הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 23660-08-20

09 פברואר 2021

לפני:

כב' השופטת תמר עציון פלץ

התובעים

  1. aleksandr naumov
  2. andrei timoshenko
  3. aleksei Alekseev

על ידי ב"כ עו"ד יעקובי
-
הנתבעים

  1. מ.ר עבודות גובה בע"מ ח.פ 516096880
  2. מרק רלכס ת.ז XXXXXX049
  3. א.בולט ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ

ח.פ 515732477

פסק דין
לפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים (להלן: הבקשה).
התביעה הוגשה ביום 11.8.2020 ונמסרה כדין לידי הנתבעים (אישורי מסירה ותצהירי מוסר הוגשו לתיק בית הדין ביום 23.12.2020).
חרף האמור, עד למועד זה לא הגישו הנתבע ים כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בנסיבות אלה, ומכוח תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעים, על יסוד כתב התביעה בלבד.
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיה ם, את הסכומים הבאים:
לתובע 1:
שכר עבודה בסך של 13,000 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך כולל של 3,000 ₪;
פדיון חופשה בסך של 1,910 ₪;
גמול שעות נוספות בסך של 1,574 ₪;
פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה בסך של 2,129 ₪ ולפיצויים בסך של 1,965 ₪;
פיצוי סטטוטורי מכוח חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958 בסך של 4,000 ₪;
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך של 1,000 ₪.
לתובע 2:
שכר עבודה בסך של 11,000 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך כולל של 2,000 ₪;
פדיון חופשה בסך של 1,528 ₪;
פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה בסך של 1,474 ₪ ולפיצויים בסך של 1,597 ₪;
פיצוי סטטוטורי מכוח חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958 בסך של 4,000 ₪;
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך של 1,000 ₪.
לתובע 3:
שכר עבודה בסך של 10,800 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך כולל של 2,000 ₪;
פדיון חופשה בסך של 2,292 ₪;
פיצוי בגין העדר הפרשות לפנסיה בסך של 2,948 ₪ ולפיצויים בסך של 3,194 ₪;
פיצוי סטטוטורי מכוח חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958 בסך של 4,000 ₪;
פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך של 1,000 ₪.
הסכומים המפורטים לעיל, למעט אלה הנקובים בסעיפים 5א, 5ז ו- 5י"ב, אשר נפסקו בגינםפיצויי הלנה, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה (11.8.2020) ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן יישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים ושכר טרחת בא כוחם בסך כולל של 4,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.
הדיון הקבוע ליום 22.4.2021 יבוטל.

ניתן היום, כ"ז שבט תשפ"א (09 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .