הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 32564-11-20

01 ינואר 2022
לפני:
כב' השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובע:
tekie hayelom
ע"י ב"כ עו"ד ליאב עמר
-
הנתבעות:

  1. ש. אלברט עבודות ציבוריות, שרותי נקיון, אחזקה ופיקוח בע"מ
  2. עיריית חולון

ע"י ב"כ עו"ד ישראלה אלימלך ועו"ד לוטם נגב

החלטה

בפנינו בקשת הנתבעות לסילוק התביעה כנגדן על הסף.

לטענת הנתבעות יש להורות על מחיקת התביעה כנגדן על הסף מהנימוקים הבאים:
התובע לא שילם את מלוא אגרת המשפט כמתחייב.
היעדר יריבות – התובע לא הועסק אצל מי מהנתבעות.
כתב התביעה אינו מראה עילה ואף לא התבקש כל סעד כנגד עיריית חולון.
כתב התביעה אינו כולל את מענו של התובע.

לטענת התובע בתיק קיים דו"ח חוקר סמוי במסגרתו 7 עדים אובייקטיביים שונים מעידים על העסקתו של התובע בבתי הספר המפורטים בכתב התביעה המתוקן.

בתשובה מטעם הנתבעות הן שבו על טענותיהן וציינו, כי התובע אינו תושב ישראל, במסגרת כתב התביעה המתוקן הוא הכפיל את סכום תביעתו, יש אי התאמה בין שני כתבי התביעה, הנתבעות אינן מכירות את התובע, הסכם ההתקשרות בינהן אינו מאפשר העסקת עובדים זרים, היעדר יריבות, אין הכתב מראה עילת תביעה כנגד עיריית חולון והוא אינו כולל את פרטי מקום מגוריו של התובע.

הלכה היא כי סעד של דחיה או מחיקת תביעה על הסף מופעל ביד קמוצה ובמשורה ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר. לעולם יעדיפו בתי הדין את בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף [דב"ע מז/15-3 אפנר יצחק ואח' – מפעלי הנדסה לחינוך; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518). מגמתם של בתי משפט בכלל ובתי הדין לעבודה בפרט לברר ולהכריע לגופם של דברים על פני סילוק על הסף נועדה לאפשר לבעלי הדין להשמיע הטענות בדיון ולממש זכות משפטית (ע"ע (ארצי) 36713-01-14 בוריס טרנו נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ).

כל עוד קיימת אפשרות, ולוּ קלושה, שתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין (ע"ע 408/07 מדינת ישראל - כהן, 13.2.2008). מ עבר לאמור, כאשר קיימת אפשרות שעובד עבד אצל מספר מעסיקים על ביה"ד לברר מי היו מעסיקיו ומה הייתה תבנית ההעסקה (ע"ע (ארצי) 1218/02 XUE BIN נ' א. דורי , 20.3.03).

הפלוגתאות העיקריות העולות מכתבי הטענות (מעבר לשאלה בדבר זכאות התובע לזכויות הנתבעות על ידו) הינן שאלת זהות המעסיק ואחריות הנתבעות כלפי התובע בגין זכויותיו הנטענות.

סוגיה של זהות המעסיק מצריכה בירור עובדתי ומשפטי ולכן עפ"י הפסיקה (ראו בנדון ע"ע 56413-02-12 מ.ב. גלאט עוף למהדרין – זיד חרפוש, 29.5.12) אין מקום לדחייה או מחיקה של התביעה על הסף בשלב זה, או כדברי ביה"ד: "בתיקים מעין אלה, בהם מתעוררת שאלת זהות המעביד, יעילות הדיון וקביעת חיובי הצדדים מצדיקה צירוף כל אלה שלכאורה אפשר שהם בגדר המעבידים לדיון, על מנת שבית הדין יבחן על פי מלוא הראיות את שאלת מיהות המעביד, ויקבע באופן שיחייב את כלל הצדדים, את חבויות המעביד כלפי העובד התובע. האמור הנחה אותנו בהצעתנו לצדדים כמפורט לעיל. מן הראוי שהאמור ינחה את בתי הדין האזוריים בתביעות הדומות המתבררות בפניהם".

בנסיבות אלו ולאור מהות המחלוקות שבין הצדדים, יש להעדיף את בירור המחלוקות לגופן על פני סילוק התביעה על הסף. הצדדים חלוקים עובדתית ומשפטית וברי, כי אין מקום לדון במחלוקת ולהכריע בה בשלב זה ובטרם מיצוי הליך ההוכחות.

עוד יובהר, כי בדיון בבקשה למחיקה או דחייה על הסף מחמת היעדר עילה ביה"ד אינו בוחן האם התביעה הוכחה או אם יש סתירות בטענותיו של התובע או שהסכם כזה או אחר אינו מאפשר את העסקת התובע אלא בוחן האם פורטו בכתב התביעה עובדות וטענות, שאם יוכחו, תתקבל התביעה. מעיון בכתב התביעה עולה, כי תביעת התובע כנגד הנתבעות עומדת במבחן זה והסעדים שנתבעו נתבעו כנגד שתי הנתבעות. בנסיבות אלו אין מקום לדחיית התביעה כנגד הנתבעות על הסף.

לעניין תשלום האגרה ראו הודעת התובע שהוגשה ביום 14.11.21.

לעניין מענו של התובע, התובע ימציא את כתובתו בתוך 20 ימים.

הנתבעות תישאנה בהוצאות התובע בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ח טבת תשפ"ב, (01 ינואר 2022), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר משה בן דוד
נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון
נציג ציבור מעסיקים