הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 26733-04-19

05 פברואר 2020
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
אמנון דוסוב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

המינוי
ד"ר דוד אנג'ל מתמנה בזה כמומחה יועץ רפואי לבית הדין (להלן - המומחה) בכדי לתת חוות דעת רפואית בעניינו של התובע, בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים מיום שקיבל לידיו החלטה זו.
חוות הדעת תינתן בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971 ובכלל זה על המומחה,  לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
המסמכים
מצורפים בזה המסמכים כדלקמן:
התיעוד הרפואי שצורף לכתב התביעה.
התיעוד הרפואי שהוזמן על ידי הנתבע.

העובדות
להלן עובדות המקרה:
התובע יליד שנת 1983.
התובע עצמאי עוסק בהתקנה ותיקון מחשבים. ביום 13.11.17 התכופף לצורך הרמת מארז מחשב וחש כאבים עזים (להלן - התאונה).
הנתבע הכיר בתאונה כתאונת עבודה.
הנתבע הכיר בכאבי הגב כבתאונת עבודה אך דחה את הטענה לפגיעה-כפגיעה הנובעת מתאונת העבודה.
יתר הפרטים כעולה מתיקו הרפואי.

השאלות
מהו ליקויו של התובע בצוואר כעולה מהחומר הרפואי שלפניך?
האם קיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובל התובע בצוואר לבין האירוע בעבודה מיום 13.11.17, כמתואר בעובדות המקרה?
ההחלטה תומצא לצדדים (ללא החומר הרפואי) ולמומחה (בצרוף החומר הרפואי).
כמו כן, אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
התיק יעלה לעיוני ביום 5.3.20.

ניתנה היום, י' שבט תש"פ, (05 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.