הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 6532-11-18

17 מרץ 2020
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
בנימין מחפוד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה לבבית מיום 11.12.2017 כ"פגיעה בעבודה" בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן:"החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע במכתבו מיום 15.7.2018.
מכאן, התביעה שלפנינו.
ביום 21.1.2020, לפני שמיעת הראיות הגיעו הצדדים להסכמה לעניין העובדות הרלוונטיות בתיק ולעניין מינוי מומחה בתחום הקרדיולוגיה.

 להלן העובדות המוסכמות בין הצדדים:
 
התובע יליד שנת 1965.
התובע עובד בעירית פתח תקווה כנהג משאית אשפה החל משנת 2003. עבודת התובע מתבצעת בשעות הבוקר עד לשעה 09:30 לערך.
בנוסף, התובע שימש כנהג ניידת מטעם המעסיק בפרויקט לנוער "בעיר ללא אלימות" בימים א', ג', ה' בדרך כלל בשעות הערב והיה מסיע ציוד למקום הפעילות. התובע עסק בנהיגה בלבד.
ביום 11.12.2017 התובע סיים את עבודתו כנהג משאית אשפה בשעה 09:30.
במסגרת עבודתו מטעם המעסיק בפרויקט לנוער "בעיר ללא אלימות" לאחר שסיים התובע משמרת כנהג משאית אשפה ומבלי שהספיק לנוח, התובע נתבקש להסיע את הציוד למקום הפעילות בפארק.
ביום זה הנוער והמדריכים כבר היו עסוקים בפעילויות ותחרויות ולכן לא פירקו את הציוד, והתובע לבד פירק את הציוד של הניידת (6 פופים, 2 מחצלות, משחק שולחן סנוקר (סנוקר שולחן בגודל שולחן מונח על שולחן מתקפל), טלוויזיה 50 אינטש, מערכת הגברה, כסאות וציוד קל של המשחקים ) ו הניח אותו במדשאה (להלן – "אירוע חר יג").
התובע סיים את הפריקה לקראת שעה 12:00 והחל לצפות במשחק כדורגל של הילדים עת התחיל להרגיש דקירות בחזה וביקש להזמין אמבולנס.
מצב בריאותו של התובע כמפורט בתיקו הרפואי.

מינוי מומחה רפואי:
פרופ' שמואל גוטליב, קרדיולוג, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את פרופ' גוטליב, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

השאלות:

מהו ליקויו של התובע כעולה מהתעודות הרפואיות?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50%, קיומו של קשר סיבתי בין האירוע מיום 11.12.2017 לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 11.12.2017 משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלות הבאות:
האם סביר יותר להניח, כי האירוע הלבבי היה מתרחש במועד בו ארע גם אלמלא התרחש האירוע החריג בעבודה או שמא אלמלא קרה האירוע החריג בעבודה, היה מועד התרגשותו של האירוע הלבבי נדחה למועד מאוחר יותר?
האם אי הכושר לעבודה על פי התעודות הרפואיות לנפגע בעבודה המצורפות להחלטה זו, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?
באם המומחה יקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב רפואי קודם, ישיב המומחה מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס לאירוע מיום 11.12.2017?

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
תיקו הרפואי של התובע משירותי בריאות כללית.
תיקו של התובע מבית החולים בלינסון.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
 התיק יובא לעיון ביום 4.5.2020.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ"א אדר תש"פ, (17 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.