הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 35653-04-19

03 פברואר 2021
לפני:
כב' השופט דורי ספיבק, סגן הנשיאה

התובע:
נועם מחפוד
ע"י ב"כ עו"ד אדם וינצר
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אירית רייכנברג

החלטה

בהמשך לחוות הדעת אשר ניתנה ביום 28.12.20 מתבקש המומחה, ד"ר לב לפידוס, להשיב על שאלות ההבהרה הבאות, המופנות מצד הביטוח הלאומי:

א. האם מוסכם עליך כי בהתאם למסמכים הרפואיים התובע מעשן?

ב. האם מוסכם עליך כי בהתאם לספרות הרפואית עישון משפיע על התפתחות מחלה ניוונית בעמוד השדרה ובמרפקי הגוף?

ג. האם מוסכם עליך כי עבודתו של התובע מגוונת וזאת בהתאם לעובדות המוסכמות.

ד. האם מוסכם עליך כי בהתאם לספרות הרפואית שינויים ניווניים בעמוד השדרה הינם שכיחים למדי באוכלוסייה, ואינם בהכרח כתוצאה מאירועים חבלתיים?

ראה:

Nachemoson & Vingard, cahapter 4 in : Nachemson & Jonsson, Neck and Back pain: the Scientific Evidence of Causes, Diagnosis and Treatment. Lippincott & Wilkins, 2000.
Wiesel, A Study of Computer-Assisted Tomography: I. The Incidence of Positive CAT Scans in an Asymptomatic Group of Patients Spine 9(6) pp 549-551, 1984.
Boden et al, Abonrmal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg. 72(3) PP 403-408,1990.
J Bone Joint Surg Boden et al' Abnormal magnetic resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects 1990.

ה. האם תסכים כי כבר ב- 1995 זכו Battie וחב' בפרס וולוו לעבודתם שהצביעה על המרכיב הגנטי הדומיננטי בניוון דיסקלי, עם תרומה שולית בלבד של גורמי עבודה ועיסוק בתאומים, זהים וזמן קצר אחר כך, ב- 1999, בעבודה על תאומים זהים, הגיעו Sambrook וחב' למסקנות דומות, המורות על השפעה גנטית האחראית על 74% מהשינויים בעמוד השידרה המותני ו- 64% השינויים בעמוד השידרה צווארי?

Battie et al, Determinants of Lumbar Disc Degeneration, A Study Relating Lifetime Exposure and Magnetic Resonance Imaging in Identical Twins, Spine 20 (24) pp 2601, 1995.
Sambrook, P.N. et al, Genetic Influence on Cervical and Lumbar Disc Degeneration, Arthritis & Rheumatism 42(2) pp 366-372, 1999.

ו. האם תסכים כי Williams & sambrook ב- 2011, בסקירה ביקורתית נרחבת של הספרות, הצביעו שוב על הדומיננטיות של המרכיב הגנטי אף שהצביעו עם על תרומת עיסוקים ופעילויות שונות?

Williams & Sambrook, Neck and Back pain ant Interverrtebal disc Dengeneration: Role of Occupational Factors, Best Parctice and Research Clinical Rheumatoligy 25 pp 67-79, 2011.

ז. האם תסכים כי ב- 2006, בפרסום נוסף, הדגימו Battie &Videman שוב את ההבדלים המינימליים שנצפו בגב בתאומים זהים שנחשפו לאורחות חיים שונים?

Battie &Videman, lumbar Disc Degeneration: Epidemiology and Genetics, The Journal of Bone and Joint surgery, 2006.

ח. האם תסכים כי Know וחב' ב- 2011 ביצעו Systematic Review על עבודה כגורם כאבים בגב תחתון. עבודתם התבססה על שמונה Reviews Systematic קודמים הכוללים 99 עבודות. המחברים הצביעו על השכיחות הגבוהה של כאבי גב באוכלוסייה Prevalence 84% במשך החיים, 49% לכל ששה חודשים, 28% לכל זמן, ובמקביל הדגימו כי לא נמצאה עבודה שהיה בה כדי להוות ראייה ניצחת לקשר ממשי (strong evidence) בין עבודה כלשהי לכאבי גב?

עדות ברורה כנגד קשר זה היה לתנוחות לא נוחות, נשיאת משא, עמידה והליכה.

Know et al, systematic Review: Occupational Physical activity and low Back Pain, Occupational Medicine 61 pp 541-548, 2011.

ט. האם תסכים כי שינויים המאובחנים בעמוד השדרה אצל החולה, באמצעות בדיקות הדמייה הינם שינויים צפויים באוכלוסייה, ללא קשר לסוג / היקף ומשך עבודה בכל המקצועות וללא קשר לתמונה הקלינית?

י. האם תסכים כי בהתאם לכללים המקובלים בסטטיסטיקה הרפואית, והתייחסות למאמרים מקצועיים לצורך דיון מספרי, משתמשים החוקרים בסיכון יחסי (Relative Risk, Risk, Ratio, RR ) והוא היחס בין ההסתברות שהאירוע יתרחש בקבוצת החשופים לבין ההסתברות שהאירוע יתרחש בקבוצת הלא חשופים שמבטא למעשה את הסיכון בקרב מי שחשוף לעומת הסיכון בקרב מי שלא חשוף וכמו במקרה הנדון נבדקים שתי אוכלוסיות העובדים: 1. עובדי דואר. 2 אוכלוסייה רגילה?

יא. האם תסכים כי סיכון יחסי לרוב מחושב במחקרים קליניים ובמחקרי מעקב במחקרים אלו, מעקב אחר הפרטים בשתי הקבוצות לתקופות זמן מסויימת מאפשרת לתעד את התפתחות המחלה בכל קבוצה ולחשב את התדירות של המחלה בשתי הקבוצות?

יב. מתוך המאמרים רפואיים המוכרים לך האם תוכל לכוון למאמר בו קיימת התייחסות לממצאים מקובלים באפידמיולוגיה רפואית המחזקת את עמדתך כי אצל עובד דואר קיימת תחלואה דיסקאלית מוגברת בעמוד שדרה מותני וזאת בסבירות מעל 50% כאשר מדד OR או RR יותר מ- 2?

יג. האם תסכים כי כאשר מתייחסים ל- RR/OR יש לחשב נכונה את ה- AR ( attributable risk) לכל גורם וכמו במקרה הנדון היה צורך לחשב מרכיב גנטי, וגורמים נוספים המשפיעים לתחלואה ולרבות גילו של החולה, השפעת תאונות בהם היה מעורב, לרבות מיום 1.6.16, עובדת היותו מעשן ועבודתו המפורטת בעובדות המקרה?

יד. האם תסכים כי חישוב ה- AR ( attributable risk) מתבצע לפי נוסחה מתמטית- Single ( Relative Risk=RR)/(1-RR)=AR (גורם 1- עבודה , 2 גיל, 3 מחלות רקע)? לרבות היותו מעשן ופציעתו של התובע בתאונה.

טו. מה היא לדעתך השפעת העישון על התחלואה הדיסקאלית בעמוד השדרה? נא פרט תשובתך תוך התייחסות לספרות רפואית רלבנטית.

טז. הנך מתבקש לפרט כיצד חישבת את השפעת עבודת התובע במהלך התקופה בה הוחמר הליקוי הגבי (בסבירות מעל 20%) וזאת בהתאם לכללים המקובלים באפידמיולוגיה רפואית ולהלכת סיטרוק ולצרף ספרות רפואית רלוונטית?

המזכירות תמציא למומחה החלטה זו בצירוף כל התיעוד הרפואי של התובע שנתקבל בתיק בית הדין.
לב"כ הצדדים תמציא המזכירות את ההחלטה ללא צירוף התיעוד הרפואי.

לעיוני ביום 10.3.21.

ניתנה היום, כ"א שבט תשפ"א, (03 פברואר 2021), בהעדר הצדדים.