הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 36612-06-20

04 פברואר 2021

לפני:

כב' הרשמת רעות שמר בגס

התובעת
TAHABETSKAYA HANNA דרכון 2096754KB
ע"י ב"כ: עו"ד שלמה יעקובוביץ
-
הנתבעות

  1. רויאל טאוור הוטל בע"מ
  2. א.ר פלאוור משאבי אנוש בע"מ

פסק דין משלים

ביום 15.6.20 הגישה התובע ת תביעה נגד הנתבעות בשל זכויות המגיעות ל ה עקב עבודת ה אצל הנתבעות וסיומה.

2. בין התובעת לנתבעת 1 נחתם הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין ביום 13.1.2021. הנתבעת 2 נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 2.11.20, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, הריני מחייבת את הנתבעת 2 בלבד לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. פיצוי בגין הפקדות לפיקדון בסך של 436.8 ₪.
ב. פדיון חופש בסך של 480 ₪.
ג. דמי הבראה בסך של 500.21 ₪
ד. פיצוי בשל פיטורים שלא כדין בסך של 5,000 ₪.
ה. פיצוי בשל אי-מתן הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.
ו. פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר בסך של 5,000 ₪.

לסכומים האמורים (בסעיפים א-ו) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (15.6.20) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. שכר עבודה בגין חודשים פברואר ומרץ 2020 בסך של 2,730 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך של 500 ₪, ולסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. מהסכומים שנפסקו יקוזז הסך של 2,130 ₪ שבהן נשאה הנתבעת 1 בפסק הדין מיום 13.1.2021.

6. כמו כן, תשלם הנתבעת 2 לתובעת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 3,500 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ב שבט תשפ"א, (04 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .