הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 59266-04-21

19 אוקטובר 2021

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

המערער
שמואל עזר
ע"י ב"כ: עו"ד שלמה תמיר
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איילת ברעם

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 5.4.21 (להלן- הוועדה), אשר קבעה, כי בגין תאונה מיום 4.8.19 לא נותרה למערער נכות פי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן – התקנות) .

העובדות
המערער, יליד 1978, סבל במקצועו , נפגע בכתף שמאל בעת הרמת משא במסגרת עבודתו ביום 4.8.19 . התאונה הוכרה על ידי המשיב כפגיעה בעבודה.

בתום תקופה בה נקבעה נכות זמנית, ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה כי החל מיום 1.1.21 לא נותרה למערער נכות .

בגין החלטה זו הגיש המערער ערר ועניינו נדון בפני הוועדה.

הוועדה דחתה את הערר והחלטתה היא מושא הליך זה.

תמצית טענות הצדדים
לטענת המערער, הוועדה לא התייחסה כראוי לחוות דעתו של ד"ר רובינסון (להלן – חוות הדעת). עוד נטען כי הוועדה לא התייחסה לתיעוד הרפואי ולעובדה כי בבדיקת ההדמיה נמצא קרע. לאור כל האמור טען המערער כי יש להורות על החלפת הרכב הוועדה.

לטענת המשיב, הוועדה לא נדרשת להתייחס לכל החומר הרפואי אלא רק למסמכים מהותיים דוגמת חוות דעת וכך עשתה. כמו כן, די בציון ה עובדה כי ממצאי הוועדה שונים מהממצאים הנזכרים בחוות הדעת ממנה עולה כי מדובר בממצאים שונים.
המשיב הוסיף וטען כי קרע אינו מקנה נכות כשלעצמו על כן , לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי במלוא המסמכים שבתיק ושקלתי את טענות הצדדים, מצאתי , כי דין הערעור להתקבל בחלקו. להלן אפרט טעמיי.

הוועדה ביצעה בדיקה קלינית ותיעדה ממצאיה.

הוועדה סיכמה כך :
"הוועדה דוחה את הערר. לא נותרו מגבלות המקנות אחוזי נכות בכתף שמאל.
הוועדה עיינה בחוות דעת ד"ר רובינסון מ – 21.1.2021 ואינה מקבלת חוות דעתו מאחר וממצאי בדיקת הוועדה שונים ממצאי בדיקתו".

עולה מהאמור, כי החלטת הוועדה בנוגע לשאלה מדוע אין לקבל את ההמלצה בחוות הדעת לגבי שיעור הנכות בגין הגבלת תנועת הכתף נסמכת על ממצאי בדיקתה הקלינית.

הלכה פסוקה וידועה היא כי ועדה רפואית כפופה לממצאיה שלה בלבד ו בהתאם להם עליה לקבוע את הנכות. הוועדה הסבירה כי ממצאיה שונים מאלה שתועדו בחוות הדעת. די בהסבר זה על מנת להבין את הלך מחשבתה של הוועדה בהתייחס לחוות הדעת. הלכה היא כי "השוני בממצאים, דיו כדי לעמוד בחובת ההנמקה העניינית" (ראה דב"ע נד/01 – 21 המוסד לביטוח לאומי – דוד כהן, פד"ע כז 54).

עם זאת, בערר שעמד בפני הוועדה צוין כי בבדיקת MRI נמצא קרע בגיד. עובדה זו צוינה גם בחוות הדעת. הוועדה לא התייחסה לנתון זה. מדובר בממצא רלבנטי להערכת הנכות אשר מחייב התייחסות הוועדה .

לא נעלמה מעיני טענת המשיב, כי קרע בגיד כשלעצמו לא די בו להעניק נכות. בטענה זו אין לשנות מהמסקנה, כי חובת הוועדה להתייחס לקרע זה ולהסביר האם נתון זה משפיע על מסקנותיה. יצוין כי בהתאם לפסיקה נדרשת פגיעה תפקודית עקב הקרע על מנת להעניק נכות ועל הוועדה להתייחס לשאלה האם קיימת פגיעה תפקודית שכזאת (השווה: ברע (ארצי) 38337-10-18‏ ‏ מרדכי רחמים נ' המוסד לביטוח לאומי (26.11.18)).

אשר לטענת המערער לעניין החלפת הרכב הוועדה - אין לקבל את טענת המערער לגבי החלפת הרכב שכן דרך המלך היא השבת המקרה לאותה ועדה , בפרט בנסיבות מקרה זה בו הפגם שנפל בהחלטה הוא היעדר התייחסות למסמכים ולטענות וחזקה על הוועדה כי תשלים את הדיון כנדרש תוך התייחסות למסמכים הרלוונטיים.

סוף דבר
עניינו של המערער יוחזר לוועדה באותו הרכב על מנת שתתייחס לממצאי בדיקת MRI אשר תוארה בחוות דעת ד"ר רובינסון ולאור נתון זה תשקול שנית קביעתה לגבי שיעור הנכות.
המערער יוזמן לוועדה ויוכל לטעון לפניה בנושא בגינו הוחזר התיק.
למען הסדר הטוב המערער יתייצב לוועדה כאשר ברשותו מכתב פענוח בדיקת ההדמיה.

המשיב יישא בהוצאות המערער בסך 2,000 ₪ לתשלום בתוך 30 ימים.

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום ממועד קבלתו אצל הצד המבקש לעשות כן.

ניתן היום, י"ג חשוון תשפ"ב, (19 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .