הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 44030-01-19

31 מאי 2021
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובעת:
מעיין קרסיק
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בר לב מטעם הסיוע המשפטי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רועי הררי

החלטה
מתמנה בזאת פרופ' יורם בייט לשמש מומחה/ יוע ץ רפואי (להלן: "המומח ה") לשם מתן חוות דעת רפואית בתביעתה של גב' מעיין קרסיק (להלן: "התובעת") לגמלה לשמירת הריון.

להחלטה זו מצורפים המסמכים הבאים:
תיקה הרפואי של התובעת מקופת חולים "מכבי".
חומר רפואי מביה"ח מאיר.
המידע המלא שסיפקה ד"ר מיטל כהן, מנהלת מו"פ ישראל-טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, מיום 19.5.20, בצירוף עותק מרשימת החומרים שהוגשה ביום 27.12.20.

אלה העובדות:
בהתאם להודעת ד"ר כהן מיום 19.5.20, נחשפה התובעת לחומרים הבאים בעבודתה:
"להלן עיקר החומרים עימם העובדת עבדה במהלך שנת 2017 (יצוין, כי ישנם חומרים נוספים, אך עיקר עבודתה במהלך 2017 הייתה עם חומרים אלה):
אבקות נפוצות
Sodium phosphate tribasic

Tert-butyl-2-(4-(hydroxymethyl) pheny) acetate

Allylpaliadium(11) chloride dimer
5-(Di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-[1,4]bipyrazole

  • כמות העבודה המקסימלית עם האבקות הוא עד 15 גרם. העובדת ביצעה כ-3 ניסויים ביום, במסגרתם מהלה את החומר האבקתי במסס שתכולתו עד 250 מ"ל.
  • הפעולות שנדרשה להם במסגרת כל ניסוי: הזנה, שקילה, חנקון, הוספה המסה ומיהול תוך שימוש במנדף כימי ו/או מנדף שקילה.
  • עבודה עם האבקות, לכל סוג או כמות, מתבצעת בתוך מנדף שקילה בעל שאיבה ונידוף בהתאם לנדרש.

נוזלים נפוצים
Sodium Hydroxide, 1.ON

Tert-butyl cyanoacetate

Methyl tert-butyl ether
Acetonitrile
4-Bromobenzyl alcohol

• כמות מקסימלית לעבודה עם נוזלים נעה בין 250-500 מ"ל. במסגרת הניסוי העובדת נדרשת לפעולות הבאות: מיהול, מגיזה, ערבוב, כאשר הניסוי מתבצע בתוך מנדף כימי בעל שאיבת אויר בהתאם לתקן.
הערות:

  • יצוין כי עובדי המעבדה ממוגנים באופן מלא בעת עבודה מעבדתית (הגנה עורית, נשימתית והגנת עיניים). הציוד כולל: כפפות, חלוק, משקפי מגן, נעליים סגורות ומסכה נשימתית (כשנדרשת עבודה עם אבקות).
  • כלל המעבדות מאווררות ומכילות ארונות אחסון מנודפים בעלי שאיבה, למניעת חשיפת העובדים. כמו כן, מידי שנה מתבצעת בדיקת ניטור תעסוקתי המודדת את נוכחות החומרים באוויר במעבדות. תוצאות הבדיקה מאשרות כי נוכחות חומרים בתנאי מעבדה מתחת לסף המינימילי המותר לחשיפה".

כמו כן, הסבירה ד"ר כהן כי התובעת הועברה לתפקיד מינהלי חלקי, ובאותה עת: "העובדת עבדה במעבדה בין שלוש לארבע שעות ביום, כאשר במהלך שעות אלה העמידה ניסויים לדגימה ובחינה. ביתר שעות העבודה, עבדה העובדת בחדר תיעוד הנמצא במעבדה, וביצעה עבודה מנהלתית של תיעוד הניסויים" .

במכתבה המשלים מיום 20.12.20 (הוגש ביום 27.12.20) השלימה ד"ר כהן את רשימת החומרים להם נחשפה התובעת בעבודתה, המפורט במכתב, וציינה כי:
"1. במענה לשאלה לגבי רשימת החומרים, הכמויות ומידת החשיפה של התובעת בתקופה – נציין כי סביבת העבודה בה עבדה העובדת כללה את החומרים המפורטים בטבלה להלן.
יודגש, כי במהלך עבודתה, התובעת הייתה מצוידת במיגון הנדרש והמעבדות היו מצוידות במנדפים ובאוורור, הכל בהתאם לנהלי החברה.
2. במענה לשאלה לגבי פרק הזמן בו התובעת עבדה עם חלון מנדף פתוח במסגרת עיבוד ניסויים – פרק הזמן היה בין 0.5 ל-3 שעות ביו, כתלות בכמות הניסויים.
רמות החשיפה המשוקללות באזור העבודה נמוכות בהתאם להגדרת חשיפה בתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) תשע"א -2011 מרמת החשיפה משוקללת מרבית מותרת (TLV – TWA) וזאת בהתאם לכמויות שימוש ומשך זמן השימוש הרציף.
3. במענה לשאלה האם לתובעת היתה תוכנית עבודה לחודש נובמבר ודצמבר 2017 – לתובעת תוכננה תוכנית עבודה מאוד מצומצמת בחודשים נובמבר – דצמבר וזאת על מנת להקל ולהטיב עימה לאור העובדה שהיתה בהיריון. התוכנית כללה ביצוע אופטימיזציה לשלב מסוים בפרויקט שדרש עבודה עם בסיסים אורגניים (לדוגמ' Collidine, Pyridine, imidazole, Triethylamine) בממסים שונים (לדוגמא Diisopropyl, Dichloromethane, Acetonitrile, ether, Tetrahydrofurane)/
4. במענה לשאלה לגבי היקף הניסויים שהתובעת הייתה אמורה לעשות במסגרת עבודתה בחודשים נובמבר ודצמבר 2017 – היקף הניסויים היה כ-1-2 ניסויים ביום, בסקלה של לא יותר מגרם חומר גלם ועד נפח של כ- 20ml. זמן עבודה משוער במעבדה עד כשעתיים ביום".

המומחה מתבקש להשיב לשאלה הבאה:
האם תנאי העבודה של התובעת בתקופה הרלוונטית, מחודש נובמבר 2017 ואילך, סיכנו את התובעת או את העובר וחייבו את הפסקת העבודה ואם כן, למשך כמה זמן.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מהיום, בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך.

אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין, עם העתק לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

לעיוני ביום 1.6.21.

ניתנה היום, כ' סיוון תשפ"א, (31 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.