הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 27274-01-21

21 יוני 2021

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד

התובע
איאד חלף, ת.ז. XXXXXX255
ע"י ב"כ: עו"ד עאמר תאופיק
-
הנתבעת
ט.א (2005) שרותי חקלאות בע"מ, ח.פ 513615641

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 14.1.21 והומצא לנתבעת בחודש מרץ 2021, כעולה מ אישור מסירה חתום שהוגש לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 18.4.21 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 19.4.21 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבעת תגיש תגובתה לבקשה תוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 19.4.21 הומצאו לנתבעת ביום 26.4.21 כעולה מאישור מרשות הדואר אשר הוגש לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
הפרשי פיצויי פיטורים בסך של 4,570 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך של 5,300 ₪.
פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 2,000 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 2,000 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 22,240 ₪.
דמי הבראה בסך של 8,158 ₪.
פדיון חופשה בסך של 7,844 ₪.
דמי חג בסך של 6,537 ₪.
תוספת משפחה בסך של 1,245 ₪.
דמי כלכלה בסך של 2,444 ₪.
מענק שנתי בסך של 2,444 ₪.
שכר עבודה (בגין שעות קיץ) בסך של 4,426 ₪.
קרן השתלמות בסך של 1,961 ₪ .
החזר הוצאות נסיעה בסך של 16,130 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ).

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 14.1.21) ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"א תמוז תשפ"א, (21 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .