הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 32904-09-18

22 אפריל 2021

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
נציגת ציבור (עובדים) גב' אלינור ויינטרוב
נציג ציבור (מעסיקים) מר הארי מנשה

התובעים

  1. משה גבאי, ת.ז. XXXXXX485
  2. נטלי גבאי, ת.ז. XXXXXX062

ע"י ב"כ עו"ד זליכה
-
הנתבעים

  1. ישיבת הבוכרים, ע"ר 580024610
  2. זאב סלוין, ת.ז. XXXXX588

ע"י ב"כ עו"ד גיא יפרח

פסק דין
הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה על יסוד החומר שבתיק לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, וזאת בטווח שבין 25,000 ₪ ל- 45,000 ₪.
לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים אנו מחייבים את הנתבעים לשלם לתובע ים סכום בסך 35,000 ₪ בגין רכיבי התביעה. בנוסף אנו מחייבים את הנתבעים לשלם לתובעים סכום בסך 5,500 ₪ כהשתתפות בשכ"ט ב"כ התובעים.
הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כ דין מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
אגרה תוחזר לב"כ התובעים בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י' אייר תשפ"א, (22 אפריל 2021), במעמד בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור (מעסיקים)
מר הארי מנשה

כרמית פלד, שופטת

נציגת ציבור (עובדים)
גב' אלינור וינטרוב