הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 41831-09-18

13 יוני 2021

לפני:

כב' השופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר יונה הנדל

התובע
ערן דהן ת.ז. XXXXXX783
ע"י ב"כ עו"ד גדי פכטר
-
הנתבעים

  1. י.נ. דיזנגוף בע"מ ח.פ. 512786674
  2. מר ירון קרביץ ת.ז. XXXXXX464

ע"י ב"כ עו"ד ניר קפלן

פסק דין

במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים לפנינו היום בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק על דרך הפשרה בלא הנמקה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 100,000 ₪ ולא יפחת מ-33,000 ₪. וישולם כפיצויי פיטורים מוגדלים.
הצדדים הסכימו ביניהם כי 80% מתוך הסכום שייפסק ישולמו לתובע כפיצויי פיצויים מוגדלים, ו אילו 20% הנותרים ישולמו כשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית מס.
בנוסף הסכימו הצדדים, כי הסכום שייפסק ישולם ע"י הנתבעת 1, וכי בכפוף לביצוע התשלום, תידחה התביעה כנגד הנתבע 2, ללא צו להוצאות.

עוד הוסכם בין הצדדים, כי הנתבעת 1 תשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 26,000 ₪, וכי התשלום יבוצע בתוך 60 ימים מהיום, על דרך של שחרור כספים מקופת הפיצויים המרכזית של הנתבעת 1 בחברת הביטוח "מיטב דש". ככל שהתובע יידרש להמציא מסמכים כלשהם לשם שחרור הכספים, יעשה כן ללא דיחוי. עוד הוסכם בין הצדדים בעניין זה, כי ככל שהכספים לא ישוחררו מקופת הפיצויים בתוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין, מסיבה כלשהי, תשלם הנתבעת 1 לתובע את כספי הפיצויים בסך של 26,000 ₪ במישרין, ואילו קופת הפיצויים תשפה את הנתבעת 1 בסכום ששולם.

לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים, אנו מחייבים הנתבעת 1 לשלם לתובע, סך כולל של 80,000 ₪.
על יסוד הסכמת הצדדים, סך של 64,000 ₪ ישולמו כפיצויי פיטורים מוגדלים, ואילו סך של 16,000 ₪ ישולמו כשכט עו"ד בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית.
הסכום שנפסק ישולם לתובע בארבעה תשלומים שווים ועוקבים, כשהראשון שבהם יבוצע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת 1 פסק הדין.
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים כמפורט בסיפא לסעיף 2 ובסעיף 3, לעיל.

מאחר שלא נשמעו ראיות בתיק, המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, ג' תמוז תשפ"א, (13 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר ברוך הראל
נציג ציבור עובדים

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר יונה הנדל
נציג ציבור מעסיקים