הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 46761-07-19

11 אוגוסט 2021
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע:
אלי עבו
ע"י ב"כ: עו"ד מישל ון דו סטין
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד לירון דגון
החלטה
מתנה בזאת פרופ' גילבי פיטר, לשמש מומחה-יועץ רפואי (להלן: המומחה) כדי ליתן חוות דעתו בעניינו של מר אלי עבו (להלן: התובע) בשאלות שיפורטו להלן, תוך 30 יום.

על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות), וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך. הגשת חוות הדעת שלא בהתאם לאמור אינה מצדיקה, כשלעצמה, את פסילת חוות הדעת.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

השאלה עליה מתבקש כב' המומחה לענות:
האם חלה החמרה בכושר השמיעה של התובע בהתאם לממצאי הבדיקות השמיעה מ-2016 וביחס לבדיקה העדכנית בשנת 2019?

ההחלטה תומצא ולמומחה ולצדדים, בצירוף בדיקות השמיעה שהוגשו ביום 19.5.2020.
5129371

לעיון ביום 12.10.2021.

ניתנה היום, ג' אלול תשפ"א, (11 אוגוסט 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.