הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 53673-11-19

23 יולי 2020

לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

התובע:
אלכסנדר קלנדרוב
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד עדי וידנה ואח'

פסק דין

1. האם בדין נשלל מהתובע תשלום דמי אבטלה לתקופה 1.5.18 ועד 30.9.18 בהסתמך על סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").

2. העובדות הצריכות לעניין –
א. התובע יליד 10.8.71.
ב. התובע נפגע בתאונת עבודה ביום 29.1.18 (להלן: "התאונה").
בגין התאונה שולמו לתובע דמי פגיעה החל מיום 30.1.18 ועד ליום 30.4.18.
ג. כמו כן שולמה לתובע קצבת נכות זמנית בשיעור 100% החל מיום 1.5.18 ועד ליום 31.12.18.
החל מיום 1.1.19 נקבעה לתובע דרגת נכות יציבה בשיעור 7%.
ד. עבודת התובע הופסקה ביום 16.5.18.
ה. התובע החל להתייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה החל מחודש מאי 2018 באופן רצוף פעם בשבוע.
ו. ביום 10.10.19 הגיש התובע תביעה לדמי אבטלה.
ז. ביום 28.10.19 שלח הנתבע לתובע הודעה לפיה הוא זכאי לדמי אבטלה לתקופה החל מיום 1.5.18 ועד ליום 30.4.19.
יחד עם זאת נשלח מכתב לפיו תביעתו לתשלום דמי אבטלה לתקופה מיום 1.5.18 ועד 30.9.18 נדחתה בהתאם להוראות סעיף 296(ג) לחוק לפיו לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה.
ח. לתובע שולמו דמי אבטלה בגין החודשים אוקטובר-נובמבר 2018.
ט. התביעה מתייחסת לחודשים מאי-ספטמבר 2018.

3. טענות התובע –
התביעה הוגשה רק ביום 28.10.19 כיוון שהיו לו שני ניתוחים והוא עבר הרבה דברים ורק כאשר נשאר בלי כסף ובטיפולים הגיש נכות זמנית ואבטלה, עורך הדין הדריך אותו . לדבריו לא חשב שהתהליך ימשך שנה ובתחילה לא היה זקוק לביטוח לאומי.

4. טענות הנתבע –
אם התובע היה פנוי כדי להתייצב בשירות התעסוקה, הוא יכול היה גם להגיש תביעה לאבטלה.
לא ניתן לטעון שאין כשירות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, אך יש כשירות לגשת לשירות התעסוקה.

ההכרעה –

5. לאחר שבחנתי את החומר שבפני ואת טענות הצדדים, מסקנתי הינה כי דין התביעה להידחות.

6. סעיף 296(א) לחוק קובע:

"כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה."

סעיף 296(ב)(1) קובע:
"הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד, טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה".

7. "תכלית תשלום הגמלה למיניה הינו ליתן מענה לצורכי הקיום השוטף של המבוטח, כאשר דרך המלך לעניין זה הותוותה בסעיף 296(א) לחוק, לפיו יש להגיש תביעה למוסד תוך שנה מהיום בו נוצרה עילתה. סעיף296(ב) לחוק מאפשר סטייה מדרך המלך באפשרו תשלום רטרואקטיבי מוגבל.
לאור זאת על המבוטח לפעול בהקדם למימוש זכויותיו כמתחייב מהמצב בו הוא נתון עם היווצרות התנאים המזכים בגמלה ולא להמתין בהגשת התביעה מתוך הנחה שתמיד ישולם לו בגין העבר.

[עב"ל 711/08 יצחק צ'רבינסקי – המוסד (17.3.10); עב"ל 38771-09-12 האפוטרופוס על פי דין של חסויה – המוסד (4.11.13)].

8. המועדים שבסעיף 296 לחוק כפופים לתנאים המפורטים בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 אשר יש בהם כדי לעצור את המועדים.
התובע לא הפנה להוראה בחוק ההתיישנות שיש בה כדי לעצור את ההתיישנות או לנסיבות אשר מנעו ממנו להגיש את התביעה במועד.

9. אני ערה למצבו הרפואי כתוצאה מהתאונה, ולעובדה כי נגרמה לו נכות זמנית בשיעור 100% לתקופה 1.5.18 ועד 31.12.18, אלא שנכות זו לא מנעה ממנו להתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה כמי שמוכן ומסוגל לעבודה.
התייצבות זו עומדת בסתירה לטענה כי לא היה מסוגל להגיש תביעה עקב מצבו הרפואי.

10. למעלה מן הצריך אוסיף כי אין לראות בהתייצבות בשירות התעסוקה תחליף להגשת תביעה לדמי אבטלה.
תכלית ההתייצבות בשירות התעסוקה כדורש עבודה נועדה בראש ובראשונה למצוא עבודה מתאימה.

11. התוצאה הינה כי התביעה נדחית.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים.