הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 55523-01-18

18 פברואר 2020
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

התובע:
סמיון שיפרין
ע"י ב"כ: עו"ד דן גנון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד דניאל כהן

החלטה
1. תביעת התובע להכרה הירידה בשמיעה ובטנטון מהם סובל התובע, נדחתה על ידי הנתבע. הצדדים הסכימו למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין , בתחום א.א.ג . בהתאם לכך הנני ממנה את ד"ר מיכאל בייזר, א.א.ג כיועץ – מומחה מטעם בית הדין (להלן – המומחה).

עובדות מוסכמות
2. התובע יליד שנת 1951, עובד חברת חשמל משנת 1994, כמכונאי/ מסגר בתחנות כוח.
3. התובע עובד במשרה מלאה.
4. התובע חשוף לרעש מזיק בעבודתו באופן רצוף ומתמשך לאורך כל שנות עבודתו.
5. התובע השתמש במגני אוזניים לסירוגין.

השאלות עליהן מתבקש המומהח להשיב:
6. בהתייחס לליקוי השמיעה- האם התובע סובל מליקוי שמיעה אשר נגרם עקב חשיפה לרעש, כנדרש על פי הוראות סעיף 84א(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק")?

7. בהתייחס לטנטון – האם כתוצאה מהטנטון ממנו סובל הת ובע לטענתו, היו פניות חוזרות לטיפו ל רפואי, שתועדו ברשומה רפואית, כנדרש על פי הוראת סעיף 84א(ב)(3) לחוק? יובהר כי המומחה אינו צריך להתייחס לפנות אשר נעשו לאחר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי.

מסמכים רפואיים:
8. תיק רפואי א.א.ג מקופת חולים מאוחדת.
9. מסמכים רפואיים שצורפו לתצהיר התובע (בדיקות רעש, בשיקת שמיעה במכון "הדים" מיום 28.3.2017,בדיקה במכון "אודיו" מיום 10.11.2016).

10. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין, על המשתמע מכך.

כבוד המומחה מתבקש לחוות דעתו, ככל שניתן , עד ליום 18.3.20.

לעיוני 19.3.20.

ניתנה היום, כ"ג שבט תש"פ, (18 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.