הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 53175-12-20

11 יולי 2021

לפני:

כב' הרשמת מרב חבקין

התובע
אוסאמה כליפה

-נגד -
הנתבעים

  1. אורי ראובפוגל
  2. ל. אור. אן בע"מ

פסק דין

  1. ביום 23.12.2020 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבע ים.
  2. התובע מסר לבית הדין אישור מסירה ממנו עולה כי כתב התביעה בצירוף הדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לידי הנתבעים ביום 8.4.2021.
  3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 21.5.2021 המציא התובע לידי הנתבע ים ביום 15.6.2021 את הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בצירוף החלטה מיום 21.5.2021, בה נקבע, בין היתר כי בהיעדר תגובה לבקשה תוך 7 ימים מיום קבלתה, ישקול בית הדין ליתן פסק דין על יסוד התביעה בלבד.
  4. עד למועד זה, לא הגישה הנתבעת תגובתה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
  5. בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע ים, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  6. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה ם פסק הדין את הסכומים הבאים:

6.1 חלף הפרשה לקרן פנסיה בסך 2,582 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.2 חלף הפרשה לקרן השתלמות בסך 2,640 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.3 דמי הבראה בסך 4,536 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.4 פדיון חופשה בסך 7,473 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.5 דמי חג ים בסך 2,400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.6 הוצאות נסיעה בסך 3,520 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.7 גמול בגין עבודה בימי מנוחה ובשעות נוספות בסך 3,426 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.8 פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.9 פיצוי בגין אי עריכת תלושי שכר כדין בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.10 חלף הודעה מוקדמת בסך 4,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.11 פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך 4,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.12 פיצויי פיטורים בסך 4,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.12.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.13 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ שאם לא ישולמו כאמור ברישא ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ היום ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע ליד הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ב' אב תשפ"א, (11 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .