הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 22565-01-18

24 אוגוסט 2020
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

המבקשים:
יורשי המנוח עבדאללה אגרב ת.ז XXXXXX831
ע"י ב"כ עו"ד ח'אלד בולוס

-

המשיב:
שלי אברהם ת.ז XXXXX110
ע"י ב"כ עו"ד שלמה ברוך

החלטה
בפניי בקשת המבקשים (התובעים) לתיקון כתב תביעה ובקשת המשיב (הנתבע) למחיקת התביעה.
ביום 30.6.20 הוגשה לתיק הודעה מוסכמת לביטול דיון ההוכחות הקבוע לאותו יום וזאת עקב פטירתו של התובע (להלן- המנוח).
ביום 7.7.20 הגיש בא כח המנוח בקשה לתיקון כתב התביעה, באופן כזה שעזבונו של המנוח ויורשיו יוספו לכתב התביעה כתובעים: אלמנת המנוח, בנו ושתי בנותיו הקטינות (לעיל ולהלן- המבקשים). לבקשה צורף צו ירושה, צילום תעודת זהות וכן תעודות לידה של המבקשים הקטינים.
ביום 14.7.20 הגיש המשיב תגובתו ו התנגד לבקשה לתיקון כתב תביעה. המשיב נימק את התנגדותו בפרק הזמן הממושך שעבר בין פטירת המנוח ליידוע בית הדין וה משיב על כך, דבר שהוביל לביטול דיון ההוכחות סמוך למועדו. כן ציין כי המסמכים שצורפו לבקשה הוגשו ללא תרגום מאושר של נוטריון ובאופן שאינ ו קריא. לטעמו, בנסיבות אלו חל שיהוי ב הגשת הבקשה לתיקון התביעה ויש למוחקה מחוסר מעש. בנוסף, חזר המשיב על בקשתו למחיקת כתב התביעה, וזאת בשל התנהלותו ומחדליו של המנוח. בין היתר- דרישתו של המנוח לדמי הבראה , למרות שתלושי השכר מוכיחים כי שולמו לו; אי התייחסותו של ה מנוח לתיקון הסכ ומים הנתבעים; אי התייחסות לבקשה לתיקון פרוטוקול; אי הגשת תצהיר עדות ראשית במועד.
הכרעה
לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, אני מוצאת יסוד לקבלת הבקשה לתיקון כתב תביעה וזאת בכפוף להוצאות ולהמצאת מסמכים, כפי שיפורט להלן.
חלף פרק זמן ניכר, העולה על שנה, בין מועד פטירתו של המנוח (17.4.19) על פי תעודת הפטירה שצורפה לכתב התביעה המתוקן לבין מועד עדכון בית הדין והנתבע על פטירתו (30.6.20) . למעשה, רק בבוקר בו אמור היה להתקיים דיון ההוכחות הודיעה התביעה על פטירת המנוח, למרות שנפטר למעלה משנה קודם לכן. סביר להניח כי עדכון במועד מוקדם לא זו בלבד שהיה חוסך זמן שיפוטי אשר יכול היה להיות מוקצה לשמיעת תיק אחר, אלא שאף היה מאפשר התקדמות מהירה יותר בניהול ההליך, נוכח קבלת תיקון כתב התביעה.
לא למותר לציין בהקשר זה כי המנוח נפטר בטרם נקבע מועד דיון ההוכחות.
יחד עם זאת, אין באיחור זה כדי ל הצדיק פגיעה באפשרות יורשיו של המנוח לפעול למיצוי זכויותיהם על פי דין, שכן על פי הכלל, ראוי להעדיף זכות מהותית זו כאשר המחדלים הכרוכים ביישומה ניתנים לפיצוי כספי. לכך יש להוסיף את העובדה כי העובדות והסעדים בכתב התביעה המתוקן לא שונו וכן טרם החלה שמיעת העדים בתיק, כך שיכולת ההגנה של המשיב לא נפגעה.
לפיכך, ל נוכח הנסיבות שתוארו בבקשה לתיקון והשלב בו מצוי התיק, ראוי ליתן למבקשים את יומם בבית הדין, והבקשה לתיקון כתב תביעה מתקבלת. מחדל הזמן הממושך עד לעדכון בית הדין והגשת הבקשה ביום ההוכחות יבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות.
אשר לבקשה למחיקת כתב התביעה, הרי שהיא מתייתרת לנוכח הכרעתי ביחס לתיקון כתב התביעה. יש להזכיר, כי הסעד של סילוק תביעה על הסף ניתן על ידי בתי המשפט בכלל ובתי הדין לעבודה בפרט ביד קמוצה ובמשורה, רק כאשר בית הדין סמוך ובטוח כי אף לאחר הוכחת כל אשר נטען בכתב התביעה, עדיין דינה יהא להידחות, שכן אין במסכת העובדות המתוארות כדי להצמיח עילת תביעה וזכות לסעד (דב"ע (ארצי) מד/15-3 אפנר – מפעלי הדסה לחינוך, פד"ע כ 242; דב"ע (ארצי) נא/31-3 חיפה כימיקלים – כלפון , פד"ע כב 51; דב"ע (ארצי) נו/140-3 כי"ל – כימיקלים לישראל – ליאונרד שור, פד"ע ל 152).
גם במקרים בהם נוכח בית הדין כי לתביעת מאן דהוא סיכוי כלשהו – אף אם קלוש – שתביעתו תצלח, יטה בית הדין לתת לתובע את יומו בבית הדין ולאפשר לו להוכיח תביעתו על ידי קיום ההליך לגופו, וימנע מלסלקו על הסף בשלבים מקדמיים. "... חיסול המשפט בדרך מקוצרת, ללא גביית ראיות, מיועד למנוע הליך עקר שלא ייתן לתובע בשום פנים ואופן מבוקשו. אך מקום שקיימת אפשרות אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים לפניו שערי בית-המשפט." (בג"ץ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית נ' בית הדין הארצי לעבודה, פד"י כח (1) 372).
המשיב פירט ארבעה נימוקים לבקשה למחיקה, אשר אף אחד מהם אינו כזה המצדיק את מחיקת התביעה על הסף:
הטענה, המסתמכת על תלושי השכר, בדבר תשלום דמי הבראה , הוסדרה בהחלטה מיום 6.6.18 (ראו סעיף 9.4 להלן) ומכל מקום אין בה הצדקה למחיקת התביעה.
תצהירי המנוח הוגשו זה מכבר ומאז הוגשו גם תצהירי המשיב. משכך גם אם היה איחור בהגשת התצהירים, ואיני קובעת כך, לא היה בכך כדי להצדיק סילוק התביעה על הסף.
בחירתו של המנוח לא להגיב לבקשה לתיקון פרוטוקול אינה עילה למחיקת התביעה.
אשר לטענה בדבר אי תיקון סכומי התביעה, בהתאם להחלטה מיום 6.6.18. עיון בתצהירי עדות ראשית מטעם המנוח וכן בבקש ה לתיקון כתב תביעה מגלה כי המנוח בעבר והמבקשים כיום אכן לא פעלו בהתאם לסעיף 3 להחלט ה שניתנה במעמד הצדדים. מחדל זה ניתן לתיקון, שהרי ממילא על המבקשים להגיש כתב תביעה מתוקן.
סוף דבר
הבקשה למחיקה על הסף נדחית.
הבקשה לתיקון כתב תביעה מתקבלת, כדלקמן:
המבקשים יגישו עד ליום 15.9.20 כתב תביעה מתוקן, בו יתוקנו סכומי התביעה בהתאם להחלטה מיום 6.6.18. כן יגישו עד ליום זה את תעודת הפטירה של המנוח ואת צו היר ושה בצירוף תרגום ואישור נוטריון. עותק ימסר בו זמנית לב"כ המשיב, אשר יגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן.
נוכח השיהוי בעדכון בית הדין והמשיב, ביחס לפטירת המנוח ולנוכח מסירת ההודעה רק בבוקר מועד ההוכחות, ישלמו המבקשים למשיב סך של 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.
עיון ביום 16.9.20.

ניתנה היום, ד' אלול תש"פ, (24 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.