבקשה זו.
לפיכך, ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
הנתבע ישלם לתובעת בתוך 30 יום מיום שיומצא ל ו פסק הדין את הסכומים הבאים:

בגין שכר עבודה – סך 15,203 ₪. הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, לא מצאתי מקום לפסוק פיצויי הלנה מלאים ועל כן לסכום זה יתווספו פיצויי הלנה בסך של 7,500 ₪.
בגין פיצויי פיטורים – סך 22,775 ₪;
בגין היעדר עריכת שימוע – סך 7,908 ₪;
בגין תשלום חלף הודעה מוקדמת – סך 3,954 ₪;
בגין הפרשי פנסיה (עובד + מעסיק) – סך 10,505 ₪;
בגין אי מסירת תנאי העסקה – סך 5,000 ₪;
סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 24.2.21 ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, ישלם הנתבע הוצאות משפט והשתתפות בשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. לא ישולם סכום זה במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.
הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, רשאי הנתבע להגיש בקשה לביטול פסק הדין, בתוך 30 יום מהמועד שפסק דין זה הגיע לידיו.

ניתן היום, ב' אב תשפ"א, (11 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .