הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 17496-12-19

13 מרץ 2020

לפני:

כב' השופט דורי ספיבק

התובע:
דניס איבלב
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר צבי ברק
-
הנתבעת:
בטחון שרותים אבידר בע"מ

פסק דין

1. ביום 6.12.19 הגיש התובע תביעה נגד הנתבעת בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת וסיומה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 15.12.19, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ומשזה לא הוגש אף בחלוף ארכה נוספת שניתנה לנתבעת, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. החזר ארוחות בסך של 51,135 ₪.
ב. השלמה לפנסיה ופיצויי פיטורים בסך של 4,445 ₪.
ג. דמי הבראה בסך של 2,374 ₪.
ד. השלמות לקרן השתלמות בסך של 1,651 ₪.
ה. דמי חופשה בסך של 3,558 ₪.
ו. השלמת גמול שעות נוספות בסך של 84.50 ₪.
ז. השלמות פ"פ בגמר חשבון בסך של 15,088 ₪ .
ח. פגמים בתלושים בסך של 1,000 ₪.

לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 3,500 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ז אדר תש"פ, (13 מרץ 2020), בהעדר הצדדים .