הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 12398-02-18

06 פברואר 2020

לפני:

כב' השופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק גליק

התובע:
יעקב דוד מימון ת.ז. XXXXXX274
ע"י ב"כ עו"ד רונן בן צבי
-
הנתבעת:
נעלי דוד שיווק 1992 בע"מ ח.פ. 511651754
ע"י ב"כ עו"ד שלמה בכור

פסק – דין

1. במסגרת דיון הוכחות שהתקיים לפנינו היום בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

2. הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק יכלול את הסכום שנצבר לזכות התובע בקופת הפיצויים, וישולם כפיצויי פיטורים מוגדלים, בסכום שלא יעלה על 150,000 ₪ ולא יפחת מ- 80,000 ₪.
בנוסף ביקשו הצדדים, שבית הדין יפסוק שכ"ט עו"ד למי מהצדדים, בהתאם לשיקול דעתו.
עוד הסכימו הצדדים, כי הנתבעת תמציא לתובע טופס 161 בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין, וכי התובע יהא רשאי להמציא לנתבעת החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שייפסק בתוך 14 ימים ממועד המצאת טופס 161 על ידי הנתבעת כמפורט לעיל, שאם לא כן ינוכה מס עפ"י הדין.
בנוסף ביקשו הצדדים, שבית הדין יפסוק בכמה תשלומים ישולם הסכום שייפסק, בניכוי הסכום שישוחרר מהקופה, בהתאם לשיקול דעתו.

3. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים כפי שנטענו במסגרת הדיון, אנו מחייבים מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי פיטורים מוגדלים בסך כולל של 122,000 ₪. למען הסר ספק, יובהר כי סכום זה כולל את הסכומים שנצברו לזכות התובע בקופת הפיצויים.

4. על יסוד הסכמת הצדדים, תמציא הנתבעת לתובע טופס 161 בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין.
התובע יהא רשאי להמציא לנתבעת החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שייפסק בתוך 14 ימים ממועד המצאת טופס 161 על ידי הנתבעת כמפורט לעיל, שאם לא כן ינוכה מס עפ"י הדין.
בנוסף, תשתתף הנתבעת בהוצאות שכ"ט של ב"כ התובע בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ, כנגד המצאת חשבונית.

5. ההפרש בין הסכום שנפסק, ישולם לתובע ב- 8 תשלומים שווים ועוקבים, כשהראשון שבהם יבוצע בתוך 60 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין.
שכר הטרחה בסכום הנקוב בסעיף 3 לעיל, ישולם לב"כ התובע בתוך 30 ימים מהיום.

6. מאחר ולא נשמעו ראיות בתיק, המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, י"א שבט תש"פ, (06 פברואר 2020), במעמד בהעדר הצדדים.

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר יצחק גליק
נציג ציבור מעסיקים