הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 59433-11-17

לפני:
כב' השופטת שרה מאירי

התובע:
יעקב מימון
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה על שאלות ההבהרה

1. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה הבאות, בתוך 30 יום, מקבלת החלטה זו:

מדוע העדפת בחווה"ד מאמר 3, עפ"נ מאמר 2, והסתמכת עליו במסקנתך – ו בהנתן כי עפ"י תשובתך, "לא הוגדרו פרמטרים מדוייקים לשתי הקטגוריות", כשעסקינן (כאמור בחווה"ד) ב"סבירות מסויימת" וב"עבודות פיזיות קשות הנעשות במנחי גוף לא נוחים" – ובהנתן כי בעובדות לא נקבע כי עבודת הסבלות נעשתה "במנחי גוף לא נוחים".

כך הנך מתבקש להתייחס להשפעת משך הזמן לפעולות שביצע התובע/ תדירותן ביום, מול פרקי הזמן בהם נהג מדי יום, כעולה מהעובדות.

האם תסכים כי במאמרו של WAI בעמוד 558 נרשם כי חמישה אחוזים של המאמרים שנסקרו מצביעים על כך כי הרמות קבועות מונעות כאבי גב?

האם תסכים כי מאמר זה מתייחס לכאבים בגב ולא לנזקים פטופיזיולוגים בגב?

מהי המשמעות, אם יש לכך, על הערכתך במסקנתך?

ג. האם תסכים כי מאמר מספר אחד בחוות דעתך, עליו התבססת בקביעת גורם מכני למחלת דיסקים בעמוד השדרה, מדגיש בעמוד 1267, ציטוט (תרגום חופשי מאנגלית) אם להתבסס על העדות הזמינה... נוון הדיסק הבין חוליתי יוגדר כתלוי בגיל, בנוון תאי מולקולרי, הנגרם ממבנה גנטי, המואץ על ידי גורמי תזונה וגורמים מכנים בנוסף לגורמים טוקסיים והשפעות מטבוליות?

האם תסכים כי מאמר מספר אחד לחוות דעתך איננו עומד בסתירה ואף תומך במסקנות מאמרו של WAI ומאמרים אחרים מפורסמים, המדגישים את המרכיב הגנטי כדומיננטי ביותר בהתפתחות המחלה הדיסקאלית?

בהתייחס לגורמים שנזכרו ב"פרשת המקרה", כולל גילו של התובע, ולאור הנזכר במאמרים 1-2 – מהי מידת השפעת העבודה בתקופה הראשונה מול הגורמים האחרים שצויינו, לליקוי שנקבע בגבו של התובע.
כבוד המומחה מתבקש לנמק תשובתו.

האם נכון כי מאמר מספר שלוש לחוות דעתך הדן בהשפעת רמות פעילות גופנית על כאבי גב תחתון ומבוסס על שאלונים המופנים לקבוצת הנבדקים, ולא על בדיקתם ו/או ביצוע הדמיות, הנדרשות לאבחון מחלה ניוונית בגב, ולא ניתן להשתמש במאמר זה כבסיס לקביעה מקצועית לעניין קשר סיבתי רפואי בין רמות פעילות גופנית למחלה ניוונית בגב?

האם על בסיס פרסומים מדעיים ומקצועיים יותר, המדברים על קשר בין הרמות משא כבד להתפתחות ו/או החמרה של כאבי גב לצד שינוי ניווני בע"ש, הנך סבור כי משקלו של מאמר מספר שלוש בחוות דעתך, גובר בשקלול מכלול הנתונים המסוכמים על מאמרים אחד ושניים לחוות דעתך?

האם תוצאת בדיקת CT ע"ש מותני של התובע מ- 5.7.2010 אינה
חריגה לאדם בגילו של התובע, מחד וזאת בהתאם לפרסומים רפואיים מדעים ורבים? ומאידך, מופנה המומחה גם לממצא בבדיקת הדמיה מ- 1998, באותה השאלה, ובעיקר למשמעות הממצא בשים לב למכלול העובדות והנתונים שבפניו.
2. ההחלטה תועבר למומחה בצרוף התיק הרפואי.

3. לעיון.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, (19 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.