הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 52392-01-20

09 ספטמבר 2020

לפני:

כב' הרשמת מרב חבקין

התובעת
עדי נטלי קפנר ת.ז. XXXXXX525
-נגד -
הנתבעת
בסט ג'ים קונספט בע"מ ח.פ. 515410058

פסק דין

  1. ביום 22.1.2020 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבע ת.
  2. ביום 18.8.2020 התקיים דיון בנוכחות התובעת אליו לא התייצבה הנתבעת. בדיון הודיעה התובעת לביה"ד כי ביצעה מסירה אישית של התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה למר עידו שניידר ביום 19.2.2020 .

התובעת עתרה למתן פסק דין כנגד הנתבעת. ביום 2.9.2020 הוגש אישור המסירה וכן תדפיס רשם החברות לפיו מר שניידר הוא בעל מניות ומנהל בנתבעת.
3. עד למועד זה לא הגישה הנתבעת כתב הגנה וכאמור גם לא התייצבה לדיון.
4. בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
5. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

6.1 שכר עבודה בסך 13,800 בצירוף פיצויי הלנת שכר בסך 2,000 ₪ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 22.1.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.
איני פוסקת פיצויי הלנה מלאים שכן מדובר בפסק דין במעמד צד אחד אולם ככל שיבוטל רשאית התובעת לעמוד על מלוא הרכיב.
6.2 פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן הפנסיה בסך 13,104 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (22.1.2020) ועד לתשלום המלא בפועל.

6.3 הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ שאם לא ישולמו כאמור ברישא ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מ היום ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע ליד הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ' אלול תש"פ, (09 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

חתימה