הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 51507-02-21

19 אוגוסט 2021
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

התובע:
רחמים כרמי
ע"י משרד עוה"ד מרקמן את טומשין

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד עדי וידנה ואח'

החלטה

1. התובע הגיש תביעה כנגד החלטת מחלקת השיקום מיום 2.8.20 לפיה נדחתה תביעתו להגדלת הקצבה המיוחדת.

2. התובע מבקש כי הנתבע ימציא לו את תיק השיקום המלא.
הנתבע העביר לתובע את תיק השיקום למעט מסמכים שלטענתו חסויים והועברו לעיוני בלבד.

3. נקודת המוצא כפי שנקבע בהחלטה מיום 16.6.21, כי כל המסמכים המצויים בתיקו של התובע ושהיוו בסיס להחלטת פקיד התביעות בשלב כלשהו רלבנטיים.
יחד עם זאת יש לבחון האם המסמכים אינם חוסים תחת חיסיון סטטוטורי או אחר.

4. סעיף 9 (ב)(4) לחוק חופש המידע תשנ"ח - 1998 (להלן : חוק חופש המידע) קובע כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא בגדר "מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין".

אחת המטרות המרכזיות של סייג זה היא:
"מתן אפשרות לעובדי הרשות לקיים ביניהם דיאלוג פתוח וגלוי, בלא חשש כי דברים שייאמרו על ידיהם בדיונים פנימיים או בחוות דעת פנימיות ייחשפו לעיני כל, נועד איפוא להגן על איכות החלטותיהן של רשויות הציבור ועל האפקטיביות של תהליך קבלתן, וזוהי התכלית המרכזית שביסוד הסייג"
[עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה - הוצאת עיתון הארץ פ"ד ס' (4) 217, 2006].

5. יחד עם זאת קובע סעיף 17(ד) לחוק חופש המידע כי:
"על אף הוראות סעיף 9, רשאי בית המשפט להורות על מתן מידע מבוקש, כולו או חלקו ובתנאים שיקבע אם לדעתו העניין הציבורי בגילוי המידע עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין".

6. לא נעלם מעיני כי אנו מצויים במסלול של גילוי ועיון במסמכים ולא במסלול מכח חוק חופש המידע, אלא שלטעמי בבואי להכריע בבקשה לפני יש מקום להסתמך על השיקולים המפורטים בחוק חופש המידע.

7. עוד יש להדגיש כי לא כל התכתבות בין שני עובדי מוסד מהווה "התכתבות פנימית" אשר יש להורות על חסיונה כדי להגן על התכלית לאפשר לעובדי הרשות לקיים ביניהם דיאלוג פתוח וגלוי.
כך למשל המלצת פקיד/ת שיקום לאשר גמלה כזו או אחרת הינה בגדר החלטה שאין להורות על חסיונה גם אם היא מהווה "התכתבות".

8. מעיון במסמכים הרבים אשר הועברו לעיוני עולה כי חלקם אכן מהווה התכתבויות פנימיות, לרבות אינפורמטיביות או התייעצויות פנימיות בקשר לפרשנות המצב המשפטי.
מסמכים אלה חוסים אכן תחת ההגדרה של "התכתבות פנימית".
אלא שחלקם אינם מהווים התכתבות פנימית אלא המלצות/החלטות שהתובע זכאי לעיין בהם ואלה הם:
א. טופס עזר לקבלת החלטה בתביעה למענק רכב.
ב. בקשה לאישור מענק מיוחד מיום 10.7.19.
ג. המלצה למענק דיור מיום 14.1.18.
ד. בקשה לאישור מענק דיור ואביזרי עזר מיום 8.1.17.

הנתבע ימציא מסמכים אלה לתובע עד ליום 15.9.21.

9. התיק יקבע להוכחות בפני מותב בשאלה האם בדין נדחתה התביעה לקצבה מיוחדת ברמה שנתבעה.
תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו עד ליום 1.11.21.

10. ככל שהנתבע מבקש להגיש ראיות או עדים מטעמו, יגיש עד 40 יום לפני הדיון את ראיותיו לרבות תע"צ או בקשה לזימון עדיו.

11. הצדדים יסכמו את טענותיהם בעל פה לפי שיקול דעת המותב.

ניתנה היום, י"א אלול תשפ"א, (19 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים.