הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 39778-12-17

19 אוקטובר 2020

לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

התובע
קווילקר ווילש שנו
-
הנתבע
רחמים נזר

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע בגין שכר עבודה וזכויות סוציאליות הנובעות מעבודתו אצל הנתבע לרבות סיומה.

2. ישיבת קדם המשפט נקבעה ביום 21.6.18.
הנתבע לא התייצב.

ניתנה החלטה על ידי הרשמת מעודד, המחייבת את הנתבע בתשלום הוצאות בסך 1 ,500 ₪. כמו כן, מחייבת אותו להודיע מדוע לא התייצב לדיון ומדוע לא יינתן נגדו פסק דין בהעדר התייצבות.

3. ביום 4.7.18 הגיש הנתבע בקשה באמצעות עו"ד טל שחר, כאשר ציין, כי הוא מסייע לנתבע רק לצורך ההודעה ובה הוא מבקש את ביטול פסק הדין וביטול ההוצאות מהטעם כי הנתבע סובל ממוגבלות פיזית ורפואית קשה, מרותק לכסא גלגלים, סובל משורת מחלות, נכה בשיעור 100%, זקוק לסיוע סיעודי מלא ומרוחק לביתו. לפיכך, לא יכול היה להגיע לדיון.

עו"ד טל שחר הגיש אף ביום 19.7.18 תשובה לתגובה.

4. ביום 20.7.18 ניתנה החלטה על ידי הרשמת מעודד לפיה, לא ניתן פסק דין אלא נפסקו הוצאות בשל אי התייצבות.

ניתנה הוראה לנתבע להבהיר האם בכוונתו להתייצב לדיון ככל שיקבע מועד חלופי וכיצד בדעתו לנהל את ההליך.

5. ביום 13.8.18 הוגשה הודעה באמצעות עו"ד טל שחר אשר שוב ציין, כי הוא מסייע רק לצורך ההודעה ולפיה, בדיון הקודם לא היה לנתבע מטפל ואם יוקצה לו מטפל כבעבר, יעשה ככל שניתן כדי להגיע לפחות לדיון אחד לבית הדין.

6. נקבע דיון במעמד הצדדים ליום 24.12.18.

7. עו"ד טל שחר הגיש בקשה לדחיית המועד מהטעם שקבע לו דיון מקביל בפני ועדת ערר.

8. נקבע מועד נוסף ליום 26.11.18.
למועד זה, הופיעו התובע וב"כ וכן עו"ד טל שחר מטעם הנתבע.

נקבע על ידי הרשמת, כי הצדדים יבואו בדברים בניהם והתובע יעדכן כיצד מבוקש להמשיך בהליך.

9. ביום 29.1.19 הודיע התובע כי לא נוצר כל קשר ,ועו"ד טל שחר הגיב בשם הנתבע כי הוא מייצג את הנתבע רק לצורך הגשת כתבי בי-דין, כי ב"כ התובע לא פנה אליו וכי יעשה ניסיון ביוזמתו לסיום המחלוקת.

10. ביום 24.2.19 הודיע ב"כ התובע, כי הצדים לא נפגשו וכי מבוקש לקבוע את התיק להוכחות.

11. ניתנה החלטה, כי התיק יועבר להוכחות וכי על הצדדים להגיש את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

תצהיר התובע הוגש ביום 30.7.19, ותצהיר הנתבע מאומת על ידי עורך דין טל שחר הוגש ביום 15.8.19.

12. ביום 24.5.20, מועד ההוכחות אשר נקבע בפניי, התייצבו התובע ובא כוחו. לא היתה התייצבות לנתבע.

התבקש פסק דין על יסוד כתב התביעה.
ניתנה החלטה לפיה, בטרם תינתן החלטה בבקשה למתן פסק דין, יודיע עו"ד טל שחר מדוע לא התייצב לדיון הקבוע להיום. כמו כן, ימציא אישור רפואי בהתאם לפקודת הראיות לפיו, הנתבע אינו מסוגל לצאת מהבית בלווי ובהתאם לצרכיו המיוחדים.

13. בהעדר תגובה, הוריתי ביום 5.6.20 על ביצוע מסירה אישית של הפרוטוקול לעו"ד טל שחר.

14. ביום 7.6.20 הוגשה הודעה מטעם עו"ד טל שחר לפיה, הוא מייצג את הנתבע לצורך הגשת מסמכים בלבד. הגם שהוא מחובר לנט המשפט הוא אינו מייצג את הנתבע בדיונים ולא קיבל מעולם שכ"ט עו"ד.

עוד ציין, כי גם אם הנתבע היה רוצה לצאת מביתו, הוא היה מנוע מלעשות כן בשל מגפת הקורונה, וכי אישור רפואי יומצא תוך 30 יום.

עוד התבקש לקבוע מועד להוכחות לאחר הפגרה, לאחר התייצבות המצב בקשר למגפת הקורונה.

15. ביום 16.6.20 הגיש עו"ד טל שחר בשם הנתבע אישור רפואי מיום 10.6.20 לפיו:
"מדובר באיש בן 71 עם מחלות רקע רבות, בסיכון גבוה לתחלואה קשה במחלת קורונה. עקב כך מומלץ להימנע כרגע מהגעה לבית המשפט ושהות במקומות ציבוריים".

16. ביום 16.6.20 ניתנה החלטה לפיה, התובע יבהיר עד ליום 1.7.20 כיצד הוא מבקש להמשיך את ההליך.

17. ביום 24.6.20 הוגשה הודעה מטעם התובע לפיה, הנתבע מעולם לא הופיע בבית הדין גם בטרם הקורונה וכי מבוקש לקבוע מועד לאחר הפגרה בביתו של הנתבע או בכל מקום אחר.
18. ביום 30.8.20 ניתנה החלטה לפיה, התיק נקבע לתזכורת נוספת ליום 23.9.20. למועד זה יתייצב עו"ד טל שחר אשר התייצב גם לדיון ביום 26.11.18 ובמועד זה, יהיה התובע זמין בביתו לשיחת וידאו באמצעות מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי אלקטרוני אחר.

19. ביום 23.9.20 התקיימה ישיבה נוספת אליה הופיע התובע ובא כוחו.

לא היתה כל התייצבות מטעם הנתבע.

ניתנה החלטה לפיה, בטרם תינתן החלטה בבקשת התובע למתן פסק דין, לפנים משורת הדין, מאופשר לעו"ד טל שחר לנמק עד ליום 11.10.20 מדוע לא יינתן פסק דין על יסוד האמור בכתב התביעה.

20. עד היום לא הוגשה כל הודעה על אף שעו"ד טל שחר צפה בבקשה.

21. משלא ניתן כל הסבר מדוע לא התייצב עו"ד טל שחר לדיון על אף ההחלטה, וכן לא התייצב הנתבע או מי מטעמו ואף לא הוגשה כל בקשה או הודעה, ניתן בזאת פסק דין על יסוד האמור בכתב התביעה.

הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים:
שכר חודש אוקטובר בסך 2,700 ₪.
פיצויי הלנת שכר שכר בסך 1,485 ₪.
שכר מינימום בסך 17,383 ₪.
דמי הודעה מוקדמת בסך 4,150 ₪.
פיצויי פיטורים בסך 4,482 ₪.
הלנת פיצויי פיטורים בסך 603 ₪.
דמי חופשה בסך 2,158 ₪.
דמי הבראה בסך 1,568 ₪.
פיצויי בגין אי הפרשה לגמל בסך 1,743 ₪.
עבודה בשבת בסך 14,252 ₪.
הפרש עבודה בחגים בסך 865 ₪.
פיצוי בגין העסקה פוגענית בסך של 8,300 ₪.

22. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

23. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪.

24. כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום שיומצא לנתבע פסק הדין.

ניתן היום, א' חשוון תשפ"א, (19 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים.