הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 10777-06-19

17 פברואר 2021

לפני:

כב' הרשמת מרב חבקין

התובע
שגיא פישר ת.ז. XXXXXX967

-נגד -
הנתבע
מאיר זרדב ת.ז. XXXXXX512

פסק דין

  1. ביום 5.6.2019 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבע.
  2. התביעה והדרישה להגנה הומצאו כדין לנתבע.
  3. כתב הגנה הוגש ביום 22.12.2019.

ביום 5.11.2020 הוגשה בקשה להתפטרות מייצוג של בא כוח הנתבע וניתנה החלטה בהתאם. ביום 3.2.2021 התקיים דיון אליו לא התייצב הנתבע. התובע עתר לפסק דין בהעדר התייצבות והוצאות . בהתאם להחלטה מאותו דיון המציא התובע לידי הנתבע ביום 9.2.2021 את פרוטוקול הדיון וההחלטה בה נקבע, בין היתר כי בהיעדר תגובה לבקשה תוך 7 ימים מיום קבלתה יינתן פסק דין על יסוד התביעה בלבד ותיפסקנה הוצאות .
4. עד למועד זה, לא הגיש הנתבע תגובה ל בקשה למתן פסק דין .
5. בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
6. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

6.1 פיצוי פיטורים בסך 6,000 ₪ ופיצויי הלנת שכר בסך 5,658 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.2 פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 12,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.3 דמי הבראה בסך 2,128 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.4 פדיון חופשה בסך 1,412 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.5 הפרשי שכר בסך 32,180.4 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.6 פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן פנסיה בסך 4825.29 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.7 שכר עבודה לחודש 12/2018 בסך 4,339 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.8 החזר ניכוי בסך 277 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.9 פיצויי הלנת שכר בסך 9,352 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.10 הוצאות נסיעה בסך 2,367.8 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.11 חלף הודעה מוקדמת בסך 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.12 פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.19) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.13 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪ שאם לא ישולמו במועד האמור ברישא ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע ליד הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ה' אדר תשפ"א, (17 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

חתימה