הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב הע"ז 20974-10-17

19 אוגוסט 2021
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

המאשימה:
מדינת ישראל

-
הנאשמים:

  1. אשכולות כוח אדם בע"מ
  2. א.ר. נתיבי המזרח כח אדם בע"מ
  3. עוז פלח
  4. הילה פלח
  5. שמואל שלום
  6. ניסים יקותיאל

החלטה

1. ביום 22.7.21 הודיעה המאשימה כי היא חוזרת בה מן האישום לפי סעיף 82 לחוק שירות התעסוקה תשי"ט (להלן: "חוק שירות התעסוקה") כנגד הנאשם 5, ובכך ניתן למחוק את נאשם 5 מכתב האישום וכן כי היא חוזרת בה מן האישום לפי סעיף 82 לחוק שירות התעסוקה כנגד הנאשם 6 (אך לא מיתר האישומים כנגדו).

2. הבקשה הועברה לתגובת הנאשמים.

3. הנאשם 5 טוען כי מאחר וניתנה תשובתו לכתב האישום ביום 29.11.18 הרי שלפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק סדר הדין הפלילי") יש לזכותו.

4. הנאשם 6 מאשר את ביטול האישום אך מבקש כי המאשימה תחזור בה מכל האישומים ביחס לנאשמים 2 ו- 6 עקב עינוי דין וחוסר צדק משווע בניהול ההליך, כמפורט בתגובה.

5. סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את תוצאות חזרה מאישום של תובע:
"(א) חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; חזר בו לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.
(ב) בהסכמת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם."
6 ביום 7.8.18 ניתנה תשובת הנאשמים 2 ו- 6 לכתב האישום וביום 29.11.18 ניתנה תשובת הנאשמים 1 ו- 5 לכתב האישום.
לפיכך התוצאה של חזרת התובע בשלב זה מהאישום לפי סעיף 82 לחוק שירות התעסוקה היא זיכוי הנאשמים 5 ו- 6 מהעבירה לפי סעיף 82 לחוק שירות התעסוקה.
מאחר וכנגד הנאשם 6 קיים אישום נוסף, ימשיך ויתנהל ההליך בגין אותו אישום.

7. אני ערה לכך כי לאור סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי בהסכמת התובע והנאשם ניתן לבטל אישום בכל עת ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם, וכי הנאשם 6 לא עמד על זיכויו כעולה מסעיף 94(א) לח וק סדר הדין הפלילי, אלא שלטעמי נדרשת הסכמה מפורשת של הנאשם לביטול סעיף אישום חרף זיכויו וזאת לא ניתנה.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, (19 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים.