הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 12677-10-19

19 יוני 2020

לפני:

כב' הרשמת רעות שמר בגס

התובע
זהדי נביל אבו טאהא ת.ז. XXXXXX556

-
הנתבעת
בר פסגות בנין ופיתוח בע"מ ח.פ. 514140276

פסק דין

התובע הגיש כתב תביעה נגד הנתבעת ביום 7.10.2019 אך הנתבעת לא הגישה כתב הגנה למרות חלוף המועד.
ביום 9.3.2020 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
התובע צירף לבקשה אישור על ביצוע מסירה אישית של כתב התביעה לנתבעת אשר כעולה ממנו, כתב התביעה הומצא לנתבעת לכתובת ה רחוב שמואל תמיר 15/1 תל אביב ולידי מר' עודד מורשה מטעם הנתבעת ביום 10.1.2020.
בנסיבות אלה, החלטתי ליתן פסק דין בהיעדר הגנה.
לפיכך הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל כדלקמן :

בגין אי מתן הודעה לעובד – 3,000 ₪ ;
בגין הפרת חובת שימוע – 2,000 ₪ ;
בגין הנפקת תלושי שכר שלא כדין – 10,000 ₪ ;
בגין שעות נוספות – 20,308 ₪;
בגין הודעה מוקדמת – 5,300 ₪;
בגין פיצויי פיטורים – 2,100 ₪;
בגין דמי הבראה – 3,520 ₪;
בגין השלמת הפרשות פדיון ימי חופשה – 3,520 ₪;
בגין דמי חגים – 2,400 ₪;
בגין תוספת וותק – 636 ₪;
בגין תוספת משפחה – 360 ₪;
בגין דמי נסיעות – 6,600 ₪;
בגין הפרשות לפנסיה – 1,512 ₪;

כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,000 ₪.
כל הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש לבית דין זה בתוך 30 יום מיום קבלתו.

ניתן היום, כ"ז סיוון תש"פ, (19 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .