הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 27559-03-18

24 פברואר 2020
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע:
רונן מאושר
ע"י ב"כ: עו"ד משה שלום

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רונית סגל
החלטה
ד"ר אסף יעקב מתמנה בזאת לשמש מומחה רפואי (להלן - המומחה) לשם מתן
חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות בסעיף 4 להלן בהחלטה זו ומתייחסות לתובע. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

להחלטה זו מצורף תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים "מאוחדת".

להלן העובדות:
התובע יליד 1965. עבד בחברת "ריטליקס" בתפקיד מנהל מחלקת רכב.
ביום 1.3.08 נודע לתובע כי קרתה תקלה חמורה, מאחר שלא קיימות פוליסות ביטוח לחלק מהרכבים והרכבים למעשה אינם מבוטחים. הדבר גרם לסערת רגשות אצל התובע, עקב ההשלכות של התקלה. הנתבע הכיר באירוע כב"אירוע חריג" ובפגיעה הנפשית כתוצאה מכך (להלן: "האירוע החריג").
הנתבע קבע לתובע נכות נפשית צמיתה של 30% בגין האירוע החריג.
התובע טוען להתפרצות מחלת הסוכרת בעקבות האירוע החריג והנכות הנפשית.
הנתבע לא הכיר בקשר הסיבתי בין מחלת הסוכרת לבין האירוע החריג ו/או הנכות הנפשית.

המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
האם קיים קשר סיבתי בסבירות של 50% ומעלה , לרבות על דרך של החמרה, בין האירוע החריג מיום 1.3.08 והתפרצות מחלת הס וכרת אצל התובע?
האם קיים קשר סיבתי בסבירות של 50% ומעלה בין האירוע החריג מיום 1.3.08 לנכות הנפשית שנקבעה כפועל יוצא מהאירוע החריג, לבין מחלת הסוכרת ממנה סובל התובע.
ככל שהמומחה ישיב לשאלות הקודמות בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת האירוע החריג והנכות הנפשית על מחלת הסכרת ביחס לגורמים האחרים, דהיינו - האם לאירוע החריג ולנכות הנפשית השפעה משמעותית על מחלת הסכרת של התובע? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך.

ההחלטה תומצא לצדדים.

במידה ומי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין, עם העתק לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

לעיוני ביום 7.4.20.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, (24 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.