הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 32920-12-17

לפני:

כב' הנשיאה הדס יהלום

התובעים

  1. רום הירש
  2. בועז חדד
  3. חנה אייזנר

ע"י ב"כ עו"ד צבי רוטמן
-
הנתבעת
אקספריטסט בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אדם עדי

פסק דין

1. פסק דין זה עוסק בעניינם של שלושה עובדי הנתבעת, שפוטרו מעבודתם.

2. התיקים התבררו כולם בפני.
בהתאם להחלטה מפרוטוקול הדיון, העדים כולם העידו בכל שלושת התיקים והסיכומים מתייחסים לכל התיקים.

3. להלן יפורטו שמות התובעים והעובדות הרלבנטיות לכל אחד מהם ולהליך.

א. התובעת חנה אייזנר –

עבדה בנתבעת מיום 27/1/16 בתפקיד מנהלת חשבון לקוחות.
ביום 23/12/16 יום ו', נמסר לתובעת מכתב זימון לשמוע, שנועד להתקיים ביום 25/12/16, יום א'. התובעת לא התייצבה לשימוע.
ביום 26/12/16 נמסר לתובעת מכתב פיטורים.

ב. התובע רום הירש –

עבד בנתבעת מחודש ספטמבר 2014 כמנהל מכירות.
כחצי שנה לאחר תחילת עבודתו, התחיל לעבוד במשמרות לילה.
התובע קיבל ביום ה' 22/12/16 הודעה לפיה הוא מוזמן לשימוע ליום א' 25/12/16.
ביום 26/12/16, לאחר השימוע נמסר לתובע מכתב פיטורים.

ג. התובע בועז חדד –

עבד בנתבעת מיום 4/11/14 כמהנדס בדיקות.
ביום 23/12/16 יום ו', נמסר לתובע מכתב זימון לשמוע. השימוע התקיים ביום א' 25/12/16.
ביום 26/12/19 לאחר השימוע נמסר לתובע מכתב פיטורים.

ד. ביחד עם התובעים, זומנו לשימוע סה"כ 20 עובדים של הנתבעת, המהווים 22% מכלל עובדי החברה. מעדות גב' טלי בר מאיר מנכ"ל החברה , עלה כי בסופו של דבר פוטרו 18 עובדים. שני עובדים שזומנו לשימוע, נותרו לעבוד בחברה.

4. נדון להלן בסוגיות שבמחלוקת.

5. הליך הפיטורים וזכאות לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין
כעולה מהראיות, התובעים כולם פוטרו במסגרת הליך צמצומים שבו נקטה החברה הנתבעת, לאור קושי בתזרים המזומנים שארע בסוף חודש דצמבר 2016 . כפי שהסבירה מנכ"ל החברה גב' בר מאיר בתצהירה, סעיף 30 ואילך.

כל אחד מהתובעים הוזמן לשיחה עם מנכ"ל החברה ובמהלכה נמסר לו זימון לשימוע. במכתב הזימון לשימוע נאמר:

"...
הריני להודיעך, כי במסגרת שיקולי התקציב העומדים בבסיס תהליך התייעלות שעורכת החברה בימים אלה, בין היתר התייעלות באיוש משרות וצמצום, אנו שוקלים את האפשרות לסיים את יחסי העבודה עמך.

החברה שוקלת לסיים את העסקתך במסגרת צמצום המשרות, בין היתר, בשל עלות העסקתך אל מול התפוקה.

כמו כן הסברנו לך, שלפני קבלת ההחלטה הסופית לגבי המשך עבודתך או סיום עבודתך, אתה מוזמן לשיחת שימוע, במהלכה תהיה לך ההזדמנות להציג את הטיעונים שלך בקשר לשקילת פיטוריך והסיבות לכך...."

6. על פי עדות מנכ"ל החברה, הבחירה בעובדים שמועמדים לפיטורים, וביניהם גם התובעים, היתה חוסר שביעות רצון מהתיפקוד של עובדים אלה בעבודה.
הטענות עלו במהלך השימוע של שניים מבין התובעים (כאמור, התובעת חנה אייזנר לא התיצבה לשימוע).

7. יובהר כבר עתה כי במסגרת ההליך כאן, אין אנו נדרשים להכריע בשאלה האם הטענות שהועלו כלפי טיב העבודה של התובעים או מי מהם, הוכחו במלואן אם לאו. די לנו בכך שהנתבעת הוכיחה כי עסקינן בפיטורים מחמת הכרח בצמצום כח האדם וכי היו לה נימוקים ענייניים לזמן את התובעים דוקא לשימוע.
אציין כי כל אחד מהתובעים בכתב התביעה שהגיש, לא טען כי הנימוק לבחור בו דוקא, היה נעוץ בטעמים שיש בהם משום הפליה או פגיעה בשוויון.
על הנימוקים לבחירה בעובדים המועמדים לפיטורים, עת עסקינן בפיטורי צמצום, ראו עניין ע"ע (ארצי) 293/09 רשת הגנים של אגודת ישראל נ' בוסי (מיום 2/10/11).

8. במסגרת התצהירים צורפו שתי מודעות "דרושים" שפרסמה הנתבעת, לתפקיד מנהל מכירות ולתפקיד מנהל תיק לקוחות. התובעים הלינו כי בעוד שהתובעת מפטרת עובדים, הרי שהיא שוכרת עובדים אחרים.
מהראיות עלה שהתובעים חנה אייזנר ובועד חדד לא מילאו תפקידים אלה בחברה. באשר לתובע רום הירש, אשר שימש כמנהל מכירות, הובהר שהעובד שנשכר לתפקיד זה, נשכר בחודש מרץ (עדות מנכ"ל הנתבעת שלא נסתרה) בחלוף מספר חודשים לאחר שהתובעים פוטרו.

לכן, העובדה שבמקביל לביצוע הליך פיטורים משמעותי, חיפשה הנתבעת אחר עובדים מתחום מומחיות אחר, אין בה כדי להוות שיקול בבחינת תקינות הליך הפיטורים. זאת ועוד, העובד שנשכר לתפקיד מנהל מכירות, נשכר בתקופה מאוחרת יותר, פרק זמן לאחר שהתובעים פוטרו.

9. התובעים מלינים באשר להליך השימוע ולמועד שבו זומנו לשימוע. נבחן את טענותיהם להלן.

10. התובע רום הירש – הליך השימוע
התובע רום הירש זומן לשימוע ביום חמישי, במהלך שיחה בינו לבין מנכ"ל החברה. השימוע נועד להתקיים ביום ראשון. התובע ביקש לדחות את מועד השימוע לשעות הצהריים ובקשתו התקבלה.

התובע טען בתצהיר כי ביום חמישי, בשעה 11:00, במהלך העבודה, ננעל המחשב שלו. לטענתו, כעבור מספר דקות נקרא לחדרה של המנכ"ל ושם נאמר לו שהוא מוזמן לשימוע ביום ראשון, מחמת צמצומים.
לדבריו, ביום ראשון התייצב לשימוע, אך לא אפשרו לו לגשת לשולחן העבודה שלו. לטענתו, בשימוע נמסרו לו הסיבות – צמצומים וכן העובדה שהתרומה שלו לחברה אינה מצדיקה את שכרו. התובע טען ששאל האם יש משהו שיכול לשנות את דעתם ועל כך קיבל תשובה שלילית.

התובע טען בעדותו כי לא היתה סיבה לפיטוריו. התובע הופנה לטענות של הנתבעת אודות ההשגים שלו בעבודה וטען כי ההיפך הוא הנכון, כי היו לו השגים טובים בעבודה ואף הנחה את חבריו.

מנגד, מנכ"ל הנתבעת פרטה בתצהירה את הסיבות שהביאו לבחור התובע כמועמד לפיטורי צמצום, לרבות דוגמאות להתנהלות בלתי תקינה כלפי לקוחות.

לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובמסמכים שהוגשו ולאחר ששמענו את העדים, התרשמנו כי הנתבעת הוכיחה מדוע נבחר שמו של התובע כמועמד לפיטורים, התובע זומן לשימוע כדין, השימוע נערך כדין, דבריו של התובע נשמעו וההחלטה על פיטוריו התקבלה לאחר השימוע.
לא מצאנו כל פגם בהליך השימוע שנערך לתובע.

11. התובע טען כי עוד לפני השימוע, נארזו החפצים שהיו על שולחנו, ולא התאפשר לו לארוז את חפציו ולהפרד בצורה מסודרת. התובע נשאל על כך בעדותו והשיב:

"ש. ....
איך במהלך השימוע עצמו רותם יכול היה לארוז לך את החפצים, כאשר בס' 7 אתה טוען שהוא היה בשימוע?
ת. אני מאשר שיש בעיה עם רצף הזמן, כנראה שהשולחן פונה במועד אחר.
ש. גם אתה, גם חנה וגם בועז הגשתם תביעות ואתם מצהירים זה עבור זה בגין אותו הליך פיטורים. איך זה שרק אתה טוען שארזו לך את החפצים?
ת. למדו מהדבר הזה כנראה, הייתי הראשון שארזו לו, רק לי ארזו.
ש. בנספח ג' לתצהירך, התמונה, מי צילם?
ת. אני.
ש. מתי צילמת?
ת. מיד אחרי השימוע כשבאתי וראיתי שארזו את חפציי, צילמתי באותו מעמד, זה הצחיק אותי מתוך מבוכה.
ש. נכון שהעובדים עובדים באופן ספייס?
ת. נכון, לשאלתך לא היה שגרתי להחליף עמדות.
ש. איזה אינדיקציה יש לכך שזה השולחן שלך או החפצים שלך?
ת. עדותי שלי.
ש. איזה חפצים שלך פונו?
ת. היו לי תמונות שתלויות בעמדה שלי, דברים שפוזרו על השולחן שלי...
ש. איזה דברים?
ת. דברים אישיים, כמו מקלדת אלחוטית אם אני זוכר נכון".

אם כן, לא ברור מתי נארזו חפציו של התובע, האם אכן נארזו על ידי אחרים והאם היה זה לפני השימוע או לאחריו. טענתו בעניין זה לא הוכחה.

12. התובע בועז חדד – הליך השימוע
התובע בועז חדד אף הוא זומן לשימוע ביום ה', בשיחה עם מנכ"ל החברה.
התובע העיד שידע שהוא עצמו לא הגיע ליעד המכירות וכן היה ער למצבה הכלכלי של החברה. כך העיד:

"ש. היית מודע למצב הבעייתי של החברה ולקיצוצים הרוחביים נכון?
ת. זה מה שאמרו לי. אני חושב שאמרו לי בשימוע.
ש. ידעת גם לפני השימוע על המצב נכון? בשימוע אתה אומר שאתה מבין ויודע איך המצב, לא היה בלתי צפוי. אם כך ענית, אז אני מבין שהיית מודע למצב החברה.
ת. הייתי מודע לו, קודם כל כי לילה לפני זה הודיעו לי שרום זומן לשימוע. אני אישית לא ידעתי כמה החברה הכניסה בסה"כ, אבל ראיתי שאני אישית לא הגעתי ליעדים, אז אמרתי – או.קיי, כנראה שזה המצב".

אף בעניינו, לא מצאנו שנפל פגם בהליך.

13. התובעת חנה אייזנר – הליך הש ימוע
באשר לתובעת חנה אייזנר, הזימון לשימוע נמסר לה ביום שישי בצהריים. השימוע נועד ליום ראשון. התובעת לא התייצבה לשימוע.
התובעת פרטה בתצהירה מדוע לא התייצבה לשימוע:

"בתאריך 23/12/16 יום שישי, במהלך עבודתי סביב השעה 10:45, כשיצאתי להפסקת אוכל יחד עם יתר העובדים, קראו לפתע לחלק מהעובדים כולל המנהל הישיר שלי לישיבה בחדר הישיבות. כשיצאתי מחדר האוכל, ניגשה אלי מנהלת התפעול הגב' טל ברמיר וקראה לי לבוא לשיחה בחדר ישיבות אחר. בעודנו עומדות בחדר הישיבות, אמרה לי טל שבשל צמצומים החברה שוקלת את המשך העסקתי. היא אמרה לי שאני מוזמנת לשימוע שיתקיים ביום ראשון 25/12/2016. היא גם מסרה לי מכתב זימון לשימוע שהיה מוכן בידה.

אני הופתעתי מאד מכיוון שעברתי במידה רבה מאד את יעדי המכירות שהקציבו לי וגם הוסיפו לי תפקיד אחראי נוסף להתקין תוכנות במחשבי לקוחות חדשים וטיפול בתקלות. תפקיד זה מילאו מהנדסי המחשב שהיו עמוסים מאד. שאלתי אותה האם ההחלטה לפטרני כבר נפלה והאם יש טעם שאבוא לשימוע במיוחד ביום ראשון שבו אינני עובדת, והיא השיבה לי "לא אמרתי את זה". אבל כשחזרתי לשולחני, הסתבר לי שהיתר הגישה שלי למחשב שלי בוטל וכן לא יכולתי להיכנס לדוא"ל של החברה דרך הטלפון. המנכלי"ת טל בר מאיר, הורתה לכל העובדים שקיבלו זימון לשימוע, לקחת את כל חפציהם האישיים וללכת הביתה, למרות שיום העבודה טרם הסתיים.

כאמור, אינני עובדת בימי ראשון, ומכיוון שהבנתי מהאופן שבו סגרו את הגישה למחשבים ומכך שהורו לנו לקחת את החפצים האישיים וללכת הביתה, שההחלטה כבר נפלה וההזמנה לשימוע הינה רק מהשפה לחוץ על מנת לעמוד בדרישות הדין. אני החלטתי לכן שלא לשתף פעולה עם שימוע למראית עין שכזה והחלטתי שלא להופיע לשימוע. את מכתב הפיטורין שלחו לי באמצעות דוא"ל..."

בעדותה נשאלה אם הסיבה שלא התייצבה, היא בגלל שיום א' אינו יום עבודה. לדבריה:

"... זה לא רק זה, זה היה היום השני של חנוכה והילדים שלי בחופש, והם תקעו את זה ... הם קבעו את זה באותו יום למרות שידעו שקשה לי".

מנכ"ל הנתבעת נשאלה בעניין זה והשיבה:

"ש: התובעת קיבלה את ההזמנה לשימוע בשישי בצהריים והוא היה ליום ראשון. מתי היתה אמורה לה השהות לבדוק או להתייעץ, לא חשבתם על זה?
ת: אנחנו נתנו זימון ל-20 איש. החברה היא מאוד רזה ובן אדם אחד כתב את הזימונים. לא התעמקנו בכל אחד ואחד מהאנשים. נתנו חצי ליום ראשון וחצי ליום שני ומי שהיתה לו בעיה, אז דחינו את השימוע והיו מספר מקרים שדחינו כמו למשל אצל רום. היא לא אמרה שום דבר.
ש: היתה סיבה לזה שניתנה הודעה ביום שישי לראשון?
ת: לא היתה שום סיבה מעבר לזה שהיינו חייבים לעשות את התהליך ועשינו חצי וחצי. לא כולם עבדו ביום שישי רק המכירות ולכן רוב העובדים קיבלו את זה כבר ביום חמישי ולא ביום שישי. זה מקרה שהוא חריג.
ש: את יכולה להראות איפה נרשם במכתב שהעובד יכול לבקש דחיה של השימוע אם לא נח לו?
ת: קודם כל זה נאמר בעל פה בצורה ברורה. אנחנו קיבלנו יעוץ משפטי לפני תהליך הפיטורין כדי לוודא שאנחנו לא מפרים שום הנחיה מתהליך הפיטורים. אחד הדברים שנאמר לנו שנאמר לעובד שאם יש לו בעיה הוא יכול לבקש מועד אחר. כמו שציינתי היו כאלה שקיבלו דחיה של המועד ולא חייבנו אותו להגיע באותו מועד ואם יש בעיה, אמרנו לו שהוא יכול לדחות".

14. בשונה משני התובעים האחרים, הזימון לתובעת גב' אייזנר נמסר ביום שישי בשעה מאוחרת , כאשר התובעת זומנה לשימוע ליום א', שאינו יום עבודה שלה.
אמנם יכולה היתה להתקשר ולבקש לדחות, כפי שעשה התובע רום הירש. יחד עם זאת, הנתבעת פעלה שלא כדין עת זימנה את התובעת, שהיא שומרת שבת, ביום שישי בצהריים, לשימוע שנועד ליום ראשון בבוקר.

15. אף שהתובעת לא התיצבה לשימוע, אנו סבורים כי בנסיבות הזימון יש משום הפרת חובות המעסיק כלפי העובד, באופן המזכה את התובעת בפיצוי.
בקביעת גובה הפיצוי נתנו דעתנו לכך שהתובעת עבדה בסה"כ פחות משנה, כי עסקינן בפיטורי צמצום וכן התייחסנו לשכרה החודשי של התובעת. בשים לב לכל אלה יעמוד הפיצוי על 5,000 ₪.

16. התובע רום הירש - זכאות לבונוס
התובע רום הירש עבר לעבוד בעבודת לילה, לאחר כחצי שנה שבה הועסק בחברה. כנגד כך סוכם שיקבל בונוס רבעוני בסך 10,000 ₪, בנוסף לעמלות עבור מכירות.

הבונוס האחרון שולם לתובע עבור הרבעון השלישי של שנת 2016. התובע הצהיר כי בכל שלושת הרבעונים של שנת 2016 שולם הבונוס במלואו וכי עמד ביעדים שהוקצו לו לעניין עמלות מכירה.
באשר לרבעון הרביעי, הצהיר:

"כחצי שנה לאחר תחילת עבודתי ועל פי בקשת החברה, התחלתי לעבוד במשמרת לילה שמתחילה בשעה 14:00 – 15:00 ומסתיימת בשעה 00:00. עבור העבודה בממרת לילה, קיבלתי במשכורת תשלום קבוע בכל רבעון בסך של 10,000 ₪ נוספים לחודש. בנוסף שולם לי בונוס מחושב על פי מספר הפגישות והלקוחות ועל פי יעדי מכירה שנקבעו לכל רבעון. בכל הרבעונים פרט לרבעון האחרון של שנת 2016, הגעתי ליעדים שנקבעו ושולם לי בונוס. בחודש אוקטובר 2016 שהינו חלק מהרבעון האחרון, חלו חגי ראש השנה וכמו כן יצאתי בחגים לירח דבש, כך שזה הרבעון הראשון שככל הנראה לא עמדתי בו ביעדים המזכים בבונוס...."

כאמור, התובע פוטר ביום 26/12/16, חמישה ימים לפני תום הרבעון.

17. הנתבעת טענה כי התובע עבד באופן חלקי בלבד ברבעון האחרון ולכן אינו זכאי לבונוס.
התובע נשאל על כך והשיב:

"ש. אז לא עמדת ביעדים של בונוס מכירות כי נעדרת הרבה?
ת. בתקופת החגים הייתי בירח דבש, נכון.
ש. אתה מבין שעל בסיס אותו היגיון, מכיוון שנעדרת הרבה ברבעון הזה והרבה פעמים לא עברת לילה, אז אתה לא זכאי לבונוס לילה?
ת. במהלך עבודתי יצאתי לנסיעות עבודה, כמו גם לחופשות ארוכות שקדמו לכך. לא היה תקדים לזה, כולל בחברים שלי, שלא קיבלו בונוס לילה בגלל שלא עבדו במשמרות הלילה.
החופשה היתה מאושרת על בסיס ימי החופשה שלי.
ש. ברבעון הרביעי, אוקטובר , נובמבר, דצמבר לפי מתכונת העבודה שלך של 4 ימים בשבוע, ב'-ד', היו 47 ימי עבודה ללא החגים. מתוכם אתה עבדת רק 32 ימים, שמתוכם 4 ימים עבדת צהריים ולא לילה.
ת. לא זוכר את זה.
ש. אני אומר על סמך דוחות הנוכחות שצורפו.
זאת אומרת גם אם אני מתייחס למשמרות לילה, שסיימת לעבוד ב- 23:00 וקצת, יצא שעבדת רק 28 ימים מתוך 47 ימים לילה, שזה 59%.
הבונוס לילה נועד לתמרץ אותך לעבוד לילה במשך כל הרבעון. אתה עבדת רק 59% מהרבעון לילה. אתה עומד על טענתך שאתה זכאי ל- 10,000 ₪?
ת. כן. כך זה עבד לפני כן. אין סיבה לחשוב שזה ישתנה."

על יסוד דברים אלה של התובע, טוענת הנתבעת כי כשם שהתובע לא היה זכאי לבונוס מכירות, שכן לא עבד בכל הרבעון, כך גם אינו זכאי לבונוס עבור עבודה בלילה. עוד טוענת שהתובע זכאי לבונוס עבור רבעון מלא ומשפוטר לפני תום הרבעון, אינו זכאי לבונוס.

18. רכיב הבונוס עבור משמרת לילה עוגן בנספח להסכם העבודה המתוקן.
כך נקבע במסמך:
"Night Shift Compensation Fee – 10,000 NIS/quarter – the bonus
does not in clude social benefits"

עיון בתלושי השכר מעלה כי הסכום הנ"ל שולם אחת לרבעון בסכום מדויק.

19. התובע טען כי ימי ההעדרות שלו ברבעון האחרון, היו ימי חופשה באישור, לרגל חתונה וירח דבש. טענתו לא נסתרה על ידי הנתבעת.
מנכ"ל הנתבעת אישרה כי ברבעונים קודמים, שולם לתובע בונוס בשעור מלא, אף שלא עבד בימי חג ובחופשות.
אם כן, העובדה שלא עבד בכל ימי העבודה במהלך הרבעון, כאשר מדובר בהעדרות מותרת על פי חוק, אינה שוללת את זכותו לקבלת הבונוס ואף אינה מפחיתה מהסכום המלא הנקוב בהסכם העבודה. כפי שצוטט לעיל, אין בהסכם העבודה דרישה שלפיה הבונוס ישולם עבור רבעון שבו נעשית עבודת לילה בכל אחד מימות העבודה.

20. הובהר שהתובע לא השלים את הרבעון האחרון. התובע פוטר ביום 26/12/16, חמישה ימים לפני תום הרבעון.
התובע דורש לשלם לו, לכל הפחות, את החלק היחסי עבור תקופת העבודה שהשלים, מתוך הרבעון.

בהסכם העבודה אין התייחסות למצב שבו התובע יפוטר לפני תום הרבעון.
מדובר אם כן בפרשנות של ההסכם. מחד – עומדת הפרשנות של התובע, לפיה שעה שלא השלים את כל הרבעון, זכאי הוא לבונוס ב גין החלק היחסי. מנגד, הפרשנות של הנתבעת כי הזכאות היא עבור רבעון מלא ומשפוטר לפני תום הרבעון, לא קמה זכאות לבונוס.

אשר לעמדתנו, מהסכם העבודה ניכר כי הבונוס עבור עבודת לילה בא לתגמל את התובע על הסכמתו לעבוד במשמרות לילה. אמנם נקבע כי התשלום בפועל יתבצע אחת לרבעון, אולם הנתבעת לא עיגנה בהסכם העבודה הוראה לפיה ככל שלא יושלם הרבעון, לא תהיה זכאות לבונוס. אם כן, התובע עבד את החלק הארי של הרבעון האחרון והסיבה שלא השלים את הרבעון היתה העובדה שפוטר. הוכח כי בימים שבהם לא עבד משמרת לילה ברבעון האחרון, חלו חגים או שהיה בחופשות המגיעות לו על פי דין.
בנסיבות אלה, התובע זכאי לתשלום הבונוס, עבור החלק היחסי של הרבעון שבו עבד בפועל.

21. לאור האמור, התובע זכאי לתשלום בונוס עבור הרבעון האחרון של שנת 2016, באופן יחסי לתקופת העבודה.
עבור רבעון מלא (90 יום) זכאי ל- 10,000 ₪.
עבור רבעון פחות חמישה ימים, זכאי ל- 9,445 ₪.
הנתבעת תשלם סכום זה לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

22. בכתב התביעה, התובע טען כי הבונ וס הינו שכר עבודה המזכה אותו בהפרשה לזכויות סוציאליות וכן בפיצויי הלנת שכר.
במסגרת הסיכומים לא חזר על טענתו זו. בסעיף האחרון לסיכומים דרש את תשלום הבונוס ולא הוסיף מעבר לכך דבר.
משהתובע זנח תביעתו בעניין זה, לא מצאנו לנכון להרחיב את הדיבור בנושא. נציין כי העובדה שבהסכם העבודה נקבע שהתשלום אינו נושא זכאות לזכויות סוציאליות, אין בה די, אלא יש לבחון את מהותו של התשלום, האם מהווה חלק משכר העבודה או שמא מדובר בתשלום המותנה בתנאי – של עבודה בלילה.
כאמור, משהתובע זנח תביעתו בעניין זה, נסתפק בדברים אלה.
עוד נציין כי בנושא פיצויי הלנה, אף לו היינו קובעים כי עסקינן בשכר עבודה, הרי שנוכח מחלוקת של ממש בין הצדדים בשאלת הזכות לבונוס, אין מקום לחייב בפיצויי הלנה.

23. התובע בועז חדד – זכאות לבונוס

מסיכומי התובעים, ובמיוחד מסעיף הסיכום, עלה כי התובע בועז חדד זנח את תביעתו לתשלום בונוס.
משכך, לא נדון בטענות שהעלה בעניין זה.

24. התובעת חנה אייזנר – זכא ות לבונוס

לתובעת שולם בונוס עבור הרבעון השלישי של שנת 2016, בסך 11,627 ₪.
עבור הרבעון האחרון – שבסיומו פוטרה, לא שולם הבונוס.
התובעת טענה כי ברבעון הרביעי השיגה יעדים טובים יותר מאלה שהשיגה ברבעון השלישי.

מעדותה עלה שהדברים אינם בדיוק כפי שטענה בתצהיר :

"ש. אז את מצהירה שהופתעת מאוד על הזימון לשימוע, כי את עמדת ביעדי המכירות. לפי הנספח הזה רף הבונוס שלך, את זוכרת מה רף ההכנסות שהיית צריכה לעבור ברבעון 4 כדי לקבל בונוס מכירות?
ת. אני לא זוכרת את המספר. אני זוכרת את מספר הפגישות.
ש. אני אומר לך שהוא היה צריך להיות 1,189,000 דולר.
ת. יכול להיות, זה הגיוני, זה היה לפחות מיליון.
ש. לפני נספח ו' לתצהיר טלי, ההכנסות שלך באותו רבעון 4 היו רק 163,000 דולר, כלומר לא רק שלא עברת את הרף, את לא הצלחת לגרד אפילו את הרבע, את מסכימה איתי?
ת. לא, כי זה לא המספר הנכון.
אם היתה לי גישה למחשב להוציא את הנתונים הייתי יכולה להוציא את הנתונים. זה לא היה רק הכנסות שלי, היה לי מקביל לעבודה שלי, ששמו דניאל, שהוא עבד בלילה. אנחנו תמכנו אחד בשני, אז אני קיבלתי קרדיט, כאילו אחוזים, מההכנסות שלו, על מה שהוא הכניס, כי אני תמכתי בתיקים שלו במהלך היום, עניתי לכל הכניסות של בקשות, שאלות, כל התמיכה אני עשיתי במהלך היום, הוא עשה בלילה.
באותו חודש הוא סגר חשבון מאוד ענקי ואני קיבלתי אחוז מאוד גדול הכנסות שלי, לא קיבלתי את ה- 100% שלו, אבל אחוז גדול, וזה הביא אותי למאה אחוז של היעד שלי של הבונוסים."

טענה זו של התובעת, לפיה היתה זכאית לבונוס עבור עבודה שלה ושל עובד נוסף, הועלתה לראשונה בעדות ולא נאמרה בתצהיר. ממילא, הטענה לא הוכחה. התובע לא פרטה כיצד חושב הבונוס שקיבלה ברבעונים קודמים. התובעת לא זימנה לעדות את העובד אשר לטענתה היתה זכאית לבונוס גם בגין מכירות שלו. הטענה בתצהיר התובעת לעניין הבונוס, היתה דלה ביותר, וללא ראיות כלשהן.
מעדות התובעת עולה שהיא מודה כי לא עמדה ביעדי המכירות המזכים בבונוס
עבור הרבעון האחרון.

25. התובעת טענה בנוסף כי לא התאפשרה לה גישה למחשבי החברה ולכן לא יכולה היתה להביא נתונים אודות המכירות ואודות זכאותה לבונוס. על כך השיבה הנתבעת כי התובעת קיבלה לידה תצהיר גילוי מסמכים מהנתבעת ולא ביקשה לעיין בו.
מכל מקום, נטל ההוכחה להוכיח זכאות לבונוס מוטל על כתפי התובעת. משלא הוצגו מסמכים בעניין זה ולאור הודאת התובעת כי היא עצמה לא עמדה ביעדי המכירות, הרי שדין התביעה לתשלום בונוס, להדחות.

26. עשיית עושר ולא במשפט
התובעים כולם טוענים כי מניעת זכויותיהם לבונוס מהוות עשיית עושר ולא במשפט.
לאור קביעותנו לעיל, אין אנו נדרשים לדון בטענה זו. נציין כי עילת עשיית עושר ולא במשפט, אינה יכולה להקנות לתובעים זכויות אשר אינן מגיעות להם על פי הסכם העבודה שנכרת בינם לבין הנתבעת.

27. סוף דבר
א. תביעת התובעת חנה אייזנר מתקבלת באופן חלקי. הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בגין הליך הפיטורים בסך 5,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

ב. תביעת התובע רום הירש מתקבלת באופן חלקי. הנתבעת תשלם לתובע בונוס בגין עבודת לילה בסך 9,445 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

ג. תביעת התובע בועז חדד נדחית על כל רכיביה.

28. בשים לב לסכומי התביעה אל מול הסכומים שנפסקו, וכן בשים לב להליכים שהתקיימו בתיק, אנו קובעים כי כל צד ישא בהוצאותיו.

29. המזכירות תתייק עותק של פסק דין זה, בכל אחד מהתיקים שבכותרת פסק הדין.

ניתן היום, 26/10/20 , בהעדר הצדדים.