הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 55700-01-19

05 מאי 2020
לפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
יהודית כהן
ע"י ב"כ: עו"ד זהר וכנר ואח'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אירינה פישר ואח'

החלטה

בעניין: בקשה להפניית שאלות לכב' הש' י. פרדלסקי:
ביום 20.6.2018 הגישה התובעת לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין פגיעה בעבודה שלטענתה ארעה לה ב יום 6.3.2018 במהלך עבודתה במשק בית בביתה של כב' הש' פרדל סקי, כאשר תוך ירידה במדרגות ברך שמאל שלה הסתובבה.
בהמשך הגישה התובעת לנתבע מסמכים נוספים ובין היתר מכתב של כב' הש' פרדלסקי במסגרתו ציינה כי היא לא נכחה בביתה בעת התאונה וכי התובעת סיפרה לה כי כאשר ירדה במדרגות בין קומה הראשונה לשניה היא סובבה את רגל שמאל.
במכתבו דחה הנתבע את תביעת התובעת מהטעם שלא הוכח אירוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודת התובעת שהוביל למצב הרפ ואי בברך שמאל של התובעת וכי מדובר במחלה טבעית ללא קשר לתאונה הנטענת על ידה.
ביום 22.1.2019 הגישה התובעת תביעה שלפנינו להכיר באירוע מיום 6.3.2018 כפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח מש ולב], תשנ"ה- 1995. בכתב הגנתו טען הנתבע כי דחיית תביעת התובעת בדין יסודה.
ביום 23.2.2020 הגישה ב"כ התובעת בקשה לזמן את כב' הש' פרדלסקי לעדות באמצע ות הפניית שאלות עליהן תענה בכתב, בהתאם למתווה שנקבע בעניין חגי יוסף. לטענת ב"כ התובעת הצורך בהפנית השאלות קם לנוכח טענת הנתבע לפיה התאונה לא ארעה לתובעת תוך כדי ועקב עבודתה בביתה של כב' הש' פרדלסקי.
ביום 5.3.2020 בהמשך להחלטה מיום 4.3.2020, הגישה התובעת את השאלות שברצונה להפנות לכב' הש' פרדלסקי, כאשר בתגובתו מיום 26.3.2020 הודיע הנתבע כי הוא מותיר לשיקול דעת בית הדין את ההחלטה בבקשת התובעת ועם זאת שומר על זכותו להפנות גם שאלות מטעמו.
בהחלטה מיום 29.3.2020 התבקש הנתבע להעביר גם את השאלות מטעמו ככל שיש לו כאלה כאשר בתגובתו מיום 1.5.2020 הודיע הנתבע כי בשלב זה לא ידוע לו האם יש צורך ב הפנית שאלות מטעמו וכי הדבר יישקל לאחר קבלת תשובות כב' הש' פרדלסקי לשאלות התובעת.

דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בשאלות בשים לב לעמדת הנתבע, למחלוקת אודות נסיבות התאונה ולמתווה שנקבע בעניין חגי יוסף, אתיר את השאלות.
עם זאת, מצאתי לנכון להפנות את שאלה מס' 2 בשינוי ניסוח.
כב' הש' פרדלס קי מתבקשת להשיב לשאלות הבאות:
מה היו ימי ושעות העבודה של הגב' יהודית כהן בביתך?
כמה קומות יש בביתך (כולל המרתף)?
היכן היית ביום 6.3.2018 לקראת שעת סיום העבודה של יהודית?
מה ראית כשעלית מהמרתף?
מה היה תוכן השיחה בינך לבין יהודית?
כיצד סייעת ליהודית מיד לאחר מכן?
האם יהודית חזרה לעבוד בביתך כרגיל לאחר האירוע הנ"ל?
מדוע רשמת במכתבך מיום 5.11.2018 למוסד לביטוח לאומי כי "לא נכחתי בבית ולא היה איש בבית בעת שהגב' כהן סובבה את רגלה" אם היית במרתף בעת התאונה?
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית לכב' הש' פרדלסקי, ובה השאלות עליהן היא מתבקשת להשיב, ועותק ממנה ישלח לצדדים. ב"כ התובעת ימציא את ההחלטה לכב' הש' פרדלסקי תוך 7 ימים.

ניתנה היום, י"א אייר תש"פ, (05 מאי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.