הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 37951-11-14

23 יולי 2020
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובע:
ליאור נווה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בתיק דנן הוגשה ביום 28.6.2020 בקשה מטעם התובע להפניית שאלות הבהרה למומחה – הואיל והנתבע לא הגיב לבקשה עד היום, מסיק בית הדין מכך כי אין לו התנגדות להפניית השאלות. השאלות כאמור בבקשת התובע מיום 28.6.2020 יופנו למומחה – בצירוף המסמכים אליהם הוא מפנה , בהחלטה נפרדת.

אשר לבקשת הנתבע להפניית שאלות הבהרה למומחה, מיום 13.7.2020, לאחר שעיינתי בתגובת התובע לבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כדלקמן:
אשר לשאלה מס' 1 – אני מתירה את השאלה אך בכפוף לשינוי בנוסח כך שהשאלה שתוצג היא כדלקמן:
"בחוות דעתך רשמת קשר סיבתי בין עבודתו של החולה למרפק טניס ימין. ציינת כי השפעת העבודה על ליקוי במרפק (באם הוא עדיין קיים) היא משמעותית – 100% וקשורה להקלדה.
האם בחומר הרפואי מצויים רישומים הקשורים לבעיות במרפק ימין משנת 2013? אם כן – נא פרט.
אם לא – האם היעדר רישומים כא מור יש בו כדי להצביע כי האבחנה של מרפק טניס לא הייתה נכונה? "
אני מתירה את שאלה מס' 2, הואיל והשאלה "האם לדעתך נותרה נכות רפואית או תפקודית במרפק ימין לאחר סיום עב ודתו?", עשויה אולי לתרום להשלמת התמונה (כך למשל, יתכן שיש לכך השלכה על עצם הקביעה בדבר קיום הליקוי ולא לעניין "שיעור" הנכות הנטענת).
אני מתירה את שאלות מס' 3 – 5 בכפוף לכך שהנתבע ימציא את המאמר אליו הוא מפנה וזאת עד ליום 6.8.2020.
אני מתירה את שאלות מס' 6 ו-8, אשר התובע לא התנגד להפנייתן.
אשר לשאלה מס' 7 – הנתבע שואל " האם תסכים כי בהתאם לעובדות המוסכמות עבודתו של התובע כללה פעולות שונות ולא ניתן לקבוע כי עבודתו ענתה על קריטריונים הנדרשים לאפשרות התפתחות של פגיעה במרפק וזאת במנגנון של מיקרוטראומה". לטענת התובע, המומחה מתבקש להתייחס בשאל ה זו ל"פרשנות משפטית" של המונח מיקרוטראומה ומאחר שעניין זה כבר נידון והוכרע על ידי בית הדין בהחלטה על התשתית העובדתית אין מקום לכך. לאחר ששקלתי האמור הגעתי לכלל מסקנה כי יש להתיר את השאלה הואיל והמונח " מיקרוטראומה" הוא גם מונח רפואי ומשכך אין מניעה שהמומחה יתייחס לכך.

החלטה בדבר שאלות ההבהרה למומחה שהותרו כאמור בהחלטתי זו, תינתן בנפרד.

לתשומת לב הנתבע כי עליו להמציא את המאמר אליו הוא מפנה בשאלה מס' 3 עד ליום 6.8.2020 וכי רק לאחר המצאת המאמר תופנה ההחלטה למומחה.

התיק יעלה לעיוני ביום 9.8.2020.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.