הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 57704-05-20

לפני:
כב' השופטת דגית ויסמן

התובע:
משה אברמנטו

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
1. מתמנה בזה ד"ר אברהם ששון לשמש כמומחה/יועץ רפואי בתביעתה של מר משה אברמנטו (להלן: "התובע").

2. להלן המסמכים המצ"ב:
א. תיקיו הרפואיים של התובע בקופ"ח – שירותי בריאות כללית;
ב. תיק אשפוז של התובע בבית החולים "וולפסון";
ג. תעודות רפואיות וסיכום ביקור במיון, שסומנו ת/1.

3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים (להלן: "המחלה").

4. אלה העובדות המוסכמות:
א. התובע הוא נהג שליחויות.
ב. התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 14.5.2019 ואושרה לו תקופת אי כושר החל מ- 15.05.2019 ועד 14.6.2019.
ג. התובע לא הגיש אישורי מחלה לתקופה שמיום 15.6.2019 ועד יום 17.6.2019, והוא שב והגיש אישורי מחלה לימים 18.6.19 ועד 28.6.2019 ואלה הוכרו כימי אי כושר.
ד. בסך הכל אושרו לתובע 42 ימי אי כושר.

5. המומחה מתבקש להשיב במנומק לשאלה הבאה:
האם בנסיבות העניין היה מקום לאשר לתובע אי כושר בגין 49 ימים נוספים, לתקופה שמיום 29.6.19 ועד יום 13.8.19, כך שבס ך הכל היה זכאי ל- 91 ימים?
6. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו בתוך 30 ימים, בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך.

7. אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

8. עיון – 30.10.20.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"א, (24 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.