הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת פ"ה 18127-12-18

לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם, סגן נשיא

התובעת:
חרמון התנועה לשוויון זכויות ומנהל תקין ע"ר, מס' 580640605
ע"י ב"כ: עו"ד ראמי אבו ג'אבל
-
הנתבעים:
1. מועצה מקומית מסעדה
ע"י ב"כ: עו"ד נג'יב מדאח

2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד קרול נורה שתיווי

3. פיסל ספדי
ע"י ב"כ: עו"ד שי קין ואח'

החלטה

1. ביום 9/12/2018 הגישה התובעת תביעה, בה טענה כנגד מינויו של הנתבע 3 לתפקיד גזבר המועצה המקומית מסעדה.
לטענת התובעת, הנתבע 3 סיים את תפקידו כגזבר המועצה המקומית כסרא סמיע וזאת על רקע הוצאתו לפנסיה רפואית עקב מחלה.
על אף האמור, הנתבע 3 החל לעבוד כגזבר מועצה מבלי שמסר לוועדת הבחינה פרטים אודות מצבו הרפואי ונכותו, אשר מנעו ממנו לבצע את תפקידו כגזבר בכסרא סמיע .
זאת ועוד, הנתבע 3 הגדיל לעשות ולא מסר לוועדת הבחינה אודות החיוב האישי שהוטל עליו במהלך מילוי תפקידו הקודם כגזבר מועצה.

2. מעיון בכתב התביעה כאמור, לא מצאתי כי התובעת העלתה טענה ספציפית המתייחסת לפגמים שנפלו בהרכב וועדת הבחינה וזאת חרף העובדה כי במכתב ששלחה התובעת לנתבעת 1 ביום 23/7/2018 , עוד בטרם הוגשה התביעה, נטען כי לא נכח נציג ציבור בוועדת הבח ינה.

3. בנסיבות אלו וחרף טענות התובעת שהועל ו בתגובתה מהיום ובשים לב לתגובות שהוגשו מטעם הנתבעים, במסגרתן התנגדו לכל הרחבת חזית , נראה כי בית הדין לא יוכל להידרש לטענת התובעת בדבר פגמים בהרכב וועדת הבחינה, משזו לא הוזכרה במפורש במסגרת כתב התביעה .
טענת התובעת שדי בעובדה כי ציינה בכתב התביעה שקיימים פגמים במכרז, אין בה כשלעצמה כדי להצדיק הרחבת חזית והעלאת טענה ספציפית שלא נטענה במפורש במסגרת כתב התביעה.
למותר לציין, כי ככל שהתובעת עומדת על טענתה זו, הרי שיהיה עליה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה.

4. בהקשר זה אוסיף, כי בהחלטת בית הדין מיום 5/1/2021, התובעת נתבקשה להגיב לתשובת הנתבע 3 ובעיקר לכך שהטענות בדבר חוסר בהרכב הוועדה, עלו עוד בטרם הגשת התביע ה, אך לא הוזכרו במסגרת כתב התביעה.
באותה החלטה, בית הדין הורה לתובעת להודיע אם היא עומדת על טענתה זו וזאת כאמור עד ליום 10/1/2021.
במקום שהתובעת תפעל בהתאם להחלטת בית הדין או תגיש בקשה להארכת מועד, בחרה היא להגיש היום- 3/2/2021 תגובה מטעמה, בה טענה כי על פניו הרכב וועדת הבחינה היה חסר בשני מובנים, הן היעדרו של נציג הציבור והן בעניין העדר נוכחות חוקית של נציג וועדת מנהל שירות.
טענת התובעת החדשה, שלא בא זכרה בכתב התביעה והמתייחסת גם כן ל"היעדר נוכחות חוקית של נציג ועדת מנהל השירות", גם היא הועלתה יש לומר לראשונה לאחר הגשת התביעה.

4. לאור כל האמור לעיל, בית הדין מבהיר בזאת כי אין מקום להידרש לטענות החדשות של התובעת, שלא הוזכרו במפורש במסגרת כתב התביעה וככל שהתובעת עומדת על טענות אלה, הרי שיהיה עליה להגיש בקשה מתאימה וזאת תוך 3 ימים מהיום.
ככל שתוגש בקשה לתיקון כתב התביעה כאמור, תינתן החלטה בהתאם.

5. באשר לבקשה להזמנת עדים- ביום 30/8/2020 הגישה התובעת את תצהירי העדות הראשית מטעמה. כמו כן, ביקשה התובעת לזמן למתן עדות חבר ועדת הבחינה מטעם המועצה, על מנת שיביא עימו את כל המסמכים הנדרשים לצורך בירור אודות בחירת הגזבר וכן לצרף את פרוטוקול ועדת הבחינה של המועמדים במכרז .
כמו כן, ביקשה התובעת לזמן את מר מוני מעתוק, מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות שיביא עימו את כל המסמכים אשר עמדו בפניו ערב אישור בחירת הגזבר וכן, כל המסמכים שעמדו בפניו ערב מתן תג ובה לבית הדין, במסגרתה אישר את מינויו של הגזבר כאמור בתגובה.

6. ביום 2/9/2020 בית הדין נתן החלטה , בה נתבקשו הנתבעים להבהיר עד ליום 12/9/2020 אם מישהו מהעדים שנתבקש זימונם, יזומן על ידי מי מהם.
משלא הוגשה תגובה כלשהי מטעם הנתבעים, ניתנה החלטה ביום 22/9/2020 בה נעתר בית הדין לבקשה להזמנת עדים.
יחד עם זאת, בית הדין הורה לתובעת לנקוב בשמו של עד ספציפי מטעם ועדת הבחינה וזאת בתוך 5 ימים מיום מתן ההחלטה .

7. ביום 1/10/2020, הגישה התובעת בקשה להארכת מועד, בה ציינה כי בעקבות פניה שהייתה לב"כ הנתבעת 1, היא קיבלה לידיה את פרוטוקול ועדת הבחינה ביום 30/9/2020 ואז התגלה, לטענתה , כי קיימים מספר ליקויים בהרכב הוועדה, בכלל זה לא נכח נציג ציבור כמתחייב על פי דין וללא כל נימוק , מה גם שלא הוצג כל אישור מטעם משרד הפנים.
כמו כן, טענה התובעת כי בהרכב הוועדה נכח נציג ועדת מנהל שירות אשר ספק אם הינו כזה ולכן ביקשה התובעת ארכה של 15 ימים על מנת להשלים את בדיקותיה ובכלל זה, הגשת תצהירים משלימים ו/או הזמנת עדים נוספים.

8. לבקשת התובעת, בית הדין נתן החלטה בה הורה לה להודיע מה מבוקשה באשר להמשך ההליכים וזאת עד ליום 15/10/2020.

9. ביום 16/10/2020 הגישה התובעת הודעה, בה טענה כי קיימים חוסרים בהרכב הוועד ה ולכן, ביקשה לזמן עדים נוספים:
א. מר סיאח חמוד, המשמש כקצין מחוז צפון במשרד הפנים וכראש מנהל השירות.
ב. מר סלאמן בטחיש, ראש הרשות בתקופה הרלוונטית למכרז, אשר שימש כחבר וועדת הבחינה.
ג. מר עאמר אבו בכר, נציג ועדת מנהל השירות ואשר ישב כחבר בוועדה.
ד. מר מוני מעתוק, אשר אישר את בחירתו של הנתבע 3 כגזבר הרשות.
10. הנתבעים התבקשו להגיב לבקשה.
הנתבעת 1 הגישה תגובה, טענה במסגרתה לעניין הרחבת חזית.
כמו כן, הנתבעת 1 הודיעה בכל הקשור להזמנת עדים כי היא מתנגדת לבקשה.
יחד עם זאת, באשר לעד ד"ר סלמאן בטחיש, הודיעה הנתבעת כי בא כוחה פנה אליו וקיבל את הסכמתו להגשת תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת.
בתשובה לתגובת הנתבעת 1, הודיע ב"כ התובעת כי הוא עומד על זימונם של מר סיאח חמוד, עאמר אבו בכר ושל מר מוני מעתוק.

11. הנתבעת 2 נתבקשה להגיב לבקשה להזמנת עדים עד ליום 27/12/2020.
בתגובה שהגישה, טענה הנתבעת 2 להרחבת חזית והוסיפה כי אין מקום לזימנו של מר מוני מעתוק שאישר את מינויו של הגזבר על סמך החומר שעמד בפניו.
באשר למר סיאח חמוד, טענה הנתבעת 2, כי מאחר והטענות בדבר הרכב הוועדה לא עלו במסגרת כתב התביעה, הרי שאין מקום להיעתר לבקשה בעניין זה.

12. לאחר שעיינתי בבקשת התובעת ותגובות הצדדים לבקשה, הנני סבור כי יש מקום לזימונו של מר מעתוק למתן עדות בבית הדין, זאת בשים לב לסוגיה המתעוררת בהליך זה ולאור העמדה שהציגה המדינה.
מר מעתוק היה הגורם במשרד הפנים שאישר את חוזה ההעסקה של הנתבע 3 (ראו מכתב מר מעתוק מיום 23.1.2017).
לפיכך ובשים לב לעובדה כי יש במתן עדותו כדי לסייע לבית הדין להכריע במחלוקת, הנני סבור כי קיימת הצדקה לזימונו כעד.
באשר לעד מר סיאח חמוד – מדובר כאמור במי ששימש כיו"ר ועדת הבחינה יחד עם מר עאמר אבו בכר.
לפיכך ובשים לב לטענות התובעת שפורטו בכתב התביעה, הנני מתיר את זימונו של מר סיאח חמוד המשמש כנציג מינהל השירות וכיו"ר ועדת הבחינה.
יחד עם זאת, משלא ברור מדוע יש לזמן את מר אבו בכר, שהנו חבר ועדת הבחינה, אינני מוצא מקום להיעתר לבקשת התובעת בעניין זה.
למותר לציין כי התובעת תוכל להפנות את שאלותיה בכל הקשור להתנהלות הועדה למר סיאח חמוד שעמד בראש הוועדה.

סיכום

13. לאור כל האמור לעיל, הנני מתיר את זימונם של העדים מר מוני מעתוק וכן מר סיאח חמוד לישיבת ההוכחות.
באחריות התובעת להמציא לעדים באמצעות פרקליטות המחוז את ההזמנה לדיון .

14. באשר לפגמים הנטענים על ידי התובעת בכל הקשור להרכב הוועדה וככל שלא תגיש התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה עד ליום 9/2/ 2021, הרי שבית הדין לא ידרש לטענות אלה שהן בגדר הרחבת חזית.
ככל שתוגש בקשה לתיקון כתב התביעה, תינתן החלטה בהתאם.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, (04 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.