הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 17270-12-18

15 נובמבר 2020
לפני:
כב' הרשמת סימה קרמר

התובעת:
חגית דמבינסקי
ע"י ב"כ עו"ד ארז כהן

-
הנתבעת:
קסאניקס פתרונות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אליהו עמר

החלטה

לפניי בקשה מיום 21.10.20 לתיקון פסק הדין שניתן ביום 24.6.19 במעמד צד אחד, בהעדר הגנה.
לטענת התובעת, התביעה הוגשה כאשר לא הייתה מיוצגת, בגין שני רכיבים : פנסיה ופיצויי פיטורים . עם זאת, רכיב פיצויי הפיטורים נשמט בשוגג מסיכום הסעדים, הגם ששולמה אגרה בגינו. כתוצאה מכך, פסק הדין ניתן בגין רכיב הפנסיה בלבד.
הנתבעת מתנגדת. לטענתה, המועד להגשת בקשה לתיקון פסק דין לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 (להלן: " חוק בתי המשפט") חלף זה מכבר ועל כן, משאינה מסכימה לתיקון, דין הבקשה להידחות. הנתבעת מצביעה על השיהוי הרב בה נגועה הבקשה והעובדה שהוגשה ללא תצהיר וטוענת, כי אף בשל אלה, דין הבקשה להידחות.
בתשובתה התובעת מוחה על כך שהנתבעת, אשר כלל לא התגוננה ואף לא טוענת כנגד זכות התובעת לפיצויי פיטורים במישור המהותי , מנסה לחסום את דרכה של התובעת לממש את זכותה. התובעת מציינת שהתביעה הוגשה על גבי טופס ייעודי, בכתב ידה ובסיועם של "עוזרים משפטיים" ולא הבינה שנפלה טעות בפסק הדין. לדידה מדובר בטעות מהותית וקריטית כאשר אי-תיקונו יגרום לה עיוות דין ממשי.
סעיף 81 לחוק בתי המשפט קובע כדלקמן:

"(א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.
(ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.
(ג) תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן (א) יראו, לענין ערעור, את מועד החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין או ההחלטה האחרת.
(ד) החלטה לפי סעיף קטן (א) אינה ניתנת לערעור אלא בערעור על פסק הדין או ההחלטה האחרת."
לאור התנגדות הנתבעת לבקשה, הבקשה תידון בהתאם לסעיף 81(א) לחוק בתי המשפט.
במקרה שלפניי התובעת מודה, שנפלה טעות בכתב תביעתה. מסיבה זו, לא ניתן לומר שנפלה טעות בפסק הדין, אשר ניתן כאמור, על יסוד כתב התביעה ובהעדר הג נה. השמטת רכיב הפיצויים מסעיף 18 לכתב התביעה, אשר כותרתו "סך כל השכר הנתבע לפי סעיפים 8 עד 16 לעיל", הצביעה על כך, כי התובעת זנחה תביעתה בגין רכיב זה. בהקשר זה יש לציין, כי נפלו עוד טעויות בכתב התביעה, כגון ציון רכיב הפנסיה פעמיים (בסעיף 13 ושוב בסעיף 16) אולם גם בגין רכיב זה, פסק הדין ניתן בגובה הסכום המופיע בסעיף 18 בלבד . מכל מקום, לבקשה כלל לא צורף תצהיר מטעם התובעת, לא כל שכן בתמיכה בטענתה העובדתית, כי מדובר דווקא בטעות ולא בזניחת הרכיב.
מסקנה זו מקבלת תימוכין מהשיהוי הרב בו נגועה בקשת התובעת ואשר בעצמו מלמד על זניחת הרכיב בגין פיצויים. לא נהיר כיצד התובעת, אשר נקטה בהליכי הוצאה לפועל כנגד הנתבעת "וגבתה במאמצים רבים את רוב החוב בגין אי הפרשה לפנסיה" כלשון הבקשה, לא שמה לב לטעות הנטענת במועד מוקדם יותר. ודוק: לא ניתן כל הסבר בבקשה או בתשובה לחלוף הזמן הרב ממועד מתן פסק הדין ועד למועד הגשת הבקשה וממילא לא נתבקשה ארכה .
זאת ועוד, קבלת הבקשה פירושה שינוי פסק הדין באופן מהותי, כפי שהתובעת אף מודה בבקשתה. לא לטעויות מסוג זה נועד סעיף 81(ב) לחוק בתי המשפט, המגדיר "טעות" כ"טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה".
וכך נקבע, בהקשר דומה, בעב"ל 12060-07-18 רונן לכנר נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 6.6.19) מפי כב' סגן הנשיאה אילן איטח:
"אף אילו היה מקום לראות את החיוב בהוצאות כ"טעות" בגדר סעיף 81 לחוק בתי המשפט (ואין מקום לעשות כן, כאמור), הרי שהבקשה דנן הוגשה בחלוף למעלה מ-21 יום מהיום שבו ניתן פסק הדין (בניגוד להוראת סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט) ואף אין לראות בתשובת המשיב לבקשה משום הסכמה, המאפשרת לבית הדין להורות על תיקון "בכל עת" (סעיף 81(ב) לחוק בתי המשפט). במצב דברים זה ומשאין כל הוראה שבדין המאפשרת שינוי של פסק הדין שניתן, שעה שבית הדין קם מכסאו, דין הבקשה להידחות" [ההדגשה אינה במקור, ס.ק.].
דברים אלה יפים אף לעניינינו.
למען הסדר הטוב אוסיף ביחס לטענת הנתבעת בעניין קיומו של מעשה בית דין - משפסק הדין כלל לא דן ברכיב בגין פיצויים פיטורים משעה שנזנח כאמור על-ידי התובעת, עולה ספק ביחס לטענה, כי הוא מקים מעשה בית דין בעניין רכיב זה, בין השאר לאור הוראת תקנה 26 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
לאור התוצאה אליה הגעתי והואיל והתובעת טוענת כי שילמה אגרה בגין רכיב פיצויים הפיטורים, הגם שכאמור לא נכלל בסופו של יום בתביעתה, המזכירות תשיב את האגרה בהתאם לתקנות.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א, (15 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.