הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 41652-07-20

02 ספטמבר 2020
לפני:
כב' השופטת אירית הרמל
נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד
נציג ציבור (מעסיקים) מר אבי אילון

המבקשת:
בטי ישראלי
ע"י ב"כ: עו"ד גיל סמרה

-
המשיבה:
עיריית רמלה
ע"י ב"כ: עו"ד ארז דגן

החלטה

בפנינו בקשה של גב' בטי ישראלי (להלן – המבקשת) לצו הגנה זמני כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או מינהל תקין), תשנ"ז-1997, המורה לעירית רמלה (להלן – המשיבה) להותיר את המבקשת בתפקידה כמנהלת מחלקת היטל השבחה במשיבה וכן להורות למשיבה להימנע מלערוך מכרז לאיוש תפקידה באמצעות איחוד מחלקות והכל עד לבירור תביעתה לצו מניעה, צו עשה ופיצויים על פי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או מינהל תקין), תשנ"ז-1997 (להלן – חוק הגנה על עובדים).

ביום 24.7.2020 הגישה המבקשת בקשה נוספת לצו זמני ארעי ובה ביקשה ליתן צו מניעה ארעי המונע מהמשיבה לבצע ולפרסם מכרז לאיוש תפקידה באמצעות איחוד מחלקות וזאת עד למתן החלטה בבקשה לצו הגנה זמני.

ביום 27.7.2020 הגישה המשיבה תגובה מאוחדת לשתי הבקשות האמורות ואף אנו נדון בשתי הבקשות יחד.
כל האמור בהחלטה זו הוא לכאורה בלבד ובמסגרת החלטתנו בצווים המבוקשים.

העובדות הדרושות בתמצית:

המבקשת עורכת דין בהכשרתה. מיום 14.7.2017 ועד 15.7.2018 עבדה בקרן רמלה, לחינוך תרבות ופיתוח, עמותה רשומה, בתפקיד יועצת משפטית. ביום 8.7.2018 החלה לעבוד במחלקה המשפטית במשיבה.
ביום 29.7.2018 מולא טופס פנימי של פירוט תנאי שכרה של המבקשת (נספח א' לתגובת המשיבה).
ביום 1.2.2019 המבקשת החליפה את מנהלת מחלקת היטל השבחה במשיבה ועד היום ממלאת תפקיד זה.
ביום 13.1.2020 פנה היועץ המשפטי של המשיבה, עו"ד דורון דבורי, במכתב למנהלת תחום ובקרת הון אנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים (להלן- גב' נעמה אביטן) בענין תנאי הסף שנקבעו על ידי המשיבה לתפקיד מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ולתפקיד מנהל מחלקת נכסים. לדעת כותב המכתב, תפקידים אלו מחייבים ידע משפטי ולכן חיוני כי עו"ד ימלא אותם. גם בעבר תפקידים אלו מולאו על ידי עובדים שהם עו"ד (נספח א1 לתגובת המשיבה). ביום 3.2.2020 השיבה גב' אביטן במייל למר גדעון צרפתי כי הבקשה להגדיר את דרישות ההשכלה לעו"ד מאושרת על ידי משרד הפנים ובלבד שזו לא תהיה דרישת ההשכלה היחידה (נספח ג' לתגובת המשיבה).
ביום 19.2.2020 פרסמה המשיבה מכרז חיצוני למנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גבייה (נספח א2 לתגובת המשיבה).
ביום 19.2.2020 פנתה המבקשת בכתב למבקר המשיבה, מר יהושע קלפוס (להלן – מבקר המשיבה). בפנייתה זו הודיעה המבקשת למבקר המשיבה כי במסגרת עבודתה היא עדה לעבירות שחיתות, פגיעה בטוהר המידות ומנהל שאינו תקין וביקשה לקיים פגישה עמו. באותו היום נקבע מועד לפגישה ובאותו היום ביקשה המבקשת לדחות הפגישה ליום 26.2.2019 (הכוונה היתה ליום 26.2.2020) (נספח ה' לבקשה לצו הגנה).
לבסוף התקיימה פגישה במשרד מבקר המשיבה ביום 27.2.2020 בנוכחות המבקשת ובא כוחה דאז, עו"ד יוסף צ'סקוב. מבקר המשיבה רשם פרוטוקול הישיבה בכתב ידו (נספח ד3 לתגובת המשיבה). כמו כן צורף פרוטוקול מודפס של הפגישה בו נכתב בסיכום: "סוכם בפגישה כי בשלב זה הם מבקשים פגישה עם ראש העיר על מנת להציג בפניו את טענותיהם. עוד ציינו כי בשלב זה הם לא דורשים את בדיקתי או בדיקת גורם אחר ופנייתם אליי היא על מנת לבדוק אפשרות לפגישה עם ראש העיר"
ביום 1.3.2020 כתב עו"ד צ'סקוב מייל למבקר המשיבה ובו ביקש לקיים פגישה משותפת בנוכחות ראש העיר על מנת לבחון את המשך הטיפול בעניינה של המבקשת (נספח ה' לבקשה לצו הגנה).
ביום 11.3.2020 התקיימה פגישה במשרד מבקר המשיבה, בנוכחותו ובנוכחות המבקשת, עו"ד צ'סקוב, מנכ"ל המשיבה מר רונן עזריה, יועץ משפטי עו"ד חן סומך ומנהל אגף משאבי אנוש במשיבה מר גדעון צרפתי (להלן – מר צרפתי) . ראש העיר לא נכח בפגישה. מר צרפתי רשם פרוטוקול הישיבה (נספח ה' לתגובת המשיבה).
ביום 11.3.2020 בשעה 15.20 שלח מר צרפתי למבקשת מייל ובו הודיע לה על ביטול שני המכרזים למנהל מחלקת היטל השבחה ולמנהל מחלקת נכסים. לבקשת המבקשת, מר צרפתי שלח לה באותו היום עותק מהמכתב בענין ביטול המכרזים (נספח ב' לתגובת המשיבה).
ביום 15.3.2020 כתב עו"ד צ'סקוב מייל לגב' שני אמסלם ניאזוב עם עותק למר צרפתי ובו הודיע כי המבקשת נפגעה במהלך עבודתה ביום 11.3.2020 לאחר שהודע לה על ביטול מכרז לו המתינה תקופה ארוכה וכי היא סובלת מלחץ נפשי כתוצאה מהתעמרות בעבודה (נספח ו' לתגובת המשיבה). המבקשת הגישה למוסד לביטוח לאומי בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה (נספח ז' לתגובת המשיבה).
המבקשת נעדרה מהעבודה עקב מחלה מיום 15.3.2020.
ביום 17.5.2020 פנה מר צרפתי במייל לגב' נעמה אביטן וביקש אישור משרד הפנים לטיוטת מכרז למנהל/ת אגף נכסים מקרקעין והשבחה (להלן – התפקיד החדש) (נספח ג' לתגובת המשיבה).
ביום 21.6.2020 חזרה המבקשת לעבודתה ובחדרה ישבה עובדת אחרת.
ביום 23.6.2020 הגישה המבקשת בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני להחזרתה לתפקידה כמנהלת מחלקת היטל השבחה וזאת במסגרת תיק סע"ש 56312-06-20 בבית דין זה (להלן – הבקשה לצו מניעה זמני) . ביום 30.6.2020 נמחקה בקשה זו לאור הצהרת המשיבה כי המבקשת לא פוטרה וכי היא רשאית לחזור לעבודתה בכל עת ובהתאם למצבה הבריאותי (נספח ז' לבקשה לצו הגנה).
ביום 8.7.2020 שבה המבקשת לעבודתה כמחליפה במילוי מקום זמני של מנהלת מחלקת היטל השבחה.
ביום 19.7.2020 ניתן אישור משרד הפנים לתפקיד החדש, הממזג את תפקיד מנהל מחלקת נכסים ותפקיד מנהל מחלקת היטל השבחה לתפקיד אחד (נספח ג1 לתגובת המשיבה).
ביום 23.7.2020 פרסמה המשיבה מכרז חיצוני לתפקיד החדש (נספח ג2 לתגובת המשיבה).

טענות המבקשת בתמצית:

המבקשת הצהירה כי במהלך עבודתה כמנהלת מחלקת היטל השבחה היא נחשפה לפעולות לא חוקיות הנוגעות לטוהר המידות ו/או למנהל תקין. המבקשת סירבה לשמש חותמת גומי ועמדה על כך ששומות היטל השבחה יערכו על פי הנהלים. כתוצאה מכך היא מודרה מטיפול בתיקים בעייתיים ובכללם תיקים הנוגעים למשפחות מקורבים וחברי מועצת העיר. כמו כן המבקשת לא הוזמנה לישיבות, במיוחד לישיבות של הוועדה המקומית שנגעו לתיקים אלו ואף אוימה שאם לא תיישר קו היא תמצא את עצמה מחוץ לבנין העיריה (ס' 2 לתצהירה).

המבקשת הגישה תלונה למבקר המשיבה ובפגישה במשרדו ביום 27.2.2020 היא סיפרה לו אודות האירועים האלו והוא רשם את הדברים וביקש לקיים פגישה לבדיקת תלונתה. בפגישה נוספת ביום 11.3.2020 במשרד מבקר המשיבה נעשה ניסיון להעביר את המבקשת לתפקיד של פקידה במחלקת הכנסות ולא היתה כוונה אמיתית לברר את תלונתה. בנסיבות אלו סיימה המבקשת את הפגישה ועמדה על בירור תלונתה בנוכחות ראש העיר (ס' 7.7 – 7.10 לתצהירה).

מיד בתום הפגישה עם מבקר המשיבה קיבלה המבקשת מייל ממר צרפתי המודיע לה על ביטול המכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גביה. כתוצאה מכך, המבקשת התמוטטה נפשית ויצאה לחופשת מחלה עד ליום 21.6.2020. עוד הצהירה המבקשת כי משהבינה שאין כוונה מצד מבקר המשיבה לברר את תלונתה – פנתה בתלונה למשטרה (ס' 7.12 לתצהירה).

ביום 21.6.2020 חזרה המבקשת לעבודתה ולתדהמתה גילתה כי בהנחיית ראש העיר ומהנדסת העיר, גב' זהבה חן, מזכירת ועדת התכנון ובניה, יושבת במשרדה ומסרבת לפנותו ולאפשר למבקשת לעבוד בו. המבקשת התקשרה למהנדסת העיר, שהיא הממונה עליה, וזו לא השיבה לפניותיה הטלפוניות. המבקשת פנתה למר צרפתי. באותו מעמד נכח גם נציג ועד העובדים, מר שלום אליהו, ושניהם צעקו עליה ונתנו לה להבין שהיא לא תקבל את משרדה בחזרה. בעקבות כך, הגישה המבקשת בקשתה לצו מניעה זמני (נספח ז' לבקשה לצו הגנה).

עוד הצהירה המבקשת כי כבר בתום החודש הראשון בתפקידה כמנהלת מחלקת היטל השבחה הובטח לה על ידי מנכ"ל העירייה, מר רונן עזריה, כי תצא לקורס היטל השבחה מטעם השלטון המקומי ולאחר מכן יערך מכרז פנימי עבורה לצורך איוש התפקיד. דברים ברוח דומה נאמרו למבקשת גם על ידי ראש העיר ומר צרפתי. המבקשת ביקשה כי יפורסם מרכז חיצוני. ביום 3.2.2020 אישר משרד הפנים את המכרז ומכרז חיצוני פורסם ביום 19.2.20. רק בשלב בו הודע לה על ביטולו, ביום 11.3.2020 ובמטרה להתנכל לה, הומצא לראשונה התירוץ לפיו המשיבה החליטה לבצע "רה ארגון כלכלי" ולהוציא מכרז לתפקיד החדש. בנוסף וכדי לחסום את דרכה לאיוש התפקיד החדש, החמירה המשיבה את דרישות הניסיון והניהול ל-5 שנים וזאת בבקשתה לאשר טיוטת המכרז ביום 17.5.2020.

המבקשת הצהירה כי עבודתה בקרן רמלה ובמשיבה היתה לשביעות רצון הממונים עליה ונחשבה עובדת עם מוסר עבודה גבוה, אחראית, רצינית ומסורה. אי לכך, צורפה ביום 8.7.2018 למחלקה המשפטית במשיבה ולאור שביעות הרצון ממנה הוצע לה להחליף את מנהלת מחלקת היטל השבחה. היא ביצעה תפקידה זה בנאמנות ובמיומנות מקצועית. בהמשך לכך, יצאה לקורס היטל השבחה ובינואר 2020 יצאה לקורס נוסף של יועצים משפטיים לחוק תכנון ובניה, והכל במטרה להכשירה לתפקיד אותו היא ממלאת. אלא שמאז הגשת תלונתה, ההתייחסות אליה במקום העבודה השתנתה לרעה והחל מסע התנכלויות כלפיה, שכלל, בין היתר, הכפשת שמה הטוב, הכשלתה בתפקידה, הסתה של חברי האגף נגדה ובידודה החברתי.

המבקשת טענה כי הגישה תלונתה בתום לב לגורמים המוסמכים לכך. תלונתה מעוגנת היטב בחומר הראיות הגם שעל פי הפסיקה אין היא חייבת להוכיח את תלונתה. באשר להוכחת הקשר הסיבתי בין תלונתה לבין הפגיעה בענייני עבודתה – טענה המבקשת כי על פי הפסיקה די שתראה ספק ממשי בכשרות השיקולים של המשיבה לפגוע בענייני עבודתה כדי להעביר את הנטל על כתפי המשיבה להוכיח כי שיקוליה היו ענייניים.

טענות המשיבה בתמצית:

המשיבה טענה כי המבקשת החלה את עבודתה אצלה ביום 8.7.2018 כמחליפה במילוי מקום זמני בתפקידים שונים. תחילה בקרן רמלה כמחליפה של היועצת המשפטית שיצאה לחופשת לידה. לאחר מכן בלשכה המשפטית של המשיבה כמחליפה של עובדת שיצאה לחופשת לידה והחל מחודש 2.2019 כמחליפה במילוי מקום זמני של מנהלת מחלקת היטלי השבחה בכפיפות למהנדסת העיר.

לאחרונה מבצעת המשיבה תהליך של ארגון מחדש באגף ההנדסה שעניינו איחוד מחלקת היטל השבחה ומחלקה נכסים למנהל הנדסה. ההחלטה על כך התקבלה על ידי ראש העיר כבר בשנים 2017 – 2018 אך ביצועו נדחה בשל שנת הבחירות לרשויות המקומיות שחל ביום 30.10.2018. מכאן, לטענת המשיבה, שתהליך הארגון מחדש לא קשור למבקשת ולא לתלונתה.
במסגרת תהליך הארגון מחדש - בוטלו המכרזים לתפקיד מנהל מחלקת נכסים ולתפקיד מנהל מחלקת היטל השבחה והודעה על כך לכלל הפונים, לרבות למבקשת, נשלחה ביום 11.3.2020. לאחר שקיבלה אישור לכך ממשרד הפנים, המשיבה פרסמה מכרז חיצוני לתפקיד החדש. לטענתה, לא היתה כל מניעה חוקית לפרסום מכרז זה במועד שפורסם.
המשיבה טענה כי מעולם לא הובטח למבקשת כי תזכה במכרז לתפקיד מנהלת מחלקת השבחה ובוחן גבייה, מה גם שהבטחה זו בטלה מעיקרא בהיותה מנוגדת לכללי מנהל תקין. הוראות החוק וכללי המנהל התקין מחייבים את המשיבה לאייש את התפקיד החדש באמצעות מכרז פומבי.
באשר לתפקיד אליו התמודדה המשיבה (מנהלת מחלקת היטל השבחה ובוחן גבייה) – המשיבה שקלה בראשונה לפרסם מכרז פנימי אך בסופו של יום פורסם כמכרז חיצוני על מנת לאפשר למתמודדים מחוץ למשיבה להגיש את מועמדותם לתפקיד, כפי שאכן קרה בפועל, עוד בטרם החליטה המשיבה על ביטול המכרז. בנוסף, גם אם היתה המשיבה מחליטה לפרסם מכרז פנימי – המבקשת היתה מנועה מלהגיש את מועמדותה בהיותה עובדת מחליפה במילוי מקום זמני וזאת לאור הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 3/2011.
המשיבה טענה כי בתקופת היעדרות המבקשת מהעבודה, גב' זהבה חן מילאה את מקומה וכי בתגובה לבקשה לצו מניעה זמני ביום 23.6.2020 הודיעה המשיבה כי המבקשת לא פוטרה, עבודתה מעולם לא הופסקה והיא מוזמנת להתייצב לעבודה החל מהמועד בו תסיים לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותה. נוכח זאת נמחקה הבקשה לצו מניעה זמני. ביום 8.7.2020 שבה המבקשת לעבודתה כמחליפה במילוי מקום זמני של מנהלת מחלקת היטל השבחה ולא חל כל שינוי בתנאי העסקה ו/או בענייני עבודתה.
לטענת המשיבה, המבקשת הגישה תלונתה למבקר המשיבה שלא בתום לב. היא מסרה בידיו מעט מאד מידע ביחס לשחיתות שלטענתה חשפה ולא היה במידע זה די כדי להחליט שמדובר במעשה פסול של ראש העיר. מבקר המשיבה ביקש ממנה החומר והמסמכים שבידה על מנת שיוכל לבצע בדיקה אך היא בחרה שלא לספק לו המבוקש. בשל כך ערך מבקר המשיבה תחקור רק ביחס למקרים אותם תיארה המבקשת בפניו, באופן כללי, בעל פה. נספחים א' – ד' לתצהיר המבקשת לא הועברו בזמן אמת למבקר המשיבה ורק לאחר שצורפו הגיעו לידיעתו לראשונה.

ההליכים שהתקיימו:

במהלך הדיון ביום 28.7.2020 הגיעו הצדדים להסכמות, בין היתר, כדלקמן:

"בשלב זה, אין ולא תהיה כל פגיעה בתנאי העסקתה של המבקשת.
ככל שהמשיבה תבקש מכל סיבה שהיא לשנות את תנאי העסקתה של המבקשת או לסיים את העסקתה, תינתן למבקשת באמצעות בא כוחה התראה של 14 ימים מראש.
במקביל, הצדדים ינהלו מו"מ לסיום ההליכים ביניהם ולשיבוצה של המבקשת באגף הנדסה או בתפקיד הולם אחר במתח דרגות דומה באגף אחר. כל העברה, שיבוץ או ניוד יהיו בכפוף להוראות הדין.
בשלב זה המכרז ימשך כסדרו וזאת עד להחלטה אחרת של ביה"ד בבקשה העיקרית לצו מניעה.
היה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמות הם רשאים לפנות לשם מינוי אחד מנציגי הציבור כמגשר בתיק זה". (נציג ציבור שלא מהרכב המותב – א.ה)

ביום 4.8.2020 הגישה המשיבה הודעה על פיה המבקשת דחתה את הצעתה למלא תפקיד חדש: ממלאת מקום מנהלת יחידת האכיפה, באותם תנאים בהם היא מועסקת נכון להיום.

ביום 9.8.2020 נחקרו המבקשת וכן המצהירים מטעם המשיבה: מר צרפתי ומבקר המשיבה, מר קלפוס. לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב והמבקשת הגישה סיכומי תשובה.

דיון והכרעה:
הקביעות בהחלטה זו הינן קביעות לכאורה בלבד הנכונות לשלב זה של ההליך, במסגרת ההליך הזמני.

חוק הגנה על עובדים מקנה הגנה מהותית לעובד המגיש תלונה נגד מעסיקו (ראו סעיף 2 לחוק). בית המשפט העליון עמד לא אחת על החשיבות הרבה של ביקורת המושמעת על ידי עובד בשירות הציבורי בעניינים הנוגעים לעבודתו ולעבודת מעסיקו, אפילו אם זו אינה בגדר תלונה במשמעותה על פי חוק הגנה על עובדים, ככל שהיא נעשית בסגנון הולם, בערוץ המתאים ובלא חריגה מגבולות ביקורת לגיטימית ועניינית (בג"צ 6825/06 גלית צור – מיכה לינדנשטראוס – מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (24.6.2009) ס' 30 – 34 והמובאות שם) (להלן – פס"ד גלית צור).

הפסיקה שהתפתחה סביב חוק הגנה על עובדים הדגישה את הצורך לעודד נכונותם של עובדי ציבור לדווח על ליקויים שהם עדים להם במהלך שירותם הציבורי. עם זאת, לעולם יש להבחין בין פיטורים או העברה מתפקיד של עובד שלגביהם הציג העובד, ולו ראשית ראיה, שמקורם בתלונתו החושפת ליקויים במקום עבודתו, לבין נסיבות עובדתיות אחרות העומדות ברקע הדברים (פס"ד גלית צור והמובאות שם).

בענייננו טענה המשיבה כי מדובר בבקשה תיאורטית, שכן נכון למועד הגשת הבקשה המבקשת כלל לא פוטרה מעבודתה, לא נעשה שינוי בתנאי העסקתה וגם לא נפגעו תנאי העסקתה ו/או ענייני עבודתה. המבקשת ממשיכה למלא תפקידה כממלאת מקום מנהלת מחלקת היטל השבחה במינוי זמני, בדיוק כפי שהיה במועד קבלתה לתפקיד ביום 1.2.2019. במובן זה אין שוני בין הבקשה הנוכחית לבין הבקשה לצו מניעה זמני אשר נמחקה כבר ביום 30.6.2020.

המבקשת מנגד הצהירה כי מאז שובה לעבודה ביום 8.7.2020 היא סובלת מניסיונות בלתי פוסקים להכשילה בעבודה כדי ליצור עילה לסילוקה (ס' 10 לתצהירה). עוד הצהירה כי באמצעות הארגון מחדש ואיוש התפקיד החדש – מבקשת המשיבה בעצם להביא לסילוקה מהעבודה ובעצם המשיבה גילתה דעתה שתעשה כן כבר בתגובתה לבקשה לצו מניעה זמני (נספח יג' לתגובת המשיבה).

בחקירתה נשאלה המבקשת כך: "ביום 30.6.2020 היינו בדיון בפני מותב אחר – מה השתנה מיום 30.6 ועד 2.7 להגשת הבקשה לצו הגנה לחשיפת השחיתויות?" והיא העידה כך:

"מה שהשתנה שחד משמעית אמרו לי חסמו בפני את מה שהובטח לי כל הזמן הזה ואת הדרך שלי להתמודד כדין במכרז חיצוני כתוצאה מחשיפת השחיתויות. גם אני יכולה לשאול על המכרז הראשון מה השתנה יומיים לפני שפורסם המכרז הראשון שראש העיר הרים אלי טלפון ואמר לי ברכות אריה דרעי שר הפנים אישר את המכרז המיוחל". (עמ' 7 ש' 6 לפרוטוקול).

תמיכה לעדותה זו של המבקשת נמצאת בכך שלאחר מחיקת בקשתה לצו מניעה זמני, ניתן ביום 19.7.2020 אישור משרד הפנים לתפקיד החדש עם תנאי הניסיון והניהול שאין המבקשת עומדת בהם (נספח ג1 לתגובת המשיבה). המבקשת לא תוכל להגיש מועמדותה למכרז זה.

בתמיכה לטענת המשיבה אודות מעמד המבקשת כמחליפה במילוי מקום זמני, היא הציגה טופס פנימי של פירוט תנאי שכר של המבקשת (נספח א' לתגובת המשיבה) ממנו עולה כי במועד תחילת עבודתה ביום 8.7.2018 התקבלה המבקשת בחוזה מיוחד (12) ובתפקיד: מ"מ משפטן. המשיבה לא הבהירה מהו חוזה מיוחד (12) ולא הציגה עותק ממנו. אותו מעמד 12 חוזה מיוחד מצוין גם בתלוש השכר של המבקשת לחודש ינואר 2020 אשר צורף לתביעה כנספח יא'.

המבקשת נחקרה על כך והעידה כי ראתה את נספח א' לתגובת המשיבה רק במסגרת ההליך ולא קודם. היא אישרה בעדותה כי נקלטה כממלאת מקום של עורכת הדין שיצאה לחופשת לידה אך ב-2.2019 נקלטה למחלקת היטל השבחה כמנהלת המחלקה ולא כממלאת מקום (ראו בעמ' 5 לפרוטוקול). המבקשת נשאלה מדוע ציינה מ"מ בחתימתה על מסמכים שונים והיא השיבה כי "בחודשים הראשונים הצגתי את עצמי כמנהלת המחלקה. נכפה עלי לכתוב מ"מ. ראשי התיבות מ"מ זה מילוי מקום" (עמ' 5 ש' 14 – 15 לפרוטוקול).

המשיבה לא הציגה פירוט תנאי שכר של המבקשת נכון למועד קליטתה לעבודה במחלקת היטל השבחה. אך גם אם נניח כי המבקשת נקלטה כממלאת מקום, כטענת המשיבה, עדיין רלוונטית הצהרת המבקשת, אשר אמינה עלינו, לפיה הובטח לה על ידי מנכ"ל המשיבה, מר רונן עזריה, כי מיד לאחר שתסיים קורס היטל השבחה יערך מכרז פנימי עבורה לצורך איוש תפקיד מנהל מחלקת היטל השבחה (ס' 8.6.1 לתצהירה). תמיכה לכך נמצאה במייל שכתב מר צרפתי לשרון אבוטבול ביום 26.5.2019 (מ/2) בנושא תפקיד מ"מ/מנהלת היטל השבחה אגרות והיטלים, כך:

"נא ראו את פנייתה של עו"ד בתיה ישראלי. ביולי הקרוב יהיה לה רצף של שנתיים בעבודתה בקרן רמלה ובעירייה, דבר אשר יאפשר לה להתמודד במכרז פנימי (אפשרנו זאת במספר פעמים בעבר). אשר על כן אני ממליץ לא לצאת למכרז חיצוני כעת, להמתין עוד חודשיים ולפרסם מכרז פנימי בו תוכל להתמודד העובדת. נא אישור המנכ"ל לאמור".
המבקשת חזרה על גרסתה זו גם בעדותה (עמ' 6 ש' 32 – 33 לפרוטוקול).

המשיבה דחתה והכחישה את הצהרתה זו של המבקשת. היא אף טענה כי גם אם המשיבה היתה מחליטה לקיים מכרז פנימי לתפקיד זה במקום לפרסם מכרז חיצוני, כפי שנעשה בפועל, "המבקשת ממילא היתה מנועה מלהגיש את מועמדותה לתפקיד זה, בהיותה עובדת מחליפה במילוי מקום זמני" (ס' 48 לתגובת המשיבה). מידע זה כנראה היה ידוע למבקשת ולכן ביקשה ביום 26.5.2019 לפרסם מכרז פומבי (ראו מייל תשובה של ג'אנה סולבייצ'ק (מהנדסת העיר)ובו היא מודיעה למר צרפתי כי המבקשת מבקשת לפרסם מכרז חיצוני (מ/2))(ראו גם עדות המבקשת בעמ' 7 ש' 6 לפרוטוקול: "אני ביקשתי שיהיה מכרז חיצוני").

מר צרפתי העיד כי המבקשת החליפה את גב' שמרית לויאב שעברה לתפקיד אחד (עמ' 13 ש' 22 – 23 לפרוטוקול). דהיינו עסקינן במשרה שהתפנתה באורח קבע.

תקנה 2(ב)(8) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979 (להלן – תקנות המכרזים) קובעת כי לא תחול חובת מכרז על:

"משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז"; (הדגשה לא במקור).

איוש משרת מנהלת מחלקת היטל השבחה כמחליפה ממלאת מקום לתקופה זמנית לא מצריך מכרז אבל הסיפא של תקנה 2(ב)(8) לתקנות המכרזים מסבירה את המצב בו ניתן להאריך את תקופת מילוי המקום. הסיפא של תקנה 2(ב)(8) לתקנות המכרזים קובעת תקופה מקסימלית, 6 חודשים של עבודה כממלאת מקום, אך נראה בעניינו שהמשיבה נהגה בגמישות לפי צרכיה, למשל בגלל הצורך באישורים שונים כפי שיפורט בהמשך. בחקירתו נשאל מר צרפתי כך: "יש דבר כזה מילוי מקום שנה וחצי?" והוא העיד כך: "מילוי מקום נעשה עד שנה, יש נסיבות מיוחדות שזה מתארך" (עמ' 13 ש' 20 -21 לפרוטוקול). מכאן, שגם אם, כטענת המשיבה, המבקשת התקבלה לעבודתה במחלקת היטל השבחה כממלאת מקום באופן זמני – הרי שנעשו מאמצים על ידי המשיבה לכך שהיא תוכל להתמודד במכרז למנהלת מחלקת היטל השבחה קבועה.

המבקשת הצהירה כי יצאה לקורס היטל השבחה ולאחר מכן, ב-1.2020 לקורס יועצים משפטיים לחוק תכנון ובניה (ס' 11.5 לתצהירה). גרסתה זו לא נסתרה והיא תומכת בטענתה כי הייתה כוונה לקלוט אותה לתפקיד קבוע.

זאת ועוד, המבקשת הצהירה כי מר צרפתי הודיע לה כי לצורך עריכת מכרז פנימי הוא יפנה למשרד הפנים לקבל אישורו להגדרת דרישות השכלה לעורך דין בלבד (ס' 8.6.3 לתצהירה). גרסתה זו נתמכת על ידי התכתובת של מר צרפתי עם היועץ המשפטי מר דורון דבורי ועם גב' נעמה אביטן (מ/1) ועל ידי מכתב היועץ המשפטי לגב' נעמה אביטן מיום 13.1.2020 (נספח א' לתגובת המשיבה) ומתכתובת של מר צרפתי עם גב' אביטן מימים 2-3.2.2020 (נספח ג' לתגובת המשיבה). בעקבות תכתובת זו התקבל אישור משרד הפנים לפתוח המכרז למנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גביה גם לעורכי דין והוא פורסם כמכרז חיצוני ביום 19.2.2020. לטענת המשיבה, ביום 3.3.2020 הגישה המבקשת מועמדותה לתפקיד נשוא מכרז זה (ס' 24 לתגובת המשיבה).

אין ספק כי ביטול המכרז החיצוני למנהל/ת מחלקת היטל השבחה קטע את האפשרות של המבקשת להתמודד על משרה קבועה לתפקיד זה. גם אם נקבל את טענת המשיבה כי מעולם לא הבטיחה למבקשת לזכות במכרז – מהראיות עולה כי היתה כוונה מצד המשיבה ונעשו מאמצים מטעמה על מנת לאפשר למבקשת להמשיך ולעבוד בתפקיד זה ובוודאי להתמודד במכרז ולכן ביטול המכרז פגע בקידום שלה בעבודה.

המבקשת בחקירתה נשאלה אם חל שינוי בתנאי העסקתה לאחר פרסום המכרז לתפקיד החדש והיא העידה כך:

"חל שינוי מבחינת העברה שלי לחדר, זה היה כבר בדיון ביום 30/06/2020. עכשיו אני עונה לגבי השינויים , הם על בסיס יומיומי, ממדרים אותי מישיבות, אני לא מקבלת רכיבי שכר שקיבלתי עד לפני אותו מועד כמו ביגוד, לוקחים לי ציוד, מחזירים לי ציוד, פוגעים לי בעבודה הישירה, מציקים לי, לא עונים לי, אני עדיין מתריעה על מינהל לא תקין, מתעלמים ממני, אני מרגישה ממש ייצור מוזר שם באגף. יש התעלמות גורפת ממני ותשובות נטו של מידור ותשובות מגוחכות". (עמ' 8 ש' 12 – 17 לפרוטוקול).

עדותה זו של המבקשת כמו גם כל הצהרותיה בקשר ליחס כלפיה מאז הגשת תלונתה (ס' 8.3, 8.4, 10 לתצהירה) – לא נסתרו.

זאת ועוד, אין חולק כי המבקשת הגישה תלונתה למבקר המשיבה ביום 19.2.2020, בדיוק ביום בו פורסם המכרז החיצוני בענין מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גבייה. אין חולק כי המבקשת נפגשה עם מבקר המשיבה לראשונה ביום 27.2.2020. לאחר מכן ביום 3.3.2020 הגישה מועמדותה במסגרת המכרז האמור. אין גם חולק כי ממכתבה של המבקשת למבקר המשיבה מיום 19.2.2020 ניתן להבין כי פנייתה אליו היא בקשר לעבירות של שחיתות, פגיעה בטוהר המידות ומנהל שאינו תקין, הגם שאולי מבקר המשיבה לא ידע באותה שעה פרטים על האירועים המפורטים בס'2 ובנספחים א' – ד' לתצהיר המבקשת. עם זאת מפירוט מעשי השחיתות לכאורה, שטרם הוכחו, עליהן הצהירה המבקשת, סירובה לשתף פעולה עם הממונים עליה והפעלת לחצים ואיומים עליה עקב כך כמפורט בס' 2 לתצהירה – עולה כי מדובר בתלונה שמוגשת על רקע של התנהלות הידועה לממונים על המבקשת ולכן סביר בעינינו כי די בבירור קצר ובעל פה שביצע מבקר המשיבה כטענתו כדי שהמשיבה תדע על מה מדובר. סמיכות ההחלטה על ביטול המכרז בענין מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גביה מיד לאחר מכן והודעה על כך למבקשת ביום 11.3.2020 – מהווה ראשית ראיה לכך כי המשיבה החליטה על ביטול המכרז האמור בגלל תלונת המבקשת. משכך, עובר הנטל על כתפי המשיבה להראות כי ההחלטה על ביטול המכרז למנהל/ת מחלקת היטל השבחה התקבלה משיקולים עניינים שאינם קשורים לתלונת המבקשת (סעיף 3 לחוק הגנה על עובדים).

המשיבה טענה כי ביטול המכרז החיצוני למנהל/ת מחלקת היטל השבחה נעשה ביחד עם ביטול המכרז החיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת הכנסות וזאת במסגרת ביצוע ההחלטה על ארגון מחדש באגף ההנדסה.

לא מצאנו בתגובת המשיבה וגם לא בסיכומיה הסבר כיצד הטענה בדבר ביצוע ההחלטה על הארגון מחדש מתיישבת עם העובדה כי במהלך שנת 2019 פעלה, באמצעות מר צרפתי והיועץ המשפטי שלה להכשיר מכרזים אלה גם לעורכי דין ועם העובדה כי בעקבות כך במהלך חודש 2.2020 פרסמה מכרזים למנהל/ת מחלקת היטל השבחה ובוחן גביה ולמנהל/ת מחלקת הכנסות (מ/1 ו-מ/2). מר צרפתי נשאל על כך בחקירתו והשיב כי אין לפנייתו בענין התאמת תנאי סף של מכרז למועמדים שהם עורכי דין שום קשר למבקשת (עמ' 12 ש' 8 וכן ש' 29). אין ספק כי לאור מ/1 ו-מ/2 עדותו זו של מר צרפתי תמוהה.

עוד יצוין כי גרסת המבקשת לפיה בכל תקופת העסקתה עבדה לשביעות רצון הממונים עליה ונחשבה לעובדת עם מוסר עבודה גבוה, אחראית, רצינית ומסורה (ס' 11.2 לתצהירה) – לא נסתרה.

מר צרפתי נשאל בחקירתו על כך שמשמעות איוש התפקיד החדש היא שהמבקשת תמצא את עצמה מחוץ לתפקידה והוא העיד כך:

"ת. לא יודע.
ש. מה יעלה בגורלה?
ת. אני לא צופה פני עתיד. היו מכרזים שלא מצאו מועמד מתאים ואז הם נדחו. יש כל הזמן מכרזים לתפקידים נוספים בעיריה. אם יהיה תפקיד אחר, הצענו לה תפקיד אחר עם אופק שירות של 9 חודשים – אני לא מסכים איתך.
ש. נכון שבפועל התוצאה תהיה שבתפקיד הנוכחי היא סיימה?
ת. אני השבתי לשאלה שאני לא יודע אם היא תסיים את התפקיד שלה.
ש. מה שאתה אומר לביה"ד שגם אם ייבחר מועמד היא תשאר בתפקיד?
ת. זו לא היתה השאלה.
ש. זו שאלה חדשה.
ת. ככל שיבחר מנהל אגף חדש אנו מצויים בהליך של רה ארגון במינהל ההנדסה צריך לזכור שהתפקיד שממלאת בטי ישראלי הוא תפקיד של מילוי מקום בתפקיד זמני. כל הדרכים בפניה להתמודד לתפקידים שכל הזמן מתפרסמים בעיריה פתוחות ומה שהיא עושה כאן היא מבקשת מביהמ"ש לאשר לה תפקיד שהיא ממלאת מקום מבלי שהיא מתמודדת אליו. השבוע היה מכרז לתפקיד של סגן מנהל אגף מכרז חיצוני הוא מכרז פומבי שתתמודד אליו". (הדגשה לא במקור. עמ' 10 ו-11 לפרוטוקול).

אנו מוצאים שעדותו זו של מר צרפתי מתחמקת ואינה נותנת מענה לשאלות שהופנו אליו.

אין חולק, שעד 19.2.2020, הוא מועד פרסום המכרז למנהל/ת מחלקת היטל השבחה וגם מועד הגשת התלונה של המבקשת למבקר המשיבה, המשיבה לא ביקשה לבצע את החלטתה בדבר הארגון מחדש. אין ספק אפוא שההחלטה של המשיבה לבצע את הארגון מחדש התקבלה לאחר יום 19.2.2020 וכבר ביום 11.3.2020 בשעה 15.20 לאחר הפגישה של המבקשת במשרד מבקר המשיבה, הודיע לה מר צרפתי אודות ביטול המכרז למנהל/ת מחלקת היטל השבחה. המשיבה לא נתנה הסבר סביר לצמידות המועדים ולדחיפות ביצוע ההחלטה של ארגון מחדש שהתקבלה, לשיטתה, לפני כשלוש שנים ופתאום אצה לה הדרך לבצע אותה כאן ועכשיו.

בהעדר הסברים כאמור מצד המשיבה, נותרה עומדת בעינה טענת המבקשת כי ההחלטה על ביצוע הארגון מחדש, ביטול המכרזים לתפקיד מנהל/ת מחלקת היטל השבחה ומנהל/ת מחלקת נכסים ופרסום המכרז ביחס לתפקיד החדש, נועדו כולם על מנת שהמבקשת לא תוכל להתמודד במכרז לתפקיד זה במשיבה וזאת רק בשל הגשת תלונתה. מכאן שגם אם המבקשת לא פוטרה עד היום – לא התקבלה תשובה מטעם המשיבה מה יהיה מעמדה לאחר איוש משרת מנהל האגף והמבקשת טוענת כי מתנכלים לה בתפקידה כיום.

סעדים:

המבקשת ביקשה צו הגנה זמני מכוח חוק הגנה על עובדים שעניינו אכיפה: להורות על הותרתה בתפקידה והימנעות מביצוע המכרז לאיוש התפקיד החדש.

סעיף 4 לחוק הגנה על עובדים קובע כי:

"הגנות ותרופות לפי חוק זה יינתנו רק לגבי תלונה שהתקיימו בה כל אלה:
התלונה הוגשה בידי העובד בתום לב או שהעובד סייע בהגשת התלונה בתום לב.
התלונה הוגשה על הפרת חיקוק במקום העבודה, או על הפרת חיקוק בקשר לעבודת העובד או בקשר לעסקו או לפעילותו של המעסיק, ובגוף ציבורי – גם אם התלונה הוגשה על פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין.
התלונה הוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונה או המוסמכת לבדוק או לחקור בענין המשמש נושא התלונה".

אין חולק כי בסיכום הפגישה מיום 27.2.2020 אשר נערך בכתב ידו של מבקר המשיבה (נספח ד3 לתגובת המשיבה) צוינו שתי תלונות של המבקשת. האחת, בענין מר ש. וצוין כי שומת היטל השבחה הופחתה בעקבות שיחה שלו עם ראש העיר ובעקבות ביקור שלו עם סגן ראש העיר במשרד המבקשת. השניה, בענין מר א. וצוין כי ראש העיר ביקש לקבל את שומת היטל ההשבחה שלו ושבוע לאחר מכן שמשת הרכב של המבקשת נופצה.

המבקשת העידה כי נספחים א' – ד' לתצהירה הוצגו למבקר המשיבה בפגישה הגם שלא מסרה לו עותק מהם כי היתה אמורה להתקיים פגישה עם ראש העיר ושם אמור היה להיות מוצג בפניו כל הדרוש (עמ' 8 ש' 23 – 26 לפרוטוקול).

אין חולק כי המבקשת עורכת דין וכי היתה מיוצגת במהלך 2 הפגישות אצל מבקר המשיבה. אין חולק כי המבקשת ובא כוחה דאז עמדו על פגישה עם ראש העיר. כך עולה מסיכום הפגישה המודפס מיום 27.2.2020 (נספח ד3 לתגובת המשיבה). אין חולק כי ראש העיר לא נכח בפגישה ביום 11.3.2020. אין מחלוקת כי הפגישה ביום 11.3.2020 הופסקה ביוזמת המבקשת. המבקשת הצהירה כי הבינה שאין כל כוונה לברר את תלונתה ועל כן, כך על פי הצהרתה, פנתה בהודעה למשטרה (ס' 7.12 לתצהירה) ובתביעה לבית הדין.

המבקשת לא המציאה עותק מהודעה /תלונה שהגישה במשטרה ואין לנו מידע על תוכן תלונתה וכן על השלב בו מצוי הטיפול בה.

נזכיר כי מבקר המשיבה צירף לתצהירו סיכום של בירור תלונת המבקשת (נספח ה1 לתצהירו), אותו ערך לצרכי ההליך. הוא נחקר על כך והעיד כי לאור מיעוט הנתונים שהתקבלו מהמבקשת ולנוכח הבדיקה שנערכה, לא ניתן לקבוע כי ראש העיר או סגנו פעלו שלא כדין. מבקר המשיבה התרשם כי מטרת המבקשת היתה בעיקרה קבלת סיוע לשם ארגון פגישה עם ראש העיר.

בס' 2, ס' 12 ונספחים א' – ד' לתצהיר המבקשת , פירטה המבקשת את תלונתה והתייחסותה להפרת חיקוק במקום העבודה או בקשר לעבודה, לפגיעה בטוהר המידות או במנהל תקין.

בנסיבות אלו, הגם שבשלב זה של ההליך, אין בידנו להתייחס לגוף התלונה ולקבוע ממצאים לגביה – נראה לנו כי המבקשת עומדת לכאורה, בתנאי סעיף 4 לחוק הגנה על עובדים.

בענייננו, הגם שאין חולק כי המבקשת לא פוטרה (המבקשת העידה כי לא קיבלה זימון לשימוע (עמ' 8 ש' 10 לפרוטוקול), נראה שחל שינוי בתנאי העסקתה וזאת בניגוד לטענת המשיבה. המבקשת נחקרה והעידה כך:
"ש. האם לאחר פרסום המכרז חל שינוי בתנאי העסקה שלך?
ת. חל שינוי מבחינת העברה שלי לחדר, זה היה כבר בדיון ביום 30/06/2020. עכשיו אני עונה לגבי השינויים , הם על בסיס יומיומי, ממדרים אותי מישיבות, אני לא מקבלת רכיבי שכר שקיבלתי עד לפני אותו מועד כמו ביגוד, לוקחים לי ציוד, מחזירים לי ציוד, פוגעים לי בעבודה הישירה, מציקים לי, לא עונים לי, אני עדיין מתריעה על מינהל לא תקין, מתעלמים ממני, אני מרגישה ממש ייצור מוזר שם באגף. יש התעלמות גורפת ממני ותשובות נטו של מידור ותשובות מגוחכות". (עמ' 8 ש' 12 – 17 לפרוטוקול).
עדותה זו לא נסתרה.

יג. בענין זה רשמנו לפנינו הצהרת המשיבה הן בהליך לצו מניעה זמני ביום 23.6.2020 והן בפנינו כי המבקשת לא פוטרה, לא נעשה כל שינוי בתנאי העסקתה, לא כל שכן פגיעה בתנאי העסקתה ו/או בענייני עבודתה וכי הלכה למעשה ממשיכה המבקשת למלא את תפקידה כממלאת מקום מנהלת מחלקת היטל השבחה במינוי זמני (ס' 3 לתגובת המשיבה).

יד. אשר לסעדים להם עותרת המבקשת בבקשה, להורות על הותרתה בתפקידה והימנעות מביצוע המכרז לאיוש התפקיד החדש.
ביחס לסעד האכיפה במקומות עבודה עליהם חל המשפט הציבורי נקבע בפסיקה כי –

"הלכה פסוקה ומושרשת היא כי לבית הדין מוקנה שיקול דעת לאכוף על מעסיק יחסי עובד ומעביד תוך העדפת סעד האכיפה על תשלום פיצויים, מקום שמדובר בו בפיטורין שלא כדין בשירות המדינה. בתחילה לא הוחלה הלכה זו על המגזר הציבורי – עסקי, דוגמת החברות הממשלתיות, הסוכנות היהודית וכיוצא באלה, אולם לאחרונה התפתחה ההלכה והורחבה כך שתכלול את המגזר הציבורי כולו". (ע"ע(ארצי) 300178/98 דוד ביבס – שופרסל בע"מ, פד"ע לו (2001) 481, עמ' 499 וכן ראה ע"ע (ארצי) 326/03 משרד הבריאות, המרכז לבריאות הנפש – ילנה צ'פקוב ואח' (20.2.06))". (ראו גם פס"ד סויסה).

טו. דע עקא שבענייננו, המבקשת עובדת כממלאת מקום מעבר לתקופה המקסימלית האפשרית הקבועה בתקנה 2(ב)(8) לתקנות המכרזים ואין חולק כי לא נבחרה לתפקיד במכרז כדין. בנסיבות אלו בית הדין אינו יכול להעתר למתן סעד שמשמעותו הפרת הוראות הדין בנוגע להעסקתה.

טז. למעלה מן הצורך נבהיר כי סעד של אכיפה משמעו אכיפה של יחסי עובד-מעסיק הבאים לידי ביטוי בהסכם עבודה מפורש או מכללא. במקרה דנן, גם אם היינו מקבלים את גרסת המבקשת באשר להבטחה שקיבלה מהמשיבה באשר לתפקידה כמנהלת מחלקת היטל השבחה (ראה ס' 3(ה) להחלטה), הרי שמדובר בהבטחה שאינה כדין.
המבקשת לא נבחרה למשרתה במכרז כדין, המכרז בוטל ביום 11.3.2020 והמבקשת מכהנת בתפקיד מילוי מקום מעל שנה. משכך לא נוכל להורות על אכיפה והותרת המבקשת בתפקידה שכן מדובר במצב לא תקין.

יז. מאותן סיבות שפרטנו לעיל, לא מצאנו מקום להורות על ביטול המכרז שכבר התפרסם לתפקיד החדש. אף שהמשיבה לכאורה בשלב זה, לא עמדה בנטל להראות כי אין קשר בין התלונה לביטול המכרז ופרסומו של מכרז חדש לתפקיד מנהל אגף, הרי מש אנו סבורים כי סעד האכיפה אינו הסעד הראוי, אין להורות על הימנעות מביצוע מכרז לאיוש התפקיד בעיריה. מאזן הנוחות, מאזן הנזקים העשויים להגרם לכל אחד מהצדדים משלא הורנו על אכיפה, נוטה בענין זה לטובת המשיבה בכל הנוגע לצורך באיוש התפקיד.

יח. לפיכך, אנו קובעים כי המבקשת לא תוכל לזכות בסעד האכיפה, שאינו סעד ראוי בעניינו. זאת, מן הטעם כי המבקשת עובדת כממלאת מקום מעבר לתקופה המקסימלית האפשרית הקבועה בתקנה 2(ב)(8) לתקנות המכרזים ואין חולק כי לא נבחרה לתפקיד במכרז כדין. בנסיבות אלו אין אנו יכולים להתעלם מכך שמתן הסעד הזמני המבוקש ינציח מצב שאינו חוקי, המשפיע על קיומה של זכות התביעה של המבקשת.

לפני סגירה נציין כי בסיכומיה טענה המשיבה לראשונה כי המבקשת הגישה בקשתה לצו מניעה זמני ובקשתה לצו הגנה זמני בשיהוי ניכר (ס' 80 – 91 לסיכומיה). זו הרחבת חזית אסורה ואנו דוחים טענה זו.

סוף דבר:

הבקשה נדחית.
בנסיבות הענין אין אנו עושים צו להוצאות. כל צד ישא בהוצאותיו.
ניתנה היום, י"ג אלול תש"פ, (02 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

אבי

נ.צ. (ע) מר משה בן דוד

אירית הרמל, שופטת

נ.צ. (מ) מר אבי אילון