הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 65735-11-18

חול15 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע:
יורי סבין
ע"י ב"כ: עו"ד רן וייס

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רונית סגל

החלטה

מתמנה בזאת ד"ר פריימן שי לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה) לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות בסעיף 4 להלן בהחלטה זו ומתייחסות לתובע. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

להחלטה זו מצורפים המסמכים הבאים:
תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מכבי.
חומר רפואי מבית החולים "אסותא".
חומר רפואי מבית החולים "וולפסון".
חומר רפואי מבית החולים "זיו".
חומר רפואי מבית החולים "איכילוב".

להלן העובדות:
התובע יליד 1952.
התובע עבד כחשמלאי, כ-30 שנה.
התובע עבד 6 ימים בשבוע, משרה מלאה, ואף מעל לכך.
התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 21.7.13 ונפגע בצווארו, והתאונה לא הוכרה כתאונת עבודה.
התובע הפסיק לעבוד ביום 31.7.13.
במסגרת עבודתו של התובע כחשמלאי, הוא עשה שימוש בכלים רוטטים: מקדחה של חשמלאי מקצועי ומברגה חשמלית במשך 4 עד 5 שעות ביום עבודה בממוצע ולא באופן רציף.
כמו כן, לעיתים התובע עשה שימוש בפטיש חציבה - קונגו קטן, לחציבות.
התובע השתמש גם בכלים ידניים, כמו מברגה, קאטר, מקלף וכיוצ"ב במהלך 4 שעות לערך ביום עבודה ולא ברציפות.
התובע עבד לעיתים על הרצפה, לעיתים בעמידה, לעיתים על סולם ולעיתים ראשו היה מופנה כלפי מעלה לתקרה. הפנים הופנו לעיתים לקיר, לעיתים לרצפה, ולעיתים לתקרה.

המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות:
מהו הליקוי או מחלתו של התובע בעמוד השדרה הצווארי כעולה מהחומר הרפואי שלפניך ?
האם לאור החומר הרפואי והחלטת העובדות, התקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?

האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין ; השניים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך.

ההחלטה תומצא לצדדים.

אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין, עם העתק לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, (15 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.