הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 10388-12-19

14 יוני 2020

לפני:

כב' הרשמת ערמונית מעודד

התובע
שי לופו

-
הנתבעים

  1. רנדום טכנולוג'י קומפני בע"מ
  2. חיים אליעזר שוורץ

פסק דין

לפני בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
מעיון במסמכים שצירף התובע עולה כי הנתבעים קיבלו את כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה עוד ביום 9.12.12 אולם לא הגישו כתב הגנה על אף חלוף המועד או כל בקשה אחרת. בנוסף לא הגיבו הנתבעים לבקשה זו.
לפיכך, ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע ים, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, בתוך 30 יום מיום שיומצא לה ם פסק הדין כדלקמן:

בגין הפרשי שכר (דמי חופשה, מחלה, שעות נוספות ודמי חגים) - 18,549 ₪;
בגין פיצויי הלנת שכר – 3,500 ₪;
בגין הפרשות לקרן פנסיה – 9,567 ₪ ;
בגין ניכוי משכרו של התובע ביתר עבור קרן הפנסיה – 752 ₪;
בגין הפרש תשלום פיצויי פיטורים – 6,898 ₪;
בגין פיצויי עוגמת נפש – 3,500 ₪ ;

סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 4.12.19 ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, ישלמו הנתבע ים הוצאות משפט והשתתפות בשכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪. לא ישולם סכום זה במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.

הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, רשאים הנתבעים להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 30 יום מהמועד שפסק דין זה הגיע לידם.

ניתן היום, כ"ב סיוון תש"פ, (14 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .