הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 36615-06-20

04 פברואר 2021

לפני:

כב' הרשמת רעות שמר בגס

התובע
ISABEKOV TALGAT דרכון 761558891
ע"י ב"כ: עו"ד שלמה יעקובוביץ
-
הנתבעות

  1. רויאל טאוור הוטל בע"מ ח.פ 513644773
  2. א.ר פלאוור משאבי אנוש בע"מ ח.פ 515041366

פסק דין משלים

ביום 15.6.20 הגיש התובע תביעה נגד הנתבעות בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעות וסיומה.

2. בין התובע לנתבעת 1 נחתם הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין ביום 13.1.2021. הנתבעת 2 נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 2.11.20, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, החלטתי לחייב את הנתבעת 2 בלבד לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. דמי הבראה בסך של 500.21 ₪.
ב. פדיון חופש בסך של 480 ₪.
ג. פיצוי בגין הפקדות לפקדון בסך של 364.8 ₪
ד . פיצוי בשל פיטורים שלא כדין בסך של 5,000 ₪.
ה. פיצוי בשל אי-מתן הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.
ו. פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר בסך של 5,000 ₪.

לסכומים האמורים (בסעיפים א-ו) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (15.6.20) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. שכר עבודה בגין חודשים פברואר ומרץ 2020 בסך של 2,280 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך של 500 ₪, ולסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. מהסכומים שנפסקו יקוזז הסך של 2,130 ₪ שבהן נשאה הנתבעת 1 בפסק הדין מיום 13.1.2021.

6. כמו כן, תשלם הנתבעת 2 לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 3,500 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ב שבט תשפ"א, (04 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .