הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 32324-06-18

05 פברואר 2021
לפני: כב' השופט אורן שגב

התובע:
רונן ברדע ת.ז XXXXX686

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בפניי בקשת הנתבע לשלוח שאלות הבהרה למומחה הרפואי מטעם בית הדין, פרופ' רפאל הדר, מומחה לכירורגיה כללית וכלי דם , וזאת בהמשך לחוות דעתו מיום 25.10.2020 . התובע מתנגד להעברת השאלות.
שאלות הבהרה נועדו להחליף חקירה נגדית של המומחה, ועל כן לרוב יינתן אישור להעבירן למומחה. ראו לעניין זה בר"ע (ארצי) 19575-03-11 דוד בן חמו נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 02.06.2011)) -
"בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה – דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד.
עם זאת, הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת על ידי בית הדין, ולאחר בחינה – בין היתר – של השאלות הבאות: האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ומכוונות להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ..; האם יש בהן כדי לתרום לבירור השאלה העומדת ...; האם הן שאלות "בתחום הרפואה", להבדיל משאלות עובדתיות או שאלות שאין זה מתפקידו של המומחה להשיב עליהן ...; האם השאלות ענייניות או שמא "באות לבחון את מומחיותו של הרופא" בדרך של התפלמסות גרידא (שם); האם הן מבוססות על העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין; והאם אין בשאלות משום הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי. עוד נקבע, כי "אין זה רלבנטי אם השאלות "הן טובות ונחוצות" בעיני מי שמוסמך להתיר את הצגתן" (עניין יצחק), ולכן "יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות" .
ומן הכלל אל הפרט;
לאחר שעיינתי בשאלות ושקלתי את טיעוני הצדדים, לרבות התנגדות התובע, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מניעה להתיר את העברת השאלות למומחה, כלשונן מלבד שאלות 3 ו-11.
התנגדות התובע מבוססת רובה ככולה על כך שהשאלות מנוסחות כחקירה נגדית ואינן מיועדות להבהרת מנקודות בל תי ברורות בחוות הדעת. אין בנימוק זה כדי לשלול את העברת השאלות מקום בו הנתבע אינו יכול לחקור את המומחה, מדובר בשאלות ענייניות ולאור ההלכה הליברלית בעני ין התרת שאלות הבהרה. על כן, אין לדחות את הבקשה לאור האמור.
עם זאת, הצדק עם התובע כי בשאלה 3 מוצעת פרשנות של הט קסט שהיא לאו דווקא נכונה. כמו כן, שאלות 6 ו- 11 אינן שאלות שברפואה .
יתר השאלות יועברו כלשונן.
3הודעה למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשפ"א, (05 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.