הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 53136-11-19

06 פברואר 2020

לפני:

כב' השופט תומר סילורה

התובע
ולדימיר מובצ'ן – ת. ז 309405959
ע"י ב"כ: עו"ד ניק בנרי
-
הנתבעים

  1. רוסלן מנשירוב – ת. ז 310902309
  2. רגינה מנשירוב – ת. ז 309013746

פסק דין

1. הנתבעים נדרשו להגיש כתב הגנה אולם לא הגישו כתב הגנה עד היום.

2. מאישור המסירה שהוגש לבית הדין עולה, שכתב התביעה נמסר לנתבעים ביום 28.11.2019. כמו כן הוגש אישור מסירה של הבקשה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה והחלטת בית הדין מיום 8.1.2020.

3. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעים, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא להם פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה עבור 5 חודשים בסך 30,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ב. הפרשי שכר בסך 216,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ג. אי מסירת הודעה על תנאי עבודה בסך 15,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ד. פדיון חופשה בסך 11,868 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ה. הפרשות לפנסיה בסך 28,080 ₪ בצירוף ה פרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ו. פיצוי פיטורים בסך 36,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ז. אי מסירת תלושי שכר בסך 20,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 24.11.2019) ועד לתשלום בפועל.
ח. דמי הבראה בסך 14, 742 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (26.324.11) ועד לתשלום בפועל.
ט. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"א שבט תש"פ, (06 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .