הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 11517-03-20

19 יולי 2020

לפני:

כב' השופטת שגית דרוקר

התובע
גל קטנר
ע"י ב"כ: עו"ד רפאל פדר
-
הנתבעת
אש יעקב הנדסה ובניה בע"מ

פסק דין

1. ביום 5.3.20 הגיש גל קטנר (להלן: התובע) תביעה כנגד אש יעקב הנדסה ובניה בע"מ (להלן: הנתבעת). ביום 15.3.20 מסר התובע לנתבעת את כתב התביעה בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה המורה לנתבעת להגיש כתב הגנה תוך 30 יום.

2. ביום 17.6.20 משלא הוגש כתב הגנה תוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה עתר התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטה שניתנה ביום 18.6.20 הורה ביה"ד לנתבעת להגיב לבקשה עד ליום 12.7.20 כמו כן, נקבע בהחלטה כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה ויינתן פס"ד על יסוד האמור בתביעה. על אף האמור, עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה ו/או תגובה.

3. אשר על כן, בהעדר כתב הגנה ובהתאם להחלטה ולאור האמור בתביעה הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:
א. פיצוי בגין היעדר הודעה לעובד בסך של 15 ,000 ₪.
ב. פיצויי פיטורים בסך של 17,208 ₪.
ג. הודעה מוקדמת בסך של 3,000 ₪.
ד. הפרשות לפנסיה בסך של 24,720 ₪.
ה. תלושים פיקטיביים בסך של 5,000 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 5.3.20 , ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבעת.

ניתן היום, כ"ז תמוז תש"פ, (19 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .