הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 3235-07-19

06 פברואר 2020

לפני:

כב' הרשמת מרב חבקין

התובעת
ליליה בנדליאני ת.ז. XXXXXX439
ע"י ב"כ: עו"ד יניב בקאל
-
הנתבעת
אר. כאמ אלקטרוניקס בע"מ
ח.פ. 513110791

פסק דין

1. ביום 2.7.2019 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעת.
2.        התובעת מסרה לבית הדין אישור מסירה ממנו עולה כי כתב התביעה בצירוף  הדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לידי הנתבעת (בדרך של מסירה אישית למנהל רשום) ביום 30.10.2019.
3. משלא הוגש כתב הגנה, בדיון אשר התקיים ביום 14.1.2020 עתר ב"כ התובעת למתן פסק דין בהעדר הגנה.
4.         עד למועד זה, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה .
5.         בנסיבות אלה, אני נעתרת לבקשה. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
6.         אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך  30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

6.1      השלמת פיצויי פיטורים בסך 3,813 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.2      פיצוי בגין הפרשות מעסיק לתגמולים בסך 2,359 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.3      הפרש דמי חופשה בסך 981 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.4       דמי חגים בסך 458 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.5       תוספת ותק בסך 161 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.6       הפרש שכר בסך 3895 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.7 גמול שעות נוספות בסך 658 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.8       פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.7.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.
6.9       הוצאות משפט בסך 500 ₪ וכן סך של  2,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד שאם לא ישולמו במועד כאמור ברישא ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך  30 יום מיום שפסק הדין הגיע ליד הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"א שבט תש"פ, (06 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .