הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 26666-12-20

09 יולי 2021

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובע
HABTOM KAHSY GEBREHIWT, 4628/1252028
ע"י ב"כ עו"ד אלכס גרבר
-
הנתבעת
עבדאללה ובניו פוד בע"מ, ח.פ 513822270
ע"י ב"כ עו"ד טל צ'קול

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 13.12.20 והומצא לנתבעת ביום 11.1.21, כעולה מאישור מסירה חתום שהוגש לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 1.3.21 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 2.3.21 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבעת תגיש תגובתה לבקשה תוך 14 ימים וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 2.3.21 הומצאו לנתבעת ביום 8.4.21, כעולה מאישור מסירה ומסמך מדואר ישראל שהוגש ו לתיק בית הדין.
ביום 30.4.21 הוגשה הודעה מטעם ב"כ הנתבעת על ייצוג הנתבעת ובקשה מוסכמת לביטול הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהתאם ניתנה ביום 4.5.21 החלטה אשר מחקה את הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה והרתה לנתבעת להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים.
משלא הוגש כתב הגנה חרף חלוף המועד המוארך הוגשה ביום 10.6.21 בקשה נוספת למתן פסק דין בהעדר הגנה. בו ביום ניתנה החלטה המורה לנתבעת להגיש תגובה בתוך 14 ימים, שאם לא כן עשוי בית הדין ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
החלטה זו נצפתה על ידי ב"כ הנתבעת כעולה מהמערכת הממוחשבת.
חרף האמור הנתבעת לא הגישה כתב הגנה, אף לא לאחר שהוארכו המועדים.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
חלף הפקדות לפיקדון עובדים זרים בסך של 49,504 ₪ (הרכיב כולל בתוכו גם פיצויי פיטורים בסך של 25,704).
פדיון חופשה בסך של 7,529 ₪.
דמי הבראה בסך של 4,347 ₪.
ניכוי שכר בניגוד לדין בסך של 6,168 ₪.
הפרשי שכר- שכר עבודה , גמול עבודה בחג ו/או בשבת וגמול שעות נוספות בסך של 71,890 ₪.
תמורת הודעה מוקדמת בסך 11,900 ₪.
פיצוי בגין פיטורים ללא עריכת שימוע בסך של 5,000 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר ערוכים כדין בסך של 26,000 ₪.
פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בסך 5,000 ₪.
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪ (כולל מע"מ).

כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (13.12.20) ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשפ"א, (09 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .