הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 2563-06-20

14 ספטמבר 2020

לפני:

כב' השופט, סגן הנשיאה דורי ספיבק

התובע:
RUSTOM ARAYE דרכון 4628/89955
ע"י ב"כ עו"ד דוד בר חוה
-
הנתבעים:

  1. שחר מולה ניהול ושירותים בע"מ ח.פ. 515589513
  2. פנטה וונדמאגן ת.ז. XXXXXX401
  3. מ.א.נ פיתוח הצפון בע"מ ח.פ. 515153856

פסק דין

1. ביום 01.06.2020 הגיש התובע תביעה נגד הנתבע ים בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבע ים וסיומה.

2. הנתבעים נדרשו להגיש כתב י הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה ם כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו להם (לנתבעת 1 ביום 29.6.20, לנתבע 2 ביום 6.7.20 ולנתבעת 3 ביום 29.6.20), לא הוגשו כתב י ההגנה.
 
 3. משלא הוגשו כתב י כהגנה במועד, ומשאלה לא הוגשו אף בחלוף ארכה נוספת שניתנה לנתבע ים, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. הודעה מוקדמת בסך של 4,200 ₪.
ב. פיצוי בגין היעדר שימוע בסך של 5,000 ₪.
ג. אי הפרשה לקרן השתלמות בסך של 6,689 ₪.
ד. דמי חופשה בסך של 4,480 ₪.
ה. דמי הבראה בסך של 3,452 ₪.
ו. דמי חגים בסך של 2,240 ₪.
ז. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך של 2,000 ₪.
ח. פיצוי בגין הפרת חוק הגנת השכר בסך של 5,000 ₪.

לסכומים האמורים (בסעיפים א-ח ) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 01.06.2020) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. פיצויי פיטורים בסך של 14,269 ₪ בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בסך של 1,500 ₪ .
י. שעות נוספות בסך של 22,663 ₪ פיצויי הלנת שכר בסך של 2,500 ₪.

לסכומים האמורים (בסעיפים ט-י ) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, ישלמו הנתבעים לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 3,500 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .