הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 36379-01-21

09 יולי 2021
לפני:
כב' השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובע:
ניר לקס
ע"י ב"כ עו"ד שי אליאס
-
הנתבעת:
מועדון הכדורגל הפועל ת"א
ע"י ב"כ עו"ד משה בן דת

החלטה

בפנינו בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים, סילוק על הסף והעברת הדיון לבירור בפני המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראל.

סעיף 3 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן – "חוק הבוררות") קובע, כי "אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים".

הלכה היא, כי זכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגן של משפט העבודה, אינן ניתנות לוויתור על ידי מי מהצדדים ואינן יכולות לשמש נושא להסכם בין הצדדים. לפיכך נקבע, בהסתמך על סעיף 3 לחוק הבוררות, כי לא ניתן להעביר לבוררות עניינים הדורשים הכרעה בדבר קיומה של זכות מהזכויות האמורות, או בדבר קיומם או העדרם של יחסי עובד ומעביד (ע"ע 163/06 שרה אכשטיין - איגוד ערים לכבאות חולון, בת ים, אזור בע"מ, ניתן ביום 1.7.08; ע"ע 1504/04 ד"ר ללה אבין - מכבי שירותי בריאות, פד"ע מ 505).

כן ראו פסיקת כב' נשיאת ביה"ד הארצי (כתוארה אז), השופטת נילי ארד בבר"ע (ארצי) 575/09 מועדון הכדורגל הפועל ירושלים נ' רונן שוויג, ניתן ביום 15.12.09, בו נפסק, כי:

"על האמור אוסיף, כי בעבר כבר נדונה שאלת סמכותם של מוסדות השיפוט הפנימיים שהוקמו מכוח חוק הספורט לדון בזכויות קוגנטיות מכוח משפט העבודה, וכך אמר, חברי, השופט צור, בפרשת דורון כץ (עע 791/05 דורון כץ – רועי ספיר, טרם פורסם, ניתן ביום 4.5.2006): אין חולק על תוקפן המחייב של הוראות החוק והתקנונים שהותקנו מכוחו, אלא שהוראות אלה אינן יכולות לעמוד אל מול זכויות הנתונות לעובד במשפט העבודה המגן כלפי מעסיקו. לא מתקבל על הדעת שזכויות קוגנטיות עליהן לא ניתן להתגבר בהסכמה ואשר לגביהן מסורה סמכות שיפוט ייחודית לבתי הדין לעבודה יתבררו במסגרת של "מוסד לבוררות" פנימי של איגוד ספורט זה או אחר. לא זו בלבד שמוסד השיפוט הפנימי נועד – מעיקרו ומעצם טיבו – לעסוק בסכסוכים מקצועיים הנוגעים לענף ספורט מסויים, אלא שאנשיו אינם שופטים ואין להם כישורים מקצועיים לדון בזכויות קוגנטיות מתחום משפט העבודה שלא לדבר על כלים דיוניים מתאימים לבירור זכויות אלה. בחינת תכליתם של דיני העבודה וחקיקת המגן אל מול תכלית חוק הספורט, מוליכים בבירור למסקנה שהמקום הראוי לדון בזכויות עובדים מתחום המשפט המגן הוא בית הדין לעבודה ולא מוסדות השיפוט של אגודות הספורט".

בענייננו רכיבי התביעה שנתבעו הינם פיצויי פיטורים, פיצויי הלנה, דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית, הפרשות לפנסיה וגמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית.

בנסיבות אלו המקום הראוי לברר את תביעת התובע הוא בית הדין לעבודה. רכיבי התביעה מתייחסים לזכויות קוגנטיות מכוח משפט העבודה, שאינן בנות בוררות. יצוין, כי אף קיומו של הליך בוררות אחר בין הצדדים, אין בו כדי לאיין את סמכותו הייחודית של ביה"ד לדון בתביעה.

הבקשה לעיכוב ההליכים והעברת הדיון למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל נדחית.

התיק נקבע לקדם משפט ליום 20.2.22 בשעה 13:00.

בהתחשב בפגרת בתי המשפט הנתבעת תגיש כתב הגנה עד ליום 14.9.21.

הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך של 2,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשפ"א, (09 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר משה בן דוד, נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון, נציג ציבור מעסיקים