הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 14875-05-19

לפני:

כב' הנשיאה הדס יהלום

התובע
בן ציון פנקס
ע"י ב"כ עו"ד מלכיאל חדד
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד רועי הררי

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה להכיר בפגיעה בכתפיים כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק, מכוח הלכת מיקרוטראומה.

2. ביום 12/7/20 הודיעו הצדדים כי הגיעו לעובדות מוסכמות, כדלקמן:

  1. התובע יליד 1960. עבד משנת 1983 עד 2014 כחשמלאי בניין.
  2. בשנים 1983 עד 2007, התובע השתמש מידי יום במשך כ- 4 שעות בממוצע במכשירים רוטטים. רוב הזמן עם קונגו ומעט עם דיסק.
  3. בשנים אלה, במשך כ- 3 שעות ביום, התובע עבד בהשחלת חוטים וכבלים כאשר הידיים נמצאות מעל גובה הכתפיים.
  4. התובע עבד 5 ימים בשבוע, כ- 9 שעות ליום.

3. בית הדין מינה כמומחה יועץ רפואי את ד"ר רון בשוראי.
להלן השאלות שהופנו למומחה, בהתבסס על העובדות הנ"ל:

האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע ובין הליקוי בו לקה או החמרתו? כאמור, על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50% כי תנאי העבודה השפיעו במידה זו או אחרת על התפתחות הליקוי או החמרתו, דהיינו יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו על הופעת הליקוי או החמרתו, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.

ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי המחלה של התובע עקב עבודתו נגרמה או הוחמרה על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה או החמירה גם כן את מחלתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם לתנאי העבודה השפעה משמעותית על הליקוי (השפעה משמעותית היא בשיעור של 20% ומעלה)?

4. להלן חוות דעת המומחה שהתקבלה לתיק ביום 9/9/20:

דיון ומסקנות
לשאלות בית הדין:
א. לתובע 3 ליקויים בכתף שמאל, אשר הצירוף שלהם נותן את התמונה הקלינית האחרונה, המתוארת בשנת 2019, כאבי כתף ומגבלת תנועה.

האחת: מחלה שחיקתית ניוונית של גידי ה SSP, אחד מגידי השרוול המסובב, ה RC. זו מחלה הקשורה לגיל ולמחלת הסכרת. היא יכולה היתה להיות קשורה גם למיקרוטראומה, אך נראה שלא כך קרה במציאות – בשנת 2015, שנה לאחר הפסקת עבודתו היא לא הייתה קיימת. והיא אובחנה בשנת 2019. 5 שנים לאחר הפסקת עבודתו המזיקה. לכן להערכתי אין לה קשר לעבודתו.

השניה: מחלה ניוונית שחיקתית של מפרק ה ACJ. זו מחלה הקשורה לגיל, ולמחלת הסכרת, אובחנה בשנת 2015. להערכתי היא קשורה לעבודתו, קשר של החמרת מצב.

השלישית: נגע SLAP, קרע של הלברום. זו מחלה הקשורה למיקרוטראומה או טראומה, לא לגיל ולא לסכרת. היא נתגלתה בשנת 2015, ואני מעריך שהיא קשורה לעבודתו, קשר של גרימה.

שלושית ההערכות שנוסחו לעיל, מתקיימות בסבירות שהיא למעלה מ 50%.

ב. החמרת מצב של ה ACL, וגרימת ה SLAP, אירעו במנגון של מיקרוטראומה – חשיפה לרטט.

ג. אני מעריך שהשפעת העבודה של מצב ה ACL היא משמעותית, ועולה על 20% הנדרשים לפי הפסיקה. וכמובן שהשפעת העבודה ע ל ה SLAP היא משמעותית, ומגעת כדי 100%. בשנת 2015, בעת שאובחנה. אעיר כי בין 2015 ל 2019 נצפית החמרה במצב ה SLAP, שהיא צפויה עם הזמן לנגעי SLAP. אך עדיין הסיבה להתקיימות הליקוי היא העבודה.

5. הנתבע הגיש בקשה למשלוח שאלות הבהרה. בהחלטה מיום 26/10/20 נדחתה הבקשה.

6. הצדדים הגישו סיכומים בכתב.
לבקשת התובע, הוגשו סיכומי תשובה.

7. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר שבתיק, להלן פסק הדין.

8. המומחה קבע כי התובע סובל משלושה ליקויים בכתף שמאל.

האחד – מחלה שחיקתית ניוונית של גידי SSP, אשר על פי חוות דעת המומחה, אינה קשורה לעבודה אלא נובעת ממחלה השייכת לגיל וסכרת.

השני – מחלה ניוונית שחיקתית של מפרק ה ACJ, אשר קשורה לגיל וסכרת, אך לדעת המומחה, קשורה אף לעבודה, בקשר של החמרת מצב.

השלישי – SLAP, קרע של הלברום, אשר על פי קביעת המומחה, קשור למיקרוטראומה או לטראומה ואין לו נגיעה לגיל או למחלת הסכרת. עוד נאמר שהפגיעה התגלתה בשנת 2015 ולכן המומחה מעריך כי הוא קשורה לעבודה בקשר של גרימה.

9. המומחה התייחס במפורש לכך שההחמרה והגרימה של שתי הפגיעות הרלבנטיות , הן תוצאה של מיקרוטראומה:
"החמרת מצב של ה ACL, וגרימת ה SLAP, אירעו במנגון של מיקרוטראומה – חשיפה לרטט ".

המומחה התייחס במפורש להשפעת העבודה על שני הליקויים, כמפורט לעיל.

לא מצאתי סיבה שלא לקבל את האמור בחוות הדעת. טענת הנתבע כי הקביעות לעניין מקרוטראומה אינן מנומקות, נדחתה בהחלטה על אי העברת שאלות הבהרה, ונדחית גם כעת.

10. סוף דבר, התביעה מתקבלת.
הפגיעות מחלה ניוונית שחיקתית של מפרק ה ACJ ו- SLAP, קרע של הלברום, מוכרות כפגיעות בעבודה.

11. בשים לב להליכים בתיק, הנתבע ישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪.

ניתן היום, כ"ז שבט תשפ"א, (09 פברואר 2021), בהעדר הצדדים.