הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 14174-02-19

09 יולי 2020
לפני:
כב' השופטת שגית דרוקר

התובעת:
ספיר בן עוזר
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בר-לב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד שירלי ברדוגו

החלטה

לפניי בקשת התובעת להפנות שאלות הבהרה למומחה הרפואי הנוסף אשר מונה על ידי בית-הדין, פרופ' יוסף שנקר (להלן: "המומחה הרפואי" או "המומחה הנוסף ").

הרקע לבקשה
בעניינה של התובעת מונו שני מומחים רפואיים בתחום יילוד וגניקולוגיה על-מנת שיחוו את דעת ם בדבר זכאותה של התובעת לגמלת שמירת הריון.
תחילה מונה פרופ' יורם בייט אשר נתן את חוות דעתו המלומדת בעניינה של התובעת ביום 12.9.19. לאחר קבלת חוות הדעת, התבקש המומחה להשיב על שאלות הבהרה מטעם התובעת, עליהן השיב ביום 12.12.19.
בהמשך לכך, ביום 12.1.20 הגישה התובעת בקשה לפסילת מומחה ומינוי מומחה אחר במקום פרופ' בייט וביום 27.2.20, לאחר קבלת תגובת הנתבע ניתנה על ידי החלטה בדבר מינוי מומחה נוסף, פרופ' יוסף שנקר.
העובדות שנקבעו בעניינה של התובעת הן כדלקמן:
התובעת ילידת 15.7.1986.
בתקופה הרלוונטית היתה התובעת עו"ד שכירה ועצמאית.
התובעת ילדה ביום 31.10.18.
הנתבע דחה תביעתה של התובעת לקבלת גימלה לשמירת הריון לתקופה שבין 1.9.18 ועד ללידה ביום 31.10.18.
המחלוקת בתובענה זו הינה האם התקיימה בתובעת, בתקופה מיום 1.9.18 ועד ליום 31.10.18 (כולל), הגדרת "שמירת הריון" הקבועה בחוק. משכך, המומחה הנוסף התבקש להשיב על השאלות הבאות:
מהו המצב הרפואי ממנו סבלה התובעת בתקופה מיום 1.9.18 ועד ליום 31.10.18.
על בסיס התשובה לשאלה א' לעיל, יציין המומחה האם המצב הרפואי כאמור בסעיף א' לעיל היה כזה המצדיק היעדרות מהעבודה בשל אחת החלופות של הגדרת המונח "שמירת הריון".
ככל שהתשובה לשאלה ב' היא חיובית, יפרט המומחה לכמה זמן חייב המצב הרפואי היעדרות מהעבודה?
ביום 7.4.2020 התקבלה בבית-הדין חוות-דעת המומחה הנוסף נושאת תאריך 13.3.20 , בה השיב כדלקמן:
"א. בתקופה המוזכרת לא נצפתה תחלואה אצל היולדת, גב' בן עוזר, אשר סיכנה את בריאותה.
ב. לא נצפתה תחלואה שסיכנה את בריאותו של העובר.
שמירת הריון, בהתאם לסעיף 58(1) של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. היעדרות מהעבודה בשל מצבה הרפואי לא היתה מוצדקת ."
דיון והכרעה
כפי שצוין בפתח הדברים, התובעת ביקשה להפנות אל המומחה הנוסף שאלות הבהרה. שאלותיה של התובעת, כך נטען, נדרשות מאחר והמומחה כלל לא מתייחס בחוות דעתו למסמכים הרפואיים שצורפו על ידי התובעת ולקביעות הרופאים אשר טיפלו בתובעת בזמן אמת.
הנתבע התנגד לחלק מהשאלות שהציגה התובעת, אולם הסכים להפנות אל המומחה את השאל ות 1, 3 ו- 8 בשינוי נוסח.
על פי הדין, שאלות הבהרה מחליפות את החקירה הנגדית. מסיבה זו, קבעה ההלכה הפסוקה מדיניות ליברלית בכל הנוגע להצגת שאלות הבהרה למומחה (בר"ע (ארצי) 7210-02-16 צוק – המוסד לביטוח לאומי, 18.4.16; עב"ל (ארצי) 60775-12-12 קושניר- המוסד לביטוח לאומי, 17.9.13). כמו כן נקבע בפסיקה, כי ככלל יש לאפשר לצדדים להציג למומחה שאלות הבהרה, מאחר שזו הדרך היחידה העומדת לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת (בר"ע 19575-03-11 בן חמו - המוסד לביטוח לאומי (2.6.11)).
עוד נקבע בפסיקה, כי: "שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי יש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון" (דב"ע נה/1-0 אסתר שוורצמן -המוסד (לא פורסם)).
עוד נפסק, כי אין מקום להפנות למומחה שאלות, שהינן תיאורטיות ובוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לתביעה, אין מקום להפנות למומחה שאלות העומדות בניגוד למסמכים רפואיים, או לשאלות קודמות של המבקש עצמו, ואין מקום להפנות למומחה שאלות הסוטות מהתשתית העובדתית שנקבעה על ידי בית-הדין.
כאמור הנתבע הסכים להעברת שאלות מס' 1, 3 ו – 8 , למומחה הנוסף , ומשכך, ומאחר ששאלות ההבהרה עשויות לתרום לבירור ההליך, אלה יופנו למומחה הנוסף אולם תוך שינוי נוסחן . באשר לשאלות מס' 2, 4, 5, 6 ו- 7 – הנתבע הודיע כי הוא מתנגד לאמור ב הם ופירט את סיבותיו.
לאחר שעיינתי בכל החומר המונח בפני בית-הדין, בחוות-הדעת, בבקשת התובעת, בתגובת הנתבע ובתשובת התובעת לתגובה , החלטתי כי מאחר ומחוות הדעת עולה שלא היו בפני המומחה הנוסף המסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה לרבות המסמכים מאת ד"ר פומרנץ יש מקום שהמומחה הרפואי יבהיר האם לנוכח האמור במסמכים הללו, מצבה הרפואי של התובעת בתקופה שבמחלוקת היווה סיכון לה או לעובר. לצורך כך, ניתן אף להישען על השאלות שהוצגו על-ידי התובעת, זאת , כאמור, תוך שינוי נוסחן של חלק מהשאלות, ולמעט שאלה מס' 7 אשר מתייחסת להריונה הקודם של התובעת ולמסמכים רפואיים אשר לא הועברו לידי המומחה.

סוף דבר
ממכלול הטעמים המפורטים לעיל, אני רואה לקבל את בקשת התובעת להעברת שאלות ההבהרה למומחה ב רובה, בכפוף לאמור לעיל, ותוך ניסוחן מחדש.
לצד החלטה זו תינתן החלטה נפרדת אשר תועבר למומחה.

ניתנה היום, י"ז תמוז תש"פ, (09 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.