הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 33038-04-19

24 ספטמבר 2020

לפני:

כב' השופטת שגית דרוקר

התובע
רון וורחובסקי

-
הנתבע
גילא זייב רוסלן

פסק דין

1. ביום 15.4.19 הגיש רון וורחובסקי (להלן: התובע) תביעה כנגד מר גילא זייב רוסלן (להלן: הנתבע). ביום 15.4.19 הוגש כתב הגנה.

2. ביום 8.7.20 התקיים דיון בתיק אליו לא התייצב הנתבע ו/או מי מטעמו על אף מסירה שבוצעה לכתובת הנתבע על פי הרשום בכתב ההגנה שהוגש מטעמו. במסגרת הדיון יתר התובע למתן פס"ד בהעדר התייצבות. בהחלטה שניתנה בו ביום הורה ביה"ד לנתבע להגיב לבקשת התובע עד ליום 10.8.20. כמו כן, נקבע בהחלטה כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה יימחק כתב ההגנה שהוגש מחוסר מעש ויינתן פס"ד על יסוד האמור בתביעה. כמו כן, בהחלטה שניתנה ביום 18.8.20 הוארך המועד הגשת תגובה מטעם הנתבע עד ליום 20.9.20. על אף האמור, עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה ו/או תגובה.

3. אשר על כן, ובהתאם להחלטה כתב ההגנה שהוגש נמחק מחוסר מעש. ולאור האמור בתביעה הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 2,750 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 15/4/19, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. כן ישלם הנתבע לתובע סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

5. על הנתבע לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבע.

ניתן היום, ו' תשרי תשפ"א, (24 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .