הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 23119-05-18

17 אוגוסט 2020
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק
נציג ציבור (עובדים) מר מרדכי נגר
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יהודית טל

התובע: גולן נעים
ע"י ב"כ: עו"ד מוטי זילבר
-
הנתבע: המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אירית רייכנברג

פסק דין
1. לפנינו תביעת התובע כנגד החלטת וועדת השיקום מיום 12.4.2018, אשר התכנסה בעקבות פסק דין אשר ניתן ביום 16.10.2017, ודחתה את תביעתו לשיקום מקצועי.

תמצית טענות הצדדים
2. לטענת התובע, בהתאם לפסק הדין אשר ניתן על ידי כב' השופטת אירית הרמל ביום 16.10.2017 (להלן: "פסק הדין המחזיר") ,הוחזר עניינו לוועדת שיקום בהרכב חדש.

3. הוועדה התכנסה ביום 7.3.2018 אולם לא דנה בעניינו והתכנסה במועד אחר ללא נוכחותו , מבלי שנשמעה עמדתו תוך התעלמות מהוראות פסק הדין המחזיר. עוד נטען כי הוועדה כלל לא התייחסה להפעלת תקנה 15 אשר הופעלה במלואה על ידי הנתבע.

4. עוד טען התובע כי בעקבות התאונה נפגעה יכולתו לעבוד כמאבטח מקצועי על כן, הליקוי הרפואי השפיע קשות על יכולתו לעבוד בתפקידו כבעבר . הוועדה התעלמה מכך ולא הבהירה מדוע למרות הפעלת תקנה 15 במלואה, אינו זכאי הוא לשיקום מקצועי.

5. לטענת הנתבע, לא נפל פגם בהחלטת הוועדה אשר פעלה בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר. עוד נטען כי הוועדה התכנסה בהרכב אחר וזמנה את התובע לטעון בפניה כפי שנדרש בפסק הדין המחזיר. בנוסף, הוועדה התייחסה מפורשות לתקנה 15 והבהירה עמדתה במצורה מפורשת.

6. בדיון אשר התקיים ביום 16.6.2020 לאחר שמיעת עדות התובע, הומלץ לנתבע לשקול עמדתו להשבת עניינו של התובע לוועדה בהרכב אחר ובעיר אחרת , לאור טענות התובע ביחס להתנהלות הסניף בו התכנסה הוועדה.

7. ביום 22.6.2020 התקבלה הודעת הנתבע, על פיה מסכים הוא להשבת ע ניינו של התובע לוועדה בהרכב חדש , אשר לא תעיין בפרוטוקולי הוועדה הקודמת אולם, הנתבע סרב לקיים את הוועדה בסניף אחר.

8. התובע השיב להודעת הנתבע והבהיר כי הוא עומד על התכנסות הוועדה בסניף אחר לא בסניף רמלה או סניף ת"א אשר החל בהליך שיקום התובע ונחשף למסמכים בעניינו , וחדל לטפל לאור בקשת סניף רמלה לקבלת התיק. עוד נטען כי העברת ההליך לסניף אחר נדרשת על מנת שניתן יהיה לקיים אחר הוראות פסק הדין המחזיר. כמו כן עתר התובע לחיוב הנתבע בהוצאות נוכח העובדה כי עניינו מתנהל בפני הוועדות השונות מזה כעשור.

דיון והכרעה
9. משעה שהנתבע הודיע כי מסכים הוא להשבת עניינו של התובע אל וועדת שיקום בהרכב חדש, נותרה לדיון השאלה האם ראוי בנסיבות מקרה זה, להעביר את עניינו של המבוטח לדיון בוועדה בסניף אחר.

10. לאחר ששמענו את טרוניית התובע וכעולה מעדותו פקידת השיקום (הגב' הרשקוביץ) ע יינה בפרוטוקולי וועדות קודמות. עוד הבהיר התובע כי משנודע לו הדבר קם וייצא החדר משעה שהדבר נוגד מפורשות את קביעות פסק הדין (עמ' 4 לפרוטוקול ש' 13-15). הנתבע לא הציג כל ראיה לסתור את דברי התובע בעניין זה על כן, ועל מנת לעשות מלאכתנו שלמה , מראית פני הצדק מצדיקה בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, העברת הדיון לסניף אחר מסניף רמלה או תל אביב , בהם כבר נדון עניינו של התובע.

סוף דבר
11. עניינו של התובע מוחזר לוועדת שיקום בהרכב חדש ובסניף אחר של הנתבע. על הוועדה לדון שנית בתביעתו ו לפעול בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר וקביעותיו קר י, לבחון זכאותו למימון לימודי חשבונאות החל מחודש אוקטובר 2008, וכן לדון בשאלת שיקום התובע לרבות הפעלת תקנה 15 בעניינו , ומשקלה על זכאותו לשיקום.

12. יובהר כי לאור הפגמים אשר נפלו בהתנהלות הוועדה , לא יונחו בפני הוועדה בהרכבה החדש, הפרוטוקולים של וועדות קודמות ופסקי הדין שניתנו בעניינו של התובע, לרבות פסק דין זה.

13. הנתבע וב"כ יוזמנו לוועדה, ויוכלו לטעון מלוא טענותיהם בפנייה.

14. אשר להוצאות התובע-בשם לב לעובדה כי עניינו של התובע נדון בוועדות הנתבע ובבית הדין מזה מספר שנים , ומשעה שכעת פעם נוספת מוחזר עניינו לוועדה אשר לא קיימה אחר הוראות פסק הדין המחזיר, יישא הנתבע בהוצאות התובע בסך של 3,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

זכות ערעור לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ז אב תש"פ, ( 17 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

נציג עובדים מר מרדכי נגר

רוית צדיק,שופטת,
סגנית נשיאה

נציגת מעסיקים גב' יהודית טל

חתימה

ניתן היום, כ"ז אב תש"פ, (17 אוגוסט 2020), במעמד הנוכחים/ בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .